BZK: gemeenten moeten zelf bepalen hoe ze met algoritmes omgaan

Het naleven van regels over algoritmes is de verantwoordelijkheid van gemeenten, en niet van het Rijk. Dat antwoordt minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Bruins Slot op Kamervragen. Staatssecretaris digitalisering Van Huffelen werkt wel aan beter toezicht op algoritmes door overheden.

Aanleiding voor de Kamervragen door SP-er Renske Leijten was onderzoek door de Rekenkamer Rotterdam. De rekenkamer analyseerde de inzet van algoritmes door de gemeente om uitkeringsfraude op te sporen. Rotterdam kende via een algoritme jarenlang wijkgerichte risicoscores toe. Daarbij keek de gemeente naar geslacht, taal, psychische en financiele problemen.

De Rekenkamer Rotterdam waarschuwde dat het algoritme mogelijk oneerlijk functioneert. Ethische risico s zijn aan de voorkant onvoldoende meegenomen. Onder andere de keus om de Nederlandse taalvaardigheid mee te nemen wees op vooringenomenheid, schreef de Rekenkamer.

SP-Kamerlid Leijten stelde ook Kamervragen over het algemene gebruik van algoritmes door lokale overheden. Minister Bruins Slot schrijft daarover dat het niet de taak van BZK is om positie te nemen in hoe en of algoritmes door overheden worden ingezet. Het is belangrijk dat overheden zich aan de regels houden, ook als zij algoritmen inzetten bij het uitoefenen van hun taken, aldus de minister.

Verder lezen bij de bron
IB&P

Lees ons boek

Gemeenten. Bewustzijn. Privacy.

Het handboek voor informatiebewustzijn bij de lokale overheid.

Nieuwsbrief

Deze versturen we 3-4x per jaar.

Recente blogs

De rol van de gemeenteraad bij informatiebeveiliging en privacy
De gemeenteraad heeft een belangrijke rol om er op toe te zien dat informatiebeveiliging en privacybescherming goed wordt geborgd binnen de gemeentelijke organisatie. In deze blog lees je wat die rol inhoudt en welke taken en verantwoordelijkheden daarbij horen.
Gemeentelijke privacy: Een blik achter de schermen
De AVG bestaat dit jaar vijf jaar. Sinds 25 mei 2018 moeten alle organisaties, waaronder gemeenten, voldoen aan de verplichtingen uit de AVG bij het verwerken van persoonsgegevens. Maar hoe is het gesteld met de privacy bij gemeenten? Hebben ze de basis op orde? Je leest het in deze blog.
Hoe zet je Artificial Intelligence (AI) succesvol in?
Gemeenten maken steeds meer gebruik van AI, omdat dit ontzettend veel kansen biedt. Tegelijkertijd roept het gebruik van AI ook nieuwe vragen op. Je leest er meer over in deze blog

Meer recente berichten

Kaag: digitale euro moet anoniemer zijn dan huidige digitale valuta
Verder lezen
Aandacht van cybercriminelen verschuift naar mkb
Verder lezen
Privacy risico s in kaart brengen met een DPIA
Verder lezen
Beveiliging informatie geen prioriteit bij Ministerie van Buitenlandse Zaken
Verder lezen
NIS2: onduidelijke wet in combinatie met hoge boetes
Verder lezen
AP wil opheldering over fraude algoritme gemeenten
Verder lezen
Een tip of klacht indienen bij de AP
Verder lezen
Wegiz vraagt om aantal nieuwe NEN normen
Verder lezen
Hack bij gemeente: criminelen hadden toegang tot tienduizenden gegevens
Verder lezen
Kabinet heeft meer tijd nodig voor anonieme bsn s en socialemediamonitoring
Verder lezen