Cyberveiligheid blijft kritiek punt

De gijzelhack bij Hof van Twente zal menig gemeente hebben doen beven. In 2020 waren er bijna 4000 meldingen van ICT-veiligheidsincidenten bij lokale overheden. De VNG wil cybersecurity beter tussen de oren van bestuurders en raadsleden krijgen.

Wen er maar vast aan. Met de oprukkende digitalisering zullen ICT-incidenten alleen maar toenemen. Dat is de niet mis te verstane boodschap van het vorige week verschenen jaaroverzicht van de Informatiebeveiligingsdienst. Dit onderdeel van de VNG ondersteunt gemeenten bij hun ICT-beveiliging en bescherming van persoonsgegevens. Afgelopen jaar kwamen er 3.845 meldingen binnen over problemen met ICT-beveiliging. Bij 175 incidenten moest de dienst ondersteuning bieden. In 2019 waren er nog zo’n 3000 meldingen en was assistentie nodig in 144 gevallen. 

Meer risico’s

Ook werden afgelopen jaar bijna 2000 kwetsbaarheidsmeldingen aan gemeenten verstuurd, om te waarschuwen voor softwarelekken. Een veertigtal was dermate ernstig, dat er een hoge kans op misbruik aanwezig was. Op alle fronten nemen de risico’s dan ook toe, concludeert de Informatiebeveiligingsdienst. Gemeenten kunnen op allerlei manieren slachtoffer worden van een inbraak of een hack, ook als ze zelf alles prima op orde hebben.

2020 was vanaf de eerste dag een veelbewogen jaar voor de gemeentelijke ICT-beveiliging. In januari sloeg het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) groot alarm over lekken in applicatieplatform Citrix. Via dit systeem, waar ook zo’n 200 gemeenten mee werken, loggen medewerkers van buiten in op het bedrijfsnetwerk. In tientallen gemeenten, waaronder Amsterdam, Den Haag en Rotterdam, konden ambtenaren niet meer thuiswerken, omdat de toegangspoort tot de interne netwerken van het NCSC op slot moest.

Diensten ontoegankelijk

Verder was een aantal gemeentelijke diensten niet toegankelijk, zoals het regelen van een crematie, de aanvraag van subsidies en het indienen van milieuklachten. Ook werden gemeenten geraakt die zelf niet met Citrix werken maar hun leveranciers wel. Later bleek dat hackers uit China en Iran binnen waren geweest bij 25 overheidsinstellingen en bedrijven. De veiligheidsproblemen waren gelukkigerwijs opgelost voordat de coronacrisis in maart losbarstte en ambtenaren en bestuurders noopte tot thuiswerken.

Verder lezen bij de bron
IB&P

Lees ons boek

Gemeenten. Bewustzijn. Privacy.

Het handboek voor informatiebewustzijn bij de lokale overheid.

Nieuwsbrief

Deze versturen we 3-4x per jaar.

Recente blogs

Ont-Googlen en terughoudendheid met de cloud
Welke keuzes maak je zelf als het gaat om producten en diensten van de tech-giganten? In hoeverre weeg jij zelf informatiebeveiliging en privacy mee? Vandaag een blog met de persoonlijke reis van Renco.
Grip op informatie
Onlangs publiceerde de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) het magazine ‘Grip op informatie’, waarin acht gemeenten een boekje opendoen over hoe zij omgaan met informatie. In deze blog licht ik enkele kernpunten en conclusies uit op het gebied van informatiebeveiliging en privacy die in het magazine op dit vlak naar voren komen.
Wat zegt de GIBIT over informatiebeveiliging?
Om te zorgen dat een product of dienst aansluit bij de behoefte, wordt gemeenten aanbevolen om gebruik te maken van de Gemeentelijke Inkoopvoorwaarden bij IT (GIBIT). Deze uniforme inkoopvoorwaarden helpen gemeenten bij het professionaliseren van de inkoop van ICT-diensten en –producten. Maar worden hiermee ook alle informatiebeveiligingsvraagstukken gedekt?

Meer recente berichten

Digitaal vertrouwen in bedrijven is fragiel bij Nederlandse consumenten
Verder lezen
Nieuwe mijlpaal waarborgen privacy bij gezichtsherkenning
Verder lezen
Onderzoeksrapport over nationale digitale autonomie
Verder lezen
Blockchain: is het cybersecurity-risico de beloning waard?
Verder lezen
Datalek: adresgegevens ambtenaren gedeeld met schoonmaakbedrijf
Verder lezen
Meer mogelijkheden om informatie te delen voor NCSC
Verder lezen
Documenten 25 kinderen openbaar door datalek in onderwijsplatform
Verder lezen
Handreiking gepubliceerd over vernietiging van digitale overheidsinformatie
Verder lezen
BIO en Thema-uitwerkingen Communicatievoorzieningen
Verder lezen
Gevoelige data veilig analyseren
Verder lezen