Waarom het zorgelijk is dat clouddiensten persoonsgegevens opslaan in de VS

Steeds meer mensen maken gebruik van de cloud. Veel data staan niet meer op computers zelf, maar worden opgeslagen op servers van techbedrijven. Daar zitten ook gevoelige persoonsgegevens bij. De vraag is of deze in bijvoorbeeld de Verenigde Staten wel voldoende worden beschermd.

Privacytoezichthouders in heel Europa startten vorige maand een onderzoek naar het gebruik van clouddiensten door landelijke overheden, meldde het Europees Comite voor gegevensbescherming (EDPB) eerder. De waakhonden willen achterhalen waar de grootste problemen op het gebied van privacy zitten bij het gebruik van clouddiensten door overheden.

De toezichthouders zeggen vaak signalen te krijgen dat clouddiensten niet aan de privacywetgeving voldoen. Zo sturen veel clouddiensten data door, bijvoorbeeld naar de VS.

Dat is een risico, want daar worden persoonsgegevens minder goed beschermd dan in Europa. Op grond van de Amerikaanse wetgeving hebben inlichtingen- en veiligheidsdiensten daar het recht om gegevens van EU-burgers in te zien en te gebruiken.

Verder lezen bij de bron
IB&P

Lees ons boek

Gemeenten. Bewustzijn. Privacy.

Het handboek voor informatiebewustzijn bij de lokale overheid.

Nieuwsbrief

Deze versturen we 3-4x per jaar.

Recente blogs

Help! Een dataclassificatie, DPIA en een BIA?!
Vanuit de AVG en BIO zijn er diverse (verplichte) maatregelen waarmee je als gemeente in kaart brengt wat je relevante systemen zijn en/of data is en waar de risico’s liggen met betrekking tot het gebruik ervan, zoals een dataclassificatie, DPIA en BIA. Maar wat is de onderlinge samenhang en hoe kan je profijt hebben als je een van deze onderdelen al gedaan hebt?
Verantwoordelijkheden van de proceseigenaar binnen de BIO
Informatiebeveiliging is binnen de BIO een verantwoordelijkheid van de proceseigenaar. Maar waar ben je dan precies verantwoordelijk voor en wat houdt die verantwoordelijkheid in
De rol van de OR bij privacy op de werkvloer
De ondernemingsraad (OR) speelt een belangrijke rol in een organisatie, ook op het gebied van privacy op de werkvloer.

Meer recente berichten

Begroting 23: Gegevensuitwisseling in de zorg speerpunt voor VWS
Verder lezen
Privacylaksheid Big Tech is kans voor Europa
Verder lezen
GroenLinks kritisch op cameratoezicht parkeergarage Dronten
Verder lezen
Politie gebruikt niet goedgekeurde commerciele hacksoftware
Verder lezen
IT professionals voorstander van verplichte basisbeveiliging
Verder lezen
Privacyfunctionarissen pessimistischer over gedragsverandering
Verder lezen
Hoogleraar: Herbezinning openbare registers noodzakelijk
Verder lezen
Verhaal achter cyberaanval op Hoppenbrouwers Techniek te lezen in boek Hack
Verder lezen
Nationale cybersecurity organisaties gaan krachten bundelen
Verder lezen
Privacy activist noyb maakt jacht op websites met illegale cookie banners
Verder lezen