Combineren van data over jeugdhulp en onderwijs, mag dit eigenlijk wel?!

Gemeenten zijn nog te terughoudend. 

Nog te weinig wordt er gebruik gemaakt van datagedreven werken in de combinatie van jeugdhulp en onderwijs. De voornaamste reden hiervoor is de onduidelijkheid als het gaat om privacy van jeugdigen. Een gemiste kans, want het combineren van deze data levert waardevolle nieuwe inzichten op. En dat het noodzakelijk is bleek ook wel uit het evaluatierapport over de wet Passend Onderwijs (mei 2020). De duidelijke conclusie van het onderzoek: er is te weinig afstemming tussen onderwijs en jeugdhulp. Beide beleidsvelden streven naar verbetering voor dezelfde doelgroep en toch wordt er terughoudend gekeken naar het combineren van de data voor deze beleidsvelden. 

Wat kan wel en wat kan niet? 

Tijdens één van onze masterclasses bleek maar weer hoe groot de onduidelijkheid is omtrent het combineren van data. Verschillende gemeenten waren in de veronderstelling dat het juridisch niet mogelijk is om data te combineren. Om deze onduidelijkheid de wereld uit te helpen heeft Van Dam & Oosterbaan een advocaat gevraagd om dit tot op de bodem uit te zoeken; wat mag nu wel en niet en op basis van welke grondslagen mogen we wel of niet data koppelen? Dit heeft geresulteerd in een uitgebreide juridische memo waarin de do’s en don’ts zijn beschreven. 

Verder lezen bij de bron
IB&P

Lees ons boek

Gemeenten. Bewustzijn. Privacy.

Het handboek voor informatiebewustzijn bij de lokale overheid.

Nieuwsbrief

Deze versturen we 3-4x per jaar.

Recente blogs

De rol van de gemeenteraad bij informatiebeveiliging en privacy
De gemeenteraad heeft een belangrijke rol om er op toe te zien dat informatiebeveiliging en privacybescherming goed wordt geborgd binnen de gemeentelijke organisatie. In deze blog lees je wat die rol inhoudt en welke taken en verantwoordelijkheden daarbij horen.
Gemeentelijke privacy: Een blik achter de schermen
De AVG bestaat dit jaar vijf jaar. Sinds 25 mei 2018 moeten alle organisaties, waaronder gemeenten, voldoen aan de verplichtingen uit de AVG bij het verwerken van persoonsgegevens. Maar hoe is het gesteld met de privacy bij gemeenten? Hebben ze de basis op orde? Je leest het in deze blog.
Hoe zet je Artificial Intelligence (AI) succesvol in?
Gemeenten maken steeds meer gebruik van AI, omdat dit ontzettend veel kansen biedt. Tegelijkertijd roept het gebruik van AI ook nieuwe vragen op. Je leest er meer over in deze blog

Meer recente berichten

Privacy risico s in kaart brengen met een DPIA
Verder lezen
Beveiliging informatie geen prioriteit bij Ministerie van Buitenlandse Zaken
Verder lezen
NIS2: onduidelijke wet in combinatie met hoge boetes
Verder lezen
AP wil opheldering over fraude algoritme gemeenten
Verder lezen
Een tip of klacht indienen bij de AP
Verder lezen
Wegiz vraagt om aantal nieuwe NEN normen
Verder lezen
Hack bij gemeente: criminelen hadden toegang tot tienduizenden gegevens
Verder lezen
Kabinet heeft meer tijd nodig voor anonieme bsn s en socialemediamonitoring
Verder lezen
Europese Hof houdt onzekerheid over AVG in stand
Verder lezen
Organisatorische inbedding van maatregelen
Verder lezen