AP beboet DPG Media: identificatie betrokkenen bij uitoefening AVG rechten SOLV

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) legt DPG Media een boete op van 525.000 euro. Het mediabedrijf krijgt de boete omdat mensen die hun gegevens wilden inzien of laten verwijderen, daarvoor eerst een identiteitsbewijs moesten uploaden. De AP is tot de conclusie gekomen dat DPG met haar beleid en het actief uitdragen ervan de rechten van betrokkenen heeft belemmerd.

Doet iemand een verzoek privacyrechten? Dan leest u hier of en hoe u moet checken of die persoon is wie diegene zegt te zijn.

Identiteit vaststellen

De AVG bepaalt dat de verwerkingsverantwoordelijke de uitoefening van de AVG-rechten moet faciliteren. Het recht op inzage in persoonsgegevens en het recht op wissing van persoonsgegevens zijn hieronder begrepen.

Doet iemand een verzoek op basis van de privacyrechten uit de AVG? Dan moet de verwerkingsverantwoordelijke controleren of die persoon is wie diegene zegt te zijn. Daarmee voorkomt de verwerkingsverantwoordelijke dat iemand toegang krijgt tot de persoonsgegevens van een ander. Daarbij mogen niet meer gegevens worden opgevraagd dan strikt noodzakelijk is. De opgevraagde gegevens ter verificatie van de identiteit van de verzoeker dienen in verhouding te staan tot het met de verwerking daarvan te dienen doel. En dit doel kan niet op een minder nadelige, minder ingrijpende wijze worden verwezenlijkt.

Dit betekent dat zoveel mogelijk aan de hand van persoonsgegevens die een verwerkingsverantwoordelijke reeds verwerkt, de identiteit van de verzoeker kan worden vastgesteld.

Verder lezen bij de bron
IB&P

Lees ons boek

Gemeenten. Bewustzijn. Privacy.

Het handboek voor informatiebewustzijn bij de lokale overheid.

Nieuwsbrief

Deze versturen we 3-4x per jaar.

Recente blogs

Dataminimalisatie: waarom minder soms meer is.
: In de digitale wereld waarin we leven, verzamelen we een enorme hoeveelheid gegevens. Maar in deze tijd van dataverzameling is er gelukkig ook een AVG-principe dat steeds meer aandacht krijgt: gegevensminimalisatie.
Hoe zorg je dat een SaaS-leverancier voldoet aan je beveiligingseisen?
Gemeenten besteden het beheer van software steeds vaker uit en maken hierbij gebruik van SaaS. Bij de selectie van een SaaS-leverancier is het belangrijk dat de leverancier weet wat er van hen verwacht wordt als het gaat om informatiebeveiliging. Want hoe zorg je ervoor dat ook die oplossingen aan de eisen van de gemeente voldoen?
Wat zijn de verplichtingen rondom het melden van een datalek?
Elke organisatie die persoonsgegevens verwerkt, is verplicht om een melding te maken bij de AP wanneer er zich een datalek heeft voorgedaan, zo ook gemeenten. Maar wanneer en voor welke datalekken moet je de AP informeren? En wanneer moet je het datalek melden aan de betrokkenen? Je leest het in deze blog.

Meer recente berichten

Privacy: de poortwachter voor onze mensenrechten
Verder lezen
Nieuwe Archiefwet verslechtert positie burger
Verder lezen
Extra geld voor toezicht op nieuwe digitale wetgeving
Verder lezen
Oeps: gemeente Alkmaar maakt per ongeluk 236.000 euro over aan nepdirecteur
Verder lezen
Kuipers: dataopslag huisartsen is niet mijn zaak
Verder lezen
Consumentenbond klaagt Google aan en eist 750 euro per gebruiker
Verder lezen
Cisco VPN s zonder multifactorauthenticatie gericht op Akira Ransomware
Verder lezen
De dieven specialiseren zich. Er is een cybercrimineel voor iedereen
Verder lezen
Juridische strijdbijl weer opgegraven: Franse politicus wil Data Privacy Framework van tafel
Verder lezen
1 op de 3 mkb bedrijven onbekend met privacyregels
Verder lezen