Inwoners Amersfoort adviseren over technologie en data

In Amersfoort start een proef waarbij een groep inwoners een jaar lang adviseert over ethische kwesties rondom digitale technologieën en het verwerken van data.

Digitale dienstverlening, telcamera’s in de stad: ook in Amersfoort dringt de digitalisering steeds verder door. Dit kent voordelen, ‘maar kan ook risico’s met zich meebrengen, zoals aantasting van de privacy,’ aldus Amersfoort. Daarom installeert de stad de Klankbordgroep digitalisering & ethiek, waarbij inwoners de gemeente gaan adviseren.

Gebruik algoritmes

Amersfoort werkt volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), zo schrijft de gemeente. Ter aanvulling daarop kan de klankbordgroep om raad worden gevraagd. ‘Vooral als ethische aspecten een rol spelen, zoals bij het gebruik van algoritmes.’ Tijdens de proef wordt de werkwijze verder ontwikkeld. Daarna vindt een evaluatie plaats, waarbij wordt bekeken of en zo ja, op welke wijze de advisering door inwoners een vervolg moet krijgen.

Verder lezen bij de bron
IB&P

Lees ons boek

Gemeenten. Bewustzijn. Privacy.

Het handboek voor informatiebewustzijn bij de lokale overheid.

Nieuwsbrief

Deze versturen we 3-4x per jaar.

Recente blogs

Dataminimalisatie: waarom minder soms meer is.
: In de digitale wereld waarin we leven, verzamelen we een enorme hoeveelheid gegevens. Maar in deze tijd van dataverzameling is er gelukkig ook een AVG-principe dat steeds meer aandacht krijgt: gegevensminimalisatie.
Hoe zorg je dat een SaaS-leverancier voldoet aan je beveiligingseisen?
Gemeenten besteden het beheer van software steeds vaker uit en maken hierbij gebruik van SaaS. Bij de selectie van een SaaS-leverancier is het belangrijk dat de leverancier weet wat er van hen verwacht wordt als het gaat om informatiebeveiliging. Want hoe zorg je ervoor dat ook die oplossingen aan de eisen van de gemeente voldoen?
Wat zijn de verplichtingen rondom het melden van een datalek?
Elke organisatie die persoonsgegevens verwerkt, is verplicht om een melding te maken bij de AP wanneer er zich een datalek heeft voorgedaan, zo ook gemeenten. Maar wanneer en voor welke datalekken moet je de AP informeren? En wanneer moet je het datalek melden aan de betrokkenen? Je leest het in deze blog.

Meer recente berichten

AI en regelgeving zorgen voor nieuwe uitdagingen
Verder lezen
Privacy: de poortwachter voor onze mensenrechten
Verder lezen
Nieuwe Archiefwet verslechtert positie burger
Verder lezen
Extra geld voor toezicht op nieuwe digitale wetgeving
Verder lezen
Oeps: gemeente Alkmaar maakt per ongeluk 236.000 euro over aan nepdirecteur
Verder lezen
Kuipers: dataopslag huisartsen is niet mijn zaak
Verder lezen
Consumentenbond klaagt Google aan en eist 750 euro per gebruiker
Verder lezen
Cisco VPN s zonder multifactorauthenticatie gericht op Akira Ransomware
Verder lezen
De dieven specialiseren zich. Er is een cybercrimineel voor iedereen
Verder lezen
Juridische strijdbijl weer opgegraven: Franse politicus wil Data Privacy Framework van tafel
Verder lezen