Overheid onderschat risico s van data verzamelen en delen

Te veel ambitie en een hardnekkig gebrek aan IT kennis zorgt ervoor dat de Nederlandse overheid risico s rondom wetten als Systeem Risico Indicatie, SyRI, en Wet Gegevensverwerking Samenwerkingsverbanden, WGS, onderschatten. De ambities zijn groot, de complexiteit van de toepassing van data hierbij worden onvoldoende overzien.

AG Connect stelt in een artikel dat te weinig besef van IT de bestuurbaarheid van Nederland in gevaar kan brengen. Ze baseren zich hierbij op (eerdere) uitspraken van oud-politicus Kees Verhoeven en Tijmen Wisman, voorzitter van het Platform Burgerrechten. Ook wordt het rapport van de Autoriteit Persoonsgegevens over het wetsvoorstel WGS aangehaald.

Kees Verhoeven stelt dat de drijfveren en de opgestelde beleidsdoelen voor de overheid begrijpelijk zijn. Maar te veel ambitie leidt ertoe dat de overheid zijn eigen wetten overtreedt, zoals de AVG. Verhoeven verwijst daarbij ook naar de nieuwe NCTV-wet waarbij de Nationaal Coordinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) ruimere bevoegdheden krijgt om informatie over burgers te verzamelen is zo n voorbeeld. Je kunt je afvragen of deze wetten binnen de kaders van de grondwet passen.

Tijmen Wisman stelt dat het WGS voorstel in strijd is met de Grondwet, zo gaf hij aan bij Binnenlands Bestuur. Artikel 10 van de Grondwet vereist dat de formele wetgever betrokken is bij het maken van wetgeving die ingrijpt in de persoonlijke levenssfeer. Maar in de WGS staat dat er nieuwe samenwerkingsverbanden kunnen worden opgezet onder een Algemene maatregel van bestuur (AMvB). Anders dan bij een reguliere wet kan een AMvB worden aangenomen door een minister. De Tweede en Eerste Kamer hebben daar geen inspraak over. Dit baart Wisman zorgen. De minister kan met een pennenstreek toestaan dat bijvoorbeeld de Belastingdienst, het OM, de politie, de grote banken, accountantskantoren en zelfs de AIVD samen gaan apenkooien met onze gegevens.

Verder lezen bij de bron
IB&P

Lees ons boek

Gemeenten. Bewustzijn. Privacy.

Het handboek voor informatiebewustzijn bij de lokale overheid.

Nieuwsbrief

Deze versturen we 3-4x per jaar.

Recente blogs

Jaarrapportage informatiebeveiliging; waar rapporteer je als CISO over?
Als Chief Information Security Officer (CISO) is het belangrijk om een duidelijk beeld te hebben van hoe het gesteld is met de informatiebeveiliging binnen de organisatie én om dit beeld te delen met het management/bestuur. Een jaarrapportage is hiervoor een uitstekend middel. In deze blog lees je waarom dit belangrijk is en welke onderwerpen je hierin kan opnemen.
Wat zet je in je jaarrapportage privacy?
Het is aan te raden om als Functionaris Gegevensbescherming (FG) te rapporteren over privacy. In de jaarrapportage staat beschreven welke acties en maatregelen er het afgelopen jaar zijn genomen op privacyvlak. Waarom dit belangrijk is en op welke onderdelen je allemaal moet rapporteren, lees je in deze blog.
Leren van de informatiebeveiligingsincidenten van het afgelopen jaar
: Ook al neem je nog zoveel beveiligingsmaatregelen, deze zijn niet altijd waterdicht. Vroeg of laat krijgt elke organisatie te maken met beveiligingsincidenten. Het is daarom belangrijk dat je goed voorbereid bent. In deze laatste blog van het jaar daarom een overzicht van een aantal informatiebeveiligingsincidenten van 2022 en wat we hiervan kunnen leren.

Meer recente berichten

Studentengegevens mogen best in Amerikaanse cloud van kabinet 
Verder lezen
NCSC mag security informatie breder delen
Verder lezen
Onderzoeksraad waarschuwt: Aanpak cybersecurity te traag
Verder lezen
Afgelopen jaar meer dan 900 datalekken bij UWV en SVB
Verder lezen
Frankrijk overweegt massasurveillance voor Olympische Spelen Parijs
Verder lezen
Wees voorbereid Toolbox Cyberincident Digitale Overheid
Verder lezen
Bang dat iemand op je WhatsApp inbreekt? Zo zorg je ervoor dat je zo veilig mogelijk appt
Verder lezen
Kilometerregistratie voor betalen naar gebruik onderzocht
Verder lezen
Microsoft werkt aan integratie van GPT in Word, PowerPoint en Outlook
Verder lezen
Naleving NIS2 richtlijn: strategische adviezen voor CISO s
Verder lezen