AP beboet DPG Media: identificatie betrokkenen bij uitoefening AVG rechten SOLV

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) legt DPG Media een boete op van 525.000 euro. Het mediabedrijf krijgt de boete omdat mensen die hun gegevens wilden inzien of laten verwijderen, daarvoor eerst een identiteitsbewijs moesten uploaden. De AP is tot de conclusie gekomen dat DPG met haar beleid en het actief uitdragen ervan de rechten van betrokkenen heeft belemmerd.

Doet iemand een verzoek privacyrechten? Dan leest u hier of en hoe u moet checken of die persoon is wie diegene zegt te zijn.

Identiteit vaststellen

De AVG bepaalt dat de verwerkingsverantwoordelijke de uitoefening van de AVG-rechten moet faciliteren. Het recht op inzage in persoonsgegevens en het recht op wissing van persoonsgegevens zijn hieronder begrepen.

Doet iemand een verzoek op basis van de privacyrechten uit de AVG? Dan moet de verwerkingsverantwoordelijke controleren of die persoon is wie diegene zegt te zijn. Daarmee voorkomt de verwerkingsverantwoordelijke dat iemand toegang krijgt tot de persoonsgegevens van een ander. Daarbij mogen niet meer gegevens worden opgevraagd dan strikt noodzakelijk is. De opgevraagde gegevens ter verificatie van de identiteit van de verzoeker dienen in verhouding te staan tot het met de verwerking daarvan te dienen doel. En dit doel kan niet op een minder nadelige, minder ingrijpende wijze worden verwezenlijkt.

Dit betekent dat zoveel mogelijk aan de hand van persoonsgegevens die een verwerkingsverantwoordelijke reeds verwerkt, de identiteit van de verzoeker kan worden vastgesteld.

Verder lezen bij de bron
IB&P

Lees ons boek

Gemeenten. Bewustzijn. Privacy.

Het handboek voor informatiebewustzijn bij de lokale overheid.

Nieuwsbrief

Deze versturen we 3-4x per jaar.

Recente blogs

Help! Een dataclassificatie, DPIA en een BIA?!
Vanuit de AVG en BIO zijn er diverse (verplichte) maatregelen waarmee je als gemeente in kaart brengt wat je relevante systemen zijn en/of data is en waar de risico’s liggen met betrekking tot het gebruik ervan, zoals een dataclassificatie, DPIA en BIA. Maar wat is de onderlinge samenhang en hoe kan je profijt hebben als je een van deze onderdelen al gedaan hebt?
Verantwoordelijkheden van de proceseigenaar binnen de BIO
Informatiebeveiliging is binnen de BIO een verantwoordelijkheid van de proceseigenaar. Maar waar ben je dan precies verantwoordelijk voor en wat houdt die verantwoordelijkheid in
De rol van de OR bij privacy op de werkvloer
De ondernemingsraad (OR) speelt een belangrijke rol in een organisatie, ook op het gebied van privacy op de werkvloer.

Meer recente berichten

Patiente krijgt 2000 euro omdat secretaresse ziekenhuis haar dossier bekeek
Verder lezen
De werking van de CLOUD Act bij dataopslag in Europa
Verder lezen
Begroting 23: Gegevensuitwisseling in de zorg speerpunt voor VWS
Verder lezen
Privacylaksheid Big Tech is kans voor Europa
Verder lezen
GroenLinks kritisch op cameratoezicht parkeergarage Dronten
Verder lezen
Politie gebruikt niet goedgekeurde commerciele hacksoftware
Verder lezen
IT professionals voorstander van verplichte basisbeveiliging
Verder lezen
Privacyfunctionarissen pessimistischer over gedragsverandering
Verder lezen
Hoogleraar: Herbezinning openbare registers noodzakelijk
Verder lezen
Verhaal achter cyberaanval op Hoppenbrouwers Techniek te lezen in boek Hack
Verder lezen