Fraude mag u bestrijden met het complete arsenaal van de spyshop CM Web

Volgens de Kamer van Koophandel heeft een op de drie bedrijven te maken met diefstal, bedrog en corruptie door het eigen personeel. Bij vermoedens van fraude zal de organisatie al snel aan u als controller vragen nader onderzoek te doen. Wat kunt u doen behalve het controleren van dspyshope boeken? Mag u bijvoorbeeld een verborgen camera inzetten? Ja, dat mag. U mag het complete arsenaal van de spyshop inzetten om interne fraude te bestrijden, als u maar de juiste protocollen gebruikt.

De KvK adviseert om alert te zijn op medewerkers die smoezen verzinnen of er een levensstijl op nahouden die niet overeenkomt met hun inkomen. Dat zijn goedbedoelde tips, maar vaak is er meer nodig om fraudeurs aan te pakken. De constatering dat een van uw collega s een exorbitante levensstijl heeft, levert nog geen bewijs van fraude op. Bovendien bent u er rijkelijk laat bij als u fraude pas gaat bestrijden op het moment dat de frauderende medewerker alles al heeft uitgegeven. Hoe kunt u zich wapenen?

Controle internet, mail en telefoon

Uit het oogpunt van fraudepreventie, mag uw bedrijf algemene controle toepassen, bijvoorbeeld op het internetverkeer. U mag voorwaarden verbinden aan het gebruik van internet en e-mail en u mag steekproefsgewijs controleren of medewerkers zich daaraan houden. U kunt bijvoorbeeld software installeren die in de gaten houdt of medewerkers bedrijfsgeheimen lekken. De belangrijkste voorwaarde voor deze controle is dat u daar vooraf duidelijk over bent. Als u dit soort controles wilt kunnen uitvoeren, moet u in een protocol beschrijven waarom dat belangrijk is en waarom het controleren van internetverkeer in dat verband noodzakelijk is. Ditzelfde geldt voor de controle op het gebruik van werktelefoons. Dat mag, als u maar vooraf duidelijk laat weten dat u dit kunt doen en waarom het nodig is. Dit protocol moet bekend worden gemaakt aan medewerkers, bijvoorbeeld door het onderdeel te maken van het personeelshandboek.

Verder lezen bij de bron
IB&P

Lees ons boek

Gemeenten. Bewustzijn. Privacy.

Het handboek voor informatiebewustzijn bij de lokale overheid.

Nieuwsbrief

Deze versturen we 3-4x per jaar.

Recente blogs

Help! Een dataclassificatie, DPIA en een BIA?!
Vanuit de AVG en BIO zijn er diverse (verplichte) maatregelen waarmee je als gemeente in kaart brengt wat je relevante systemen zijn en/of data is en waar de risico’s liggen met betrekking tot het gebruik ervan, zoals een dataclassificatie, DPIA en BIA. Maar wat is de onderlinge samenhang en hoe kan je profijt hebben als je een van deze onderdelen al gedaan hebt?
Verantwoordelijkheden van de proceseigenaar binnen de BIO
Informatiebeveiliging is binnen de BIO een verantwoordelijkheid van de proceseigenaar. Maar waar ben je dan precies verantwoordelijk voor en wat houdt die verantwoordelijkheid in
De rol van de OR bij privacy op de werkvloer
De ondernemingsraad (OR) speelt een belangrijke rol in een organisatie, ook op het gebied van privacy op de werkvloer.

Meer recente berichten

Patiente krijgt 2000 euro omdat secretaresse ziekenhuis haar dossier bekeek
Verder lezen
De werking van de CLOUD Act bij dataopslag in Europa
Verder lezen
Begroting 23: Gegevensuitwisseling in de zorg speerpunt voor VWS
Verder lezen
Privacylaksheid Big Tech is kans voor Europa
Verder lezen
GroenLinks kritisch op cameratoezicht parkeergarage Dronten
Verder lezen
Politie gebruikt niet goedgekeurde commerciele hacksoftware
Verder lezen
IT professionals voorstander van verplichte basisbeveiliging
Verder lezen
Privacyfunctionarissen pessimistischer over gedragsverandering
Verder lezen
Hoogleraar: Herbezinning openbare registers noodzakelijk
Verder lezen
Verhaal achter cyberaanval op Hoppenbrouwers Techniek te lezen in boek Hack
Verder lezen