Kamerbrief over voortgang diverse toezeggingen ICT en informatiebeveiliging binnen de Rijksdienst

Staatssecretaris Knops informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken van een aantal toezeggingen en maatregelen rond de ICT en informatiebeveiliging binnen de Rijksdienst.

Met deze brief informeert Staatssecretaris Knops de Kamer over de stand van zaken van een aantal toezeggingen en maatregelen rond de ICT en informatiebeveiliging binnen de Rijksdienst. Dit doe hij aan de hand van de volgende indeling:
1. Evaluatie CoronaMelder
2. Besluit CIO-stelsel Rijksdienst
3. Voortgang transitie Bureau ICT-toetsing

Evaluatie ontwikkelproces CoronaMelder

Tijdens het debat op 2 september 2020 heeft de minister van VWS uw Kamer toegezegd om mij te vragen de ontwikkeling van CoronaMelder app te evalueren en de lessen te trekken om de omgang van de overheid met ICT te verbeteren.1 In de aanbiedingsbrief bij de BIT-rapportages van afgelopen 12 oktober heb ik uw Kamer geïnformeerd over mijn voornemen om het Adviescollege ICT-toetsing (voormalig Bureau ICT-toetsing) te vragen om het ontwikkelproces van CoronaMelder app te evalueren ten behoeve van het lerend vermogen binnen de Rijksdienst.2 Ik heb het Adviescollege inmiddels verzocht om de realisatie van de CoronaMelder app te evalueren. Het Adviescollege ICT-toetsing is begin 2021 gestart met de evaluatie en zal voor zover mogelijk richting het eind van de zomer over de uitkomsten van de evaluatie rapporteren.

Besluit CIO-stelsel Rijksdienst 2021

Zoals aangekondigd in de kabinetsreactie van 20 december 2019 – in reactie op het onderzoek van ABDTOPConsult naar de versterking van de governance rond informatievoorziening binnen de Rijksdienst – is het afgelopen jaar gewerkt aan een solide juridische grondslag voor het CIO-stelsel.3 In dit besluit worden de rollen, taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van functionarissen binnen het CIO-stelsel – inclusief de nieuw gecreëerde functie van Chief Information Security Officer Rijk (CISO Rijk) – in goede samenhang geformaliseerd.

Verder lezen bij de bron
IB&P

Lees ons boek

Gemeenten. Bewustzijn. Privacy.

Het handboek voor informatiebewustzijn bij de lokale overheid.

Nieuwsbrief

Deze versturen we 3-4x per jaar.

Recente blogs

Ont-Googlen en terughoudendheid met de cloud
Welke keuzes maak je zelf als het gaat om producten en diensten van de tech-giganten? In hoeverre weeg jij zelf informatiebeveiliging en privacy mee? Vandaag een blog met de persoonlijke reis van Renco.
Grip op informatie
Onlangs publiceerde de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) het magazine ‘Grip op informatie’, waarin acht gemeenten een boekje opendoen over hoe zij omgaan met informatie. In deze blog licht ik enkele kernpunten en conclusies uit op het gebied van informatiebeveiliging en privacy die in het magazine op dit vlak naar voren komen.
Wat zegt de GIBIT over informatiebeveiliging?
Om te zorgen dat een product of dienst aansluit bij de behoefte, wordt gemeenten aanbevolen om gebruik te maken van de Gemeentelijke Inkoopvoorwaarden bij IT (GIBIT). Deze uniforme inkoopvoorwaarden helpen gemeenten bij het professionaliseren van de inkoop van ICT-diensten en –producten. Maar worden hiermee ook alle informatiebeveiligingsvraagstukken gedekt?

Meer recente berichten

Documenten 25 kinderen openbaar door datalek in onderwijsplatform
Verder lezen
Handreiking gepubliceerd over vernietiging van digitale overheidsinformatie
Verder lezen
BIO en Thema-uitwerkingen Communicatievoorzieningen
Verder lezen
Gevoelige data veilig analyseren
Verder lezen
Aantal incidenten met inloggegevens verdubbeld
Verder lezen
440.000 euro boete voor OLVG vanwege onvoldoende beveiliging medische dossiers
Verder lezen
Zweedse politie beboet voor gebruik gezichtsherkenning Clearview
Verder lezen
Wie worden de nieuwe ‘IT-toppers’ in de Tweede Kamer?
Verder lezen
Wat is de ISO27701 en waarom is dit belangrijk voor mij of mijn organisatie?
Verder lezen
Beveiliging van gehackt waterbedrijf onvoorstelbaar knullig
Verder lezen