Deze Kamerleden moeten de grip op ict vergroten

Eindelijk heeft de Tweede Kamer een vaste commissie Digitale Zaken. Het idee van zo’n commissie werd al in 2019 geopperd in het parlement en kreeg vorig jaar mei het laatste duwtje van de tijdelijke commissie Digitale Toekomst. Nu, enkele weken na de Tweede Kamerverkiezingen, stelt de vaste commissie zich voor.

De vaste Kamercommissie Digitale Zaken (Diza) heeft twee doelstellingen. Het eerste doel is overzicht scheppen in de maatschappelijke ontwikkelingen op het vlak van digitalisering en nieuwe technologie. ‘Deze gaan snel en hebben invloed op onder meer werkgelegenheid, veiligheid, democratie, privacy en de verhouding tussen burgers onderling en tussen burgers en de overheid’, schrijft de commissie op  site van de Tweede Kamer. 

Het andere doel is om te zorgen voor verbinding in de behandeling van digitale dossiers op de verschillende beleidsterreinen. De commissie wil dat de overheid de regie neemt op enkele overstijgende thema’s die diep ingrijpen in de persoonlijke levenssfeer van mensen.

Verder lezen bij de bron
IB&P

Lees ons boek

Gemeenten. Bewustzijn. Privacy.

Het handboek voor informatiebewustzijn bij de lokale overheid.

Nieuwsbrief

Deze versturen we 3-4x per jaar.

Recente blogs

Met de BIO bezig blijven: hoe lang?
De implementatie van de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) is geen eenvoudige opgave. Waarom wil het niet zo vlotten? Dat staat centraal in deze blog.
Security by Design concreet gemaakt
Met de komst van de AVG in 2018, is er ook veel aandacht voor de begrippen ‘Privacy by Design’ en ‘Security by Design’. Maar wat wordt hier nu eigenlijk mee bedoeld en waarom is het zo belangrijk? In deze blog wil ik graag specifiek ingaan op Security by Design.
Mobile Device Management: MDM, MAM en Windows 10
Vanuit de BIO is het helder dat je een vorm van beheer dient te voeren op apparaten, waaronder mobiele apparaten als telefoons, tablets en laptops. Welke mogelijkheden heb je daar eigenlijk tot je beschikking voor iOS, Android en Windows 10?

Meer recente berichten

Boete van 525.000 euro voor Locatefamily.com
Verder lezen
Google Analytics krijgt privacy-update, minder cookies nodig
Verder lezen
Masterclasses informatiebeveiliging
Verder lezen
Nieuw kabinet: kom met een visie voor een toekomstbestendige digitale infrastructuur
Verder lezen
CBS: Relatief veel datalekken in gezondheidszorg
Verder lezen
Slagkracht AIVD en MIVD – De wet dwingt, de tijd dringt, de praktijk wringt
Verder lezen
Stappenplan moet datalek na verlopen domeinnaam voorkomen
Verder lezen
Naar een gemeente met alleen nog veilige wachtwoorden (webinar)
Verder lezen
De digitale gemeente: Sleutel ligt in verbinding beleid en uitvoering
Verder lezen
Praktische problemen bij het afknippen van hashes
Verder lezen