Experimenteer in de slimme stad niet met de rechten en vrijheden van inwoners

Dat gemeenten willen experimenteren met nieuwe technologie is begrijpelijk. Ze hebben ook de, morele, verplichting naar burgers om zo effectief mogelijk de grote uitdagingen van deze tijd aan te pakken. Maar experimenteren met technologie mag niet betekenen dat geexperimenteerd wordt met de rechten en vrijheden van inwoners.

Gemeentebesturen passen steeds vaker (nieuwe) technologieen toe in de openbare ruimte. Via meters, sensoren, en camera s worden bewegingen, gedrag en (stem)geluid opgevangen en geanalyseerd. In slimme stad-projecten worden slimme prullenbakken en lantaarnpalen, huurfietsen met sensoren, en verkeersmeters geplaatst. Data van en informatie over inwoners wordt zo steeds sneller en efficienter vanuit de publieke ruimte doorgegeven aan de gemeente. In zogeheten levende laboratoria (living labs) worden grote hoeveelheden technologie geinstalleerd in een bepaalde buurt of wijk, en ook de zogeheten tweelingsteden (twin cities) duiken steeds vaker op. In Twin City Eindhoven zullen ambtenaren bijvoorbeeld via dashboards de data afkomstig van sensoren en meters uit de publieke ruimte kunnen bekijken en analyseren. Technologie raakt op deze manier steeds verder verweven met de leefomgeving van inwoners, en beinvloedt steeds meer de manier waarop mensen zich gedragen en bewegen in de openbare ruimte.

Het is begrijpelijk dat gemeentebesturen de vruchten willen plukken van digitale mogelijkheden. Sinds de decentralisatie hebben zij meer taken gekregen en niet altijd voldoende budget om deze goed uit te voeren. Bedrijven beloven van alles aan gemeentebesturen met slimme stad-producten, bijvoorbeeld een app om ondermijning integraal aan te pakken, sensoren om afvalproblemen te verhelpen of meters om verkeersproblemen op te lossen. Vaak zijn deze producten as a service, een ander woord voor op abonnementsbasis. Gemeenten zouden zo volledig worden ontzorgd. Het is verleidelijk voor gemeentebesturen om hierin mee te gaan in hun drang naar efficientie.

Maar hoe efficient technologische toepassingen ook kunnen zijn, er kleven grote risico s aan. Dit zijn niet alleen risico s die te maken hebben met databeveiliging of het gebrek daaraan. Slimme stad-toepassingen kunnen ook de gelijk(waardig)heid van mensen onder druk zetten en hun persoonlijke autonomie inperken. Ze zijn bovendien niet altijd democratisch geborgd, en gemeentebesturen dreigen door slimme stad-toepassingen grip verliezen op wat met de data van inwoners gebeurt. Drie principes staan in het bijzonder onder druk in de slimme stad.

Verder lezen bij de bron
IB&P

Lees ons boek

Gemeenten. Bewustzijn. Privacy.

Het handboek voor informatiebewustzijn bij de lokale overheid.

Nieuwsbrief

Deze versturen we 3-4x per jaar.

Recente blogs

De rol van de OR bij privacy op de werkvloer
De ondernemingsraad (OR) speelt een belangrijke rol in een organisatie, ook op het gebied van privacy op de werkvloer.
Het belang van patchmanagement
Als we het hebben over informatiebeveiliging, komen de termen patches en patchmanagementproces vaak voorbij. Maar wat betekenen deze termen nu eigenlijk? Waarom is patchmanagement zo belangrijk? En hoe richt je zo’n proces dan in? In deze blog lees je hoe je hier zelf mee aan de slag kan.
De AVG versus de Wet politiegegevens (Wpg)
: Naast de AVG hebben politie en justitie te maken met de Wet politiegegevens (Wpg). Maar ook als gemeente heb je te maken met de Wpg, namelijk bij het werk van Buitengewoon opsporingsambtenaren (Boa’s). In deze blog leggen we uit hoe de AVG en Wpg van toepassing zijn op het werk van Boa’s en waar je als gemeente aan moet voldoen bij het verwerken van gegevens.

Meer recente berichten

BoF: Gemeenten hebben AVG basis nog steeds niet op orde
Verder lezen
Incidentresponsplan Ransomware
Verder lezen
Nederlandse datacenters en DNS providers krijgen zorg en meldplicht
Verder lezen
Nederlandse gemeenten sturen onbewust data naar VS
Verder lezen
Overheden kunnen elkaar straks waarschuwen over criminele praktijken
Verder lezen
Wat hebben we geleerd van cyberaanvallen op kritieke infrastructuur?
Verder lezen
NCTV: Risico op ontwrichting groter door scheefgroei dreiging en weerbaarheid
Verder lezen
Een op de vijf IT beslissers heeft weinig vertrouwen in databescherming en privacy van de cloud
Verder lezen
Beschermt de Autoriteit Persoonsgegevens privacy, of verstoort ze de vrije markt?
Verder lezen
Het is geen keuze, beveilig die digitale ramen
Verder lezen