Pu­bli­ca­tie Raad van Sta­te over di­gi­ta­li­se­ring in wet­ge­ving en be­stuurs­recht­spraak

Digitalisering speelt een steeds grotere rol in onze samenleving. Ook de overheid maakt meer en meer gebruik van digitalisering; in de dienstverlening, in de opsporing en in de besluitvorming. Digitalisering biedt oplossingen voor maatschappelijke problemen, maar brengt ook risico’s mee. Dat stelt eisen aan onze wetten en regels en dus aan het werk van de wetgever en de bestuursrechter. De wetgever moet waarborgen bieden voor burgers tegen digitalisering. De bestuursrechter moet burgers rechtsbescherming bieden bij algoritmische besluitvorming. Oplossingen voor deze uitdagingen zijn niet eenvoudig. De Raad van State wil met zijn publicatie ‘Digitalisering – wetgeving en bestuursrechtspraak’ hieraan een bijdrage leveren. Met een visie op de ontwikkelingen van digitalisering, vanuit zijn expertise als wetgevingsadviseur en hoogste algemene bestuursrechter.

Eerste exemplaar aangeboden aan de voorzitter van de Tweede Kamer

Op maandag 28 juni 2021 overhandigden vice-president van de Raad van State Thom de Graaf en voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak Bart Jan van Ettekoven het eerste exemplaar van de publicatie aan Vera Bergkamp, voorzitter van de Tweede Kamer. Later dit jaar zal een vertegenwoordiging van de Afdeling advisering en de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State de publicatie bespreken met leden van de nieuwe vaste Commissie Digitale Zaken van de Tweede Kamer.

Wetgevingsadvisering

De Afdeling advisering doet in haar bijdrage zes aanbevelingen voor het opstellen en uitvoeren van wetten en regels met een zogenoemd digitaliseringsaspect. Deze aanbevelen kunnen de kwaliteit van wetgeving verbeteren. Zo moet altijd rekening worden gehouden met de positie van burgers, ook met hen die moeilijk een weg weten in een samenleving die steeds digitaler wordt. Maar de Afdeling advisering vraagt ook aandacht voor het zo transparant en controleerbaar mogelijk maken van geautomatiseerde uitvoering van wetten en regels. Zij adviseert om voldoende aandacht te geven aan ondersteuning en uitvoering van ICT. Naast de aanbevelingen geeft de Afdeling advisering ook aan hoe zij zelf wet- en regelgeving met digitaliseringsaspecten beoordeelt in het kader van haar adviezen, met een aanvulling van het bestaande toetsingskader.

Verder lezen bij de bron
IB&P

Lees ons boek

Gemeenten. Bewustzijn. Privacy.

Het handboek voor informatiebewustzijn bij de lokale overheid.

Nieuwsbrief

Deze versturen we 3-4x per jaar.

Recente blogs

Beleid voor informatiebeveiliging in bredere context
Een informatiebeveiligingsbeleid zou niet uit de lucht moeten komen vallen, maar een logisch gevolg van andere beleid en relevante, actuele ontwikkelingen. Juist die zetten we voor je op rij in deze blog. Handig, toch?
Digitale weerbaarheid verhogen – de basis op orde
De digitalisering gaat snel. Naast voordelen, brengt dit ook nieuwe kwetsbaarheden en dreigingen met zich mee. De BIO benoemd een aantal processen die je als randvoorwaardelijk zou kunnen bestempelen om je digitale weerbaarheid te verhogen. Welke basisprocessen dit zijn lees je in deze blog.
Wat kunnen we leren van gemeente Amersfoort?
Eind mei is het eindrapport van de Rekenkamer Amersfoort naar de bescherming van persoonsgegevens verschenen. Hoe beschermt de gemeente de gegevens van haar inwoners? Hoe doen derden dat? En wat kunnen andere gemeenten leren van Amersfoort?

Meer recente berichten

Misstanden rond biometrische massasurveillance
Verder lezen
Jeugdzorg Nederland krijgt 7 ton voor verbeteren informatiebeveiliging
Verder lezen
Cybersecurity moet meer gericht zijn op de mens
Verder lezen
Privacy bestaat niet meer, en dat lieten we zelf gebeuren
Verder lezen
AP legt UWV een boete van 450.000 euro op
Verder lezen
Speciale cyberunit bij Defensie, maar er mag niets in beeld
Verder lezen
Basismaatregelen cybersecurity zijn goede eerste stap
Verder lezen
Ziggo hoeft downloadergegevens niet af te staan aan Dutch FilmWorks
Verder lezen
Veel slimme technologie juridisch onbruikbaar
Verder lezen
Toezichthouders: Merendeel van vitale organisaties is zich bewust van belang cybersecurity
Verder lezen