Hoe ziet de toekomst eruit voor enterprise-encryptie?

In een tijd van wereldwijde onzekerheid en snelle digitalisering nemen organisaties enorme stappen om hun netwerken en vertrouwelijke data te beschermen. Als gevolg rapporteert de helft van alle organisaties wereldwijd dat zij tegenwoordig een encryptie-strategie hebben. Ondanks het belang van deze ontwikkeling, legt het ook hiaten bloot die organisaties kwetsbaar maken voor dreigingen en aanvallen – zeker in multicloud-omgevingen en wanneer er gewerkt wordt met gevoelige klantdata.

Volgens Entrusts ‘Global Encryption Trends’-onderzoek – de 16e editie en uitgevoerd in zeventien landen, waaronder Nederland – ervaren organisaties een disconnect tussen het erkende belang van klantdata en de prioritisering van het versleutelen van deze informatie. Terwijl it-professionals het beschermen van klantdata als belangrijkste reden noemen voor encryptie, onthult de studie dat klantdata pas als vijfde op de lijst met data-types die daadwerkelijk versleuteld worden staat (42 procent) – achter financiële informatie (55), betalingsgerelateerde data (55), werknemer/hr-data (48) en intellectueel eigendom (48).

De pandemie heeft ook zwakheden in de dataprotectiestrategieën van sommige organisaties aan het licht gebracht. Zo werden organisaties in de financiële services het afgelopen jaar een belangrijker doelwit voor fraude en andere kwaadaardige activiteiten als phishing, vanwege een toename in digital sales. Daarnaast is het falen van het cybersecurity-beleid door het World Economic Forum geclassificeerd als een van de tien grootste risico’s op basis van waarschijnlijkheid. Door hun operaties te verplaatsen naar een online omgeving lopen organisaties uit alle sectoren onvermijdelijk een hoger risico als zij hun data niet effectief kunnen versleutelen.

Vier inzichten

In deze context en op basis van genoemd onderzoek zijn vier belangrijke inzichten die enterprise-encryptie van nu helpen begrijpen en laten zien hoe het landschap zich zal ontwikkelen in de toekomst:

  1. Veiligere multi-cloud-omgevingen

Organisaties hebben geprobeerd zich succesvol door de pandemie te navigeren door onder meer volledige werkstructuren te reorganiseren – waaronder de verplaatsing naar meerdere clouds om het werken op afstand mogelijk te maken. Door gebrek aan kennis over waar vertrouwelijke data opgeslagen staat, lopen organisaties echter risico op cyberdreigingen en zijn zij dus niet in staat deze adequaat te beschermen.

Een van de grootste hiaten in de bescherming van data kan dan ook precies hier worden geïdentificeerd, in multi-cloud-omgevingen. Organisaties gebruiken daarbij gemiddeld acht verschillende producten die encryptie uitvoeren.

Verder lezen bij de bron
IB&P

Lees ons boek

Gemeenten. Bewustzijn. Privacy.

Het handboek voor informatiebewustzijn bij de lokale overheid.

Nieuwsbrief

Deze versturen we 3-4x per jaar.

Recente blogs

Beleid voor informatiebeveiliging in bredere context
Een informatiebeveiligingsbeleid zou niet uit de lucht moeten komen vallen, maar een logisch gevolg van andere beleid en relevante, actuele ontwikkelingen. Juist die zetten we voor je op rij in deze blog. Handig, toch?
Digitale weerbaarheid verhogen – de basis op orde
De digitalisering gaat snel. Naast voordelen, brengt dit ook nieuwe kwetsbaarheden en dreigingen met zich mee. De BIO benoemd een aantal processen die je als randvoorwaardelijk zou kunnen bestempelen om je digitale weerbaarheid te verhogen. Welke basisprocessen dit zijn lees je in deze blog.
Wat kunnen we leren van gemeente Amersfoort?
Eind mei is het eindrapport van de Rekenkamer Amersfoort naar de bescherming van persoonsgegevens verschenen. Hoe beschermt de gemeente de gegevens van haar inwoners? Hoe doen derden dat? En wat kunnen andere gemeenten leren van Amersfoort?

Meer recente berichten

Misstanden rond biometrische massasurveillance
Verder lezen
Jeugdzorg Nederland krijgt 7 ton voor verbeteren informatiebeveiliging
Verder lezen
Cybersecurity moet meer gericht zijn op de mens
Verder lezen
Privacy bestaat niet meer, en dat lieten we zelf gebeuren
Verder lezen
AP legt UWV een boete van 450.000 euro op
Verder lezen
Speciale cyberunit bij Defensie, maar er mag niets in beeld
Verder lezen
Basismaatregelen cybersecurity zijn goede eerste stap
Verder lezen
Ziggo hoeft downloadergegevens niet af te staan aan Dutch FilmWorks
Verder lezen
Veel slimme technologie juridisch onbruikbaar
Verder lezen
Toezichthouders: Merendeel van vitale organisaties is zich bewust van belang cybersecurity
Verder lezen