Handreiking voor archiveren van algoritmes gepubliceerd

Kunstmatige intelligentie biedt niet alleen veel nieuwe mogelijkheden voor gemeenten, maar het zorgt ook voor nieuwe uitdagingen. Het archiveren van algoritmes is er één van. Het KIA-kennisplatform Informatiehuishouding Overheden ontwikkelde daarvoor de handreiking Duurzame toegankelijke algoritmes. 

Volgens de ‘Selectielijst archiefbescheiden gemeenten en intergemeentelijke organen 2020’ dienen algoritmes permanent bewaard te worden. Archivering levert een bijdrage aan het borgen van transparantie en verantwoording over het gebruik van algoritmes. Met behulp van de archieven kan worden gereconstrueerd of er sprake is geweest van ethisch handelen. 

Archiving by design

Uitgangspunt van de handreiking is om bij het ontwerpen van de algoritmes maatregelen te treffen om deze duurzaam toegankelijk te maken (archiving by design). Dus niet achteraf, maar vooraf archivering inregelen. Hoe dat moet is niet eenduidig, zoals ook de toepassing van algoritmes niet eenduidig is. Verschillende omstandigheden vragen om verschillende keuzes. De handreiking is opgesteld om gemeenten bij het maken van deze keuzes te ondersteunen.

Verder lezen bij de bron
IB&P

Lees ons boek

Gemeenten. Bewustzijn. Privacy.

Het handboek voor informatiebewustzijn bij de lokale overheid.

Nieuwsbrief

Deze versturen we 3-4x per jaar.

Recente blogs

Beleid voor informatiebeveiliging in bredere context
Een informatiebeveiligingsbeleid zou niet uit de lucht moeten komen vallen, maar een logisch gevolg van andere beleid en relevante, actuele ontwikkelingen. Juist die zetten we voor je op rij in deze blog. Handig, toch?
Digitale weerbaarheid verhogen – de basis op orde
De digitalisering gaat snel. Naast voordelen, brengt dit ook nieuwe kwetsbaarheden en dreigingen met zich mee. De BIO benoemd een aantal processen die je als randvoorwaardelijk zou kunnen bestempelen om je digitale weerbaarheid te verhogen. Welke basisprocessen dit zijn lees je in deze blog.
Wat kunnen we leren van gemeente Amersfoort?
Eind mei is het eindrapport van de Rekenkamer Amersfoort naar de bescherming van persoonsgegevens verschenen. Hoe beschermt de gemeente de gegevens van haar inwoners? Hoe doen derden dat? En wat kunnen andere gemeenten leren van Amersfoort?

Meer recente berichten

Misstanden rond biometrische massasurveillance
Verder lezen
Jeugdzorg Nederland krijgt 7 ton voor verbeteren informatiebeveiliging
Verder lezen
Cybersecurity moet meer gericht zijn op de mens
Verder lezen
Privacy bestaat niet meer, en dat lieten we zelf gebeuren
Verder lezen
AP legt UWV een boete van 450.000 euro op
Verder lezen
Speciale cyberunit bij Defensie, maar er mag niets in beeld
Verder lezen
Basismaatregelen cybersecurity zijn goede eerste stap
Verder lezen
Ziggo hoeft downloadergegevens niet af te staan aan Dutch FilmWorks
Verder lezen
Veel slimme technologie juridisch onbruikbaar
Verder lezen
Toezichthouders: Merendeel van vitale organisaties is zich bewust van belang cybersecurity
Verder lezen