Grote vragen over tech moeten we samen beantwoorden

In zijn ‘Brief Answers to the Big Questions’ stelt professor Stephen Hawking de ‘grote vraag’ of artificial intelligence ooit slimmer wordt dan wij. Hij beschrijft de kansen die ai ons biedt, de geweldige mogelijkheden die erdoor ontstaan en de risico’s die ai vormt wanneer wij als mensen niet in staat blijken te zijn haar in de juiste banen te leiden. Ook speelt de auteur met de vraag welke plaats ai dient te krijgen in onze voedselketen. Komt er een moment dat we digitaal leven als nieuwe levensvorm kunnen zien?

Als adviseur informatiebeveiliging houd ik mij bezig met de risico’s rond technologie. Specifiek de risico’s rond de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van informatie en systemen. Mijn drive is dat ik de processen en diensten waar onze samenleving van afhankelijk is – zorg, energie of transport – wil beschermen. Hoewel ik van huis uit geen techneut ben, zijn technologie en de manier waarop wij als mens met technologie omgaan, mij gaan interesseren.

Bill Gates

Wij zijn als mensen gestopt zijn met het stellen van de grote vragen. Sterker, in veel gevallen stellen we helemaal geen vragen meer. De Covid-19-periode is hierin interessant. Terwijl sommigen geloven dat Bill Gates de wens heeft een gps-tracker bij ons in te spuiten, realiseer ik mij dat bijna iedereen, inclusief mijzelf, 24/7 rondloopt met een gps-tracker zonder hier ook maar een seconde over na te denken.

Als informatiebeveiliger ben ik (helaas) geneigd mij te focussen op de risico’s van nieuwe ontwikkelingen. Het is echter niet mijn bedoeling om te bespreken of al die technologie een ‘goede’ of een ‘slechte’ ontwikkeling is. Wat ik wil adresseren, is de manier waarop we momenteel met dergelijke vragen om gaan. Want buiten de ict- of academische sector, een paar fanatieke journalisten en de 5G-demonstranten om, worden de grote vragen over technologie en de impact daarvan op onze samenleving bijna niet gesteld.

De impact van technologie

Ook al interesseren wij ons niet voor deze grote vragen, de impact die technologie heeft op onze levens is gigantisch en neemt alleen maar toe. Om bij het voorbeeld van Hawking (1942-2018) te blijven: denk aan de kansen die ai ons biedt. Ondersteuning bij uitroeiing van ziekten, modellering rond het heropbouwen van ecosystemen en het efficiënter gebruik van middelen. Technologie biedt echter nooit alleen kansen om de wereld te verbeteren. Technologie kan en zal altijd misbruikt worden of verkeerd worden ingezet.

Verder lezen bij de bron
IB&P

Lees ons boek

Gemeenten. Bewustzijn. Privacy.

Het handboek voor informatiebewustzijn bij de lokale overheid.

Nieuwsbrief

Deze versturen we 3-4x per jaar.

Recente blogs

Met de BIO bezig blijven: hoe lang?
De implementatie van de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) is geen eenvoudige opgave. Waarom wil het niet zo vlotten? Dat staat centraal in deze blog.
Security by Design concreet gemaakt
Met de komst van de AVG in 2018, is er ook veel aandacht voor de begrippen ‘Privacy by Design’ en ‘Security by Design’. Maar wat wordt hier nu eigenlijk mee bedoeld en waarom is het zo belangrijk? In deze blog wil ik graag specifiek ingaan op Security by Design.
Mobile Device Management: MDM, MAM en Windows 10
Vanuit de BIO is het helder dat je een vorm van beheer dient te voeren op apparaten, waaronder mobiele apparaten als telefoons, tablets en laptops. Welke mogelijkheden heb je daar eigenlijk tot je beschikking voor iOS, Android en Windows 10?

Meer recente berichten

Boete van 525.000 euro voor Locatefamily.com
Verder lezen
Google Analytics krijgt privacy-update, minder cookies nodig
Verder lezen
Masterclasses informatiebeveiliging
Verder lezen
Nieuw kabinet: kom met een visie voor een toekomstbestendige digitale infrastructuur
Verder lezen
CBS: Relatief veel datalekken in gezondheidszorg
Verder lezen
Slagkracht AIVD en MIVD – De wet dwingt, de tijd dringt, de praktijk wringt
Verder lezen
Stappenplan moet datalek na verlopen domeinnaam voorkomen
Verder lezen
Naar een gemeente met alleen nog veilige wachtwoorden (webinar)
Verder lezen
De digitale gemeente: Sleutel ligt in verbinding beleid en uitvoering
Verder lezen
Praktische problemen bij het afknippen van hashes
Verder lezen