Inwoners Amersfoort adviseren over technologie en data

In Amersfoort start een proef waarbij een groep inwoners een jaar lang adviseert over ethische kwesties rondom digitale technologieën en het verwerken van data.

Digitale dienstverlening, telcamera’s in de stad: ook in Amersfoort dringt de digitalisering steeds verder door. Dit kent voordelen, ‘maar kan ook risico’s met zich meebrengen, zoals aantasting van de privacy,’ aldus Amersfoort. Daarom installeert de stad de Klankbordgroep digitalisering & ethiek, waarbij inwoners de gemeente gaan adviseren.

Gebruik algoritmes

Amersfoort werkt volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), zo schrijft de gemeente. Ter aanvulling daarop kan de klankbordgroep om raad worden gevraagd. ‘Vooral als ethische aspecten een rol spelen, zoals bij het gebruik van algoritmes.’ Tijdens de proef wordt de werkwijze verder ontwikkeld. Daarna vindt een evaluatie plaats, waarbij wordt bekeken of en zo ja, op welke wijze de advisering door inwoners een vervolg moet krijgen.

Verder lezen bij de bron
IB&P

Lees ons boek

Gemeenten. Bewustzijn. Privacy.

Het handboek voor informatiebewustzijn bij de lokale overheid.

Nieuwsbrief

Deze versturen we 3-4x per jaar.

Recente blogs

Hoe krijg je informatiebeveiliging op de bestuurstafel?
Het ambtelijk bestuur is eindverantwoordelijk voor informatiebeveiliging. Het is dus belangrijk dat zij een goed beeld hebben van de risico’s die informatiebeveiliging met zich mee brengt. Maar hoe krijg je als lijnmanager of CISO informatiebeveiliging op de bestuurstafel?
Hoe voer je een DPIA uit?
Het uitvoeren van een DPIA is soms niet eenvoudig. In deze blog lees je daarom wat een DPIA precies is, wanneer je een DPIA uitvoert en welke stappen daarbij worden doorlopen.
Klaar voor actie: De rol van workshops in het voorbereiden van calamiteitenteams
Het uitvallen van belangrijke ICT-voorzieningen kan leiden tot een verstoring van de gemeentelijke dienstverlening. Vanuit de BIO is het inrichten van bedrijfscontinuïteit daarom verplicht. Maar wat is bedrijfscontinuïteit precies en hoe zorg je dat het calamiteitenteam op de hoogte is van hun taken en verantwoordelijkheden? Je leest het in deze blog.

Meer recente berichten

Recordaantal deelnemers bij SURF cybercrisisoefening, ook uit de zorg
Verder lezen
Privegegevens van inwoners Stadskanaal op straat: Daar gaat je privacy
Verder lezen
Spyware als macht
Verder lezen
Kleine ondernemer eveneens interessant voor hacker
Verder lezen
Pentesting uitvoeren: waarom het belangrijk is
Verder lezen
Drone gaat controleren of Deventenaar zich wel aan de regels houdt
Verder lezen
Passend beveiligen, hoe doe je dat?
Verder lezen
QR codes steeds vaker gebruikt voor phishing
Verder lezen
Amper oog voor cybersecurity bij waterschapsverkiezing
Verder lezen
Kadaster ontvangt tientallen schadeclaims wegens datalek
Verder lezen