Gemeente Den Helder moet weer werken aan informatiebeveiliging

De gemeente Den Helder heeft ook dit jaar te horen gekregen dat ze moeten werken aan de informatiebeveiliging, zo valt te lezen in een brief die het college aan de gemeenteraad heeft gestuurd. Net als vorig jaar zijn er tekortkomingen bij de implementatie van DigiD en Suwinet.

De verbeterpunten zijn naar voren gekomen uit een audit, genaamd ENSIA. Deze is verplicht voor de gemeente en vindt jaarlijks plaats. Met de ENSIA legt de gemeente verantwoording af aan landelijke toezichthouders die erop toezien dat de landelijke regels rondom informatiebeveiliging bij gemeenten worden nageleefd. Net als vorig jaar voldoet de gemeente op de meeste punten aan de gestelde eisen. Wat ook gelijk is gebleven is dat er bij de onderdelen DigiD en Suwinet (een applicatie om persoonsgegevens te delen met andere overheden), tekortkomingen zijn gevonden.

Andere tekortkomingen
Hoewel dat dus vorig jaar ook het geval was zijn de tekortkomingen dit jaar niet dezelfde als toen: De bevindingen van de externe ENSIA auditor van dit jaar zijn nieuwe bevindingen.

Verder lezen bij de bron
IB&P

Lees ons boek

Gemeenten. Bewustzijn. Privacy.

Het handboek voor informatiebewustzijn bij de lokale overheid.

Nieuwsbrief

Deze versturen we 3-4x per jaar.

Recente blogs

De rol van de gemeenteraad bij informatiebeveiliging en privacy
De gemeenteraad heeft een belangrijke rol om er op toe te zien dat informatiebeveiliging en privacybescherming goed wordt geborgd binnen de gemeentelijke organisatie. In deze blog lees je wat die rol inhoudt en welke taken en verantwoordelijkheden daarbij horen.
Gemeentelijke privacy: Een blik achter de schermen
De AVG bestaat dit jaar vijf jaar. Sinds 25 mei 2018 moeten alle organisaties, waaronder gemeenten, voldoen aan de verplichtingen uit de AVG bij het verwerken van persoonsgegevens. Maar hoe is het gesteld met de privacy bij gemeenten? Hebben ze de basis op orde? Je leest het in deze blog.
Hoe zet je Artificial Intelligence (AI) succesvol in?
Gemeenten maken steeds meer gebruik van AI, omdat dit ontzettend veel kansen biedt. Tegelijkertijd roept het gebruik van AI ook nieuwe vragen op. Je leest er meer over in deze blog

Meer recente berichten

Kaag: digitale euro moet anoniemer zijn dan huidige digitale valuta
Verder lezen
Aandacht van cybercriminelen verschuift naar mkb
Verder lezen
Privacy risico s in kaart brengen met een DPIA
Verder lezen
Beveiliging informatie geen prioriteit bij Ministerie van Buitenlandse Zaken
Verder lezen
NIS2: onduidelijke wet in combinatie met hoge boetes
Verder lezen
AP wil opheldering over fraude algoritme gemeenten
Verder lezen
Een tip of klacht indienen bij de AP
Verder lezen
Wegiz vraagt om aantal nieuwe NEN normen
Verder lezen
Hack bij gemeente: criminelen hadden toegang tot tienduizenden gegevens
Verder lezen
Kabinet heeft meer tijd nodig voor anonieme bsn s en socialemediamonitoring
Verder lezen