Gemeente Den Helder moet weer werken aan informatiebeveiliging

De gemeente Den Helder heeft ook dit jaar te horen gekregen dat ze moeten werken aan de informatiebeveiliging, zo valt te lezen in een brief die het college aan de gemeenteraad heeft gestuurd. Net als vorig jaar zijn er tekortkomingen bij de implementatie van DigiD en Suwinet.

De verbeterpunten zijn naar voren gekomen uit een audit, genaamd ENSIA. Deze is verplicht voor de gemeente en vindt jaarlijks plaats. Met de ENSIA legt de gemeente verantwoording af aan landelijke toezichthouders die erop toezien dat de landelijke regels rondom informatiebeveiliging bij gemeenten worden nageleefd. Net als vorig jaar voldoet de gemeente op de meeste punten aan de gestelde eisen. Wat ook gelijk is gebleven is dat er bij de onderdelen DigiD en Suwinet (een applicatie om persoonsgegevens te delen met andere overheden), tekortkomingen zijn gevonden.

Andere tekortkomingen
Hoewel dat dus vorig jaar ook het geval was zijn de tekortkomingen dit jaar niet dezelfde als toen: De bevindingen van de externe ENSIA auditor van dit jaar zijn nieuwe bevindingen.

Verder lezen bij de bron
IB&P

Lees ons boek

Gemeenten. Bewustzijn. Privacy.

Het handboek voor informatiebewustzijn bij de lokale overheid.

Nieuwsbrief

Deze versturen we 3-4x per jaar.

Recente blogs

Help! Een dataclassificatie, DPIA en een BIA?!
Vanuit de AVG en BIO zijn er diverse (verplichte) maatregelen waarmee je als gemeente in kaart brengt wat je relevante systemen zijn en/of data is en waar de risico’s liggen met betrekking tot het gebruik ervan, zoals een dataclassificatie, DPIA en BIA. Maar wat is de onderlinge samenhang en hoe kan je profijt hebben als je een van deze onderdelen al gedaan hebt?
Verantwoordelijkheden van de proceseigenaar binnen de BIO
Informatiebeveiliging is binnen de BIO een verantwoordelijkheid van de proceseigenaar. Maar waar ben je dan precies verantwoordelijk voor en wat houdt die verantwoordelijkheid in
De rol van de OR bij privacy op de werkvloer
De ondernemingsraad (OR) speelt een belangrijke rol in een organisatie, ook op het gebied van privacy op de werkvloer.

Meer recente berichten

Patiente krijgt 2000 euro omdat secretaresse ziekenhuis haar dossier bekeek
Verder lezen
De werking van de CLOUD Act bij dataopslag in Europa
Verder lezen
Begroting 23: Gegevensuitwisseling in de zorg speerpunt voor VWS
Verder lezen
Privacylaksheid Big Tech is kans voor Europa
Verder lezen
GroenLinks kritisch op cameratoezicht parkeergarage Dronten
Verder lezen
Politie gebruikt niet goedgekeurde commerciele hacksoftware
Verder lezen
IT professionals voorstander van verplichte basisbeveiliging
Verder lezen
Privacyfunctionarissen pessimistischer over gedragsverandering
Verder lezen
Hoogleraar: Herbezinning openbare registers noodzakelijk
Verder lezen
Verhaal achter cyberaanval op Hoppenbrouwers Techniek te lezen in boek Hack
Verder lezen