Nieuw kabinet: kom met een visie voor een toekomstbestendige digitale infrastructuur

In pers en politiek zijn datacentra steeds vaker onderwerp van discussie. In Amsterdam gold enige tijd een bouwstop voor nieuwe datacentra, omdat er gevreesd werd voor overbelasting van de lokale elektriciteitsnetten. En in Noord-Holland en Flevoland groeit de weerstand tegen de vestiging van zogenaamde hyperscalers: zeer grote datacentra in bezit van internationale techbedrijven. Er zijn zorgen over hun ruimtegebruik en de druk die ze leggen op allerlei basisvoorzieningen, zoals groene stroom en water. In alle gevallen speelt de vraag of de lusten en lasten van datacentra eerlijk verdeeld worden over bedrijven, omwonenden en de samenleving als geheel.

De discussie over datacentra heeft het publieke bewustzijn vergroot dat het internet, of de cloud, niet zomaar ‘in de lucht hangt’, maar ook ergens op de grond staat. Als we Zoomen, Netflixen, of bestanden delen met collega’s, maken we gebruik van servers en opslagsystemen, die via kabels, routers en schakelaars met elkaar verbonden zijn. En daar zijn ruimte, energie en andere grondstoffen voor nodig. Ons handelen in de ‘digitale wereld’ heeft dus grote impact op de fysieke wereld.

Maar niet elk datacentrum is hetzelfde. Datacentra verschillen in grootte, in het type diensten dat ze leveren en in wie die diensten afneemt. Nederland kent, naast drie hyperscalers (plus enkele in aanbouw of voorbereiding) ook kleine en middelgrote datacentra die serverruimte verhuren en IT-ondersteuning bieden aan allerlei bedrijven. In de regio rond Amsterdam, bijvoorbeeld, staan veel van dit soort ‘colocatiecentra’. Sommige daarvan zijn gericht op de Nederlandse markt, andere op de internationale. Die hebben dus een andere klandizie, maar ook andere energie- en vestigingseisen. De vraag is dus niet: meer of minder datacentra? Maar: welke datacentra hebben we nodig – en hoe kunnen we die fysiek een plek geven?

Het nieuwe kabinet zal zich over deze vragen moeten gaan buigen. Doel daarbij is te komen tot een heldere visie voor een Nederlandse digitale infrastructuur. Het heeft geen zin zich blind te staren op datacentra, want die zijn onderdeel van grotere systemen voor de uitwisseling, bewerking en opslag van data. Daartoe staan ze in verbinding met andere fysieke structuren, zoals kabels en 4G- of 5G-masten. Het is het hele netwerk dat gebruikers in staat stelt te internetten. En alle componenten van dit netwerk gebruiken ruimte en stroom. Nadenken over de impact van digitalisering vereist dus systeemdenken.

Wat willen we als land van onze digitale infrastructuur? Welke economische en maatschappelijke activiteiten moet ze mogelijk maken? Dat zijn fundamentele vragen, want hoe dan ook vallen er keuzes te maken. Onze ruimte is niet oneindig. Elke generatie IT-apparatuur is weer wat compacter en energiezuiniger dan de vorige, maar we bereiken stilaan de maximale efficiëntiewinst die we op deze manier kunnen behalen – terwijl onze dagelijkse activiteiten sluipenderwijs steeds data-intensiever worden.

Verder lezen bij de bron
IB&P

Lees ons boek

Gemeenten. Bewustzijn. Privacy.

Het handboek voor informatiebewustzijn bij de lokale overheid.

Nieuwsbrief

Deze versturen we 3-4x per jaar.

Recente blogs

Het NIST CyberSecurity Framework als kans?
Binnen informatiebeveiliging praten we vaak over normen, managementsystemen en frameworks. Zo heb je het NIST Cyber Security Framework, maar hoe verhoudt dat zich tot het ISMS en de BIO? Lees het in onze blog.
Waar gaat de Wet digitale overheid over?
Vorig jaar is het wetsvoorstel voor de Wet digitale overheid (Wdo) aangenomen door de Tweede Kamer. Maar waar gaat deze wet nu precies over? Wanneer gaat de wet (pas) van kracht en wat betekent dit voor jouw gemeentelijke organisatie?
Beleid voor informatiebeveiliging in bredere context
Een informatiebeveiligingsbeleid zou niet uit de lucht moeten komen vallen, maar een logisch gevolg van andere beleid en relevante, actuele ontwikkelingen. Juist die zetten we voor je op rij in deze blog. Handig, toch?

Meer recente berichten

Uitfasering uitgifte publiek vertrouwde webcertificaten PKIoverheid
Verder lezen
Ollongren: Gemeenten onvoldoende bewust van AVG
Verder lezen
Gepubliceerd: Werkdocument Audit Wet politiegegevens voor gemeenten
Verder lezen
Cyberaanvallen kunnen leiden tot een grote ramp
Verder lezen
Dit is wat er met je privégegevens kan gebeuren na een datalek
Verder lezen
Joost de Jong, wethouder Eindhoven: Security is kerntaak
Verder lezen
Investeer in cybersecurity, niet eenmalig maar blijvend
Verder lezen
Zorgverzekeraar CZ verandert werkwijze na onderzoek privacy-autoriteit
Verder lezen
Handreiking Wgs in samenwerking met de AP
Verder lezen
Audio blog: De succesfactoren voor een goede implementatie van informatiebeveiliging
Verder lezen