80 procent van cyberaanvallen wereldwijd vindt plaats via supply chains

Volgens het Amerikaanse National Institute of Science and Technology (NIST) vindt naar schatting zo’n 80 procent van alle de cyberaanvallen wereldwijd plaats via supply chains. In opdracht van het NCSC heeft TNO daarom een verkennend onderzoek gedaan naar de risico’s en vraagstukken op het gebied van ICT-supply chains. Dat onderzoek is vandaag gepubliceerd.

Vraagstukken en perspectieven voor ICT SCRM – een initiële verkenning

Uit de verkenning van TNO blijkt dat Nederlandse organisaties heel verschillend kijken naar de risico’s en dat hun beelden over ICT-supply chains door elkaar heen lopen vanwege de grote complexiteit van digitale ketens. Een volledig beeld van wat er precies valt onder de noemer ICT-supply chain-risico’s ontbreekt. Op basis van de resultaten van het onderzoek heeft TNO verschillende kernaspecten van deze risico’s geïdentificeerd om ze op een gestructureerde manier in kaart te kunnen brengen.

Op basis van een verkenning naar bestaande ICT-SCRM (Supply Chain Risk Management) methoden en diepte-interviews met verschillende grote organisaties, blijken verschillende aspecten van belang. Deze aspecten vertegenwoordigen belangrijke perspectieven waarmee naar ICT-supply chains gekeken kan worden. Door het combineren van deze perspectieven ontstaat een integraal beeld. De perspectieven bieden een kader om te kijken naar risico’s vanuit de belangen van verschillende stakeholders.

Verder lezen bij de bron
IB&P
Laatste berichten van IB&P (alles zien)

Lees ons boek

Gemeenten. Bewustzijn. Privacy.

Het handboek voor informatiebewustzijn bij de lokale overheid.

Nieuwsbrief

Deze versturen we 3-4x per jaar.

Recente blogs

Wat kunnen we leren van gemeente Amersfoort?
Eind mei is het eindrapport van de Rekenkamer Amersfoort naar de bescherming van persoonsgegevens verschenen. Hoe beschermt de gemeente de gegevens van haar inwoners? Hoe doen derden dat? En wat kunnen andere gemeenten leren van Amersfoort?
Privacy: prioriteit of moetje?
Deze week bestond de AVG-privacywet drie jaar. De afgelopen jaren hebben gemeenten hard gewerkt om deze privacywet te implementeren. De grootste frustratie van CISO’s, Privacy Officers en FG’s hierbij, is om de aandacht van bestuurders voor dit onderwerp te krijgen én houden. Want hoe doe je dat?
Met de BIO bezig blijven: hoe lang?
De implementatie van de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) is geen eenvoudige opgave. Waarom wil het niet zo vlotten? Dat staat centraal in deze blog.

Meer recente berichten

Belangen afwegen in de AVG
Verder lezen
Weerbare Digitale Overheid
Verder lezen
Kosten en kansen van ICT in de publieke sector
Verder lezen
Datalekken kosten financieel dienstverleners steeds meer geld
Verder lezen
Hoe ziet de toekomst eruit voor enterprise-encryptie?
Verder lezen
Europees modelcontract data-privacy krijgt update
Verder lezen
Minder privacyklachten en datalekken in 2020
Verder lezen
Nieuwe rol Agentschap Telecom in digitale veiligheid
Verder lezen
Beveiligen kritieke infra moet op identiteitsniveau
Verder lezen
Handreiking voor archiveren van algoritmes gepubliceerd
Verder lezen