Overheid onderschat risico s van data verzamelen en delen

Te veel ambitie en een hardnekkig gebrek aan IT kennis zorgt ervoor dat de Nederlandse overheid risico s rondom wetten als Systeem Risico Indicatie, SyRI, en Wet Gegevensverwerking Samenwerkingsverbanden, WGS, onderschatten. De ambities zijn groot, de complexiteit van de toepassing van data hierbij worden onvoldoende overzien.

AG Connect stelt in een artikel dat te weinig besef van IT de bestuurbaarheid van Nederland in gevaar kan brengen. Ze baseren zich hierbij op (eerdere) uitspraken van oud-politicus Kees Verhoeven en Tijmen Wisman, voorzitter van het Platform Burgerrechten. Ook wordt het rapport van de Autoriteit Persoonsgegevens over het wetsvoorstel WGS aangehaald.

Kees Verhoeven stelt dat de drijfveren en de opgestelde beleidsdoelen voor de overheid begrijpelijk zijn. Maar te veel ambitie leidt ertoe dat de overheid zijn eigen wetten overtreedt, zoals de AVG. Verhoeven verwijst daarbij ook naar de nieuwe NCTV-wet waarbij de Nationaal Coordinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) ruimere bevoegdheden krijgt om informatie over burgers te verzamelen is zo n voorbeeld. Je kunt je afvragen of deze wetten binnen de kaders van de grondwet passen.

Tijmen Wisman stelt dat het WGS voorstel in strijd is met de Grondwet, zo gaf hij aan bij Binnenlands Bestuur. Artikel 10 van de Grondwet vereist dat de formele wetgever betrokken is bij het maken van wetgeving die ingrijpt in de persoonlijke levenssfeer. Maar in de WGS staat dat er nieuwe samenwerkingsverbanden kunnen worden opgezet onder een Algemene maatregel van bestuur (AMvB). Anders dan bij een reguliere wet kan een AMvB worden aangenomen door een minister. De Tweede en Eerste Kamer hebben daar geen inspraak over. Dit baart Wisman zorgen. De minister kan met een pennenstreek toestaan dat bijvoorbeeld de Belastingdienst, het OM, de politie, de grote banken, accountantskantoren en zelfs de AIVD samen gaan apenkooien met onze gegevens.

Verder lezen bij de bron
IB&P

Lees ons boek

Gemeenten. Bewustzijn. Privacy.

Het handboek voor informatiebewustzijn bij de lokale overheid.

Nieuwsbrief

Deze versturen we 3-4x per jaar.

Recente blogs

De rol van de OR bij privacy op de werkvloer
De ondernemingsraad (OR) speelt een belangrijke rol in een organisatie, ook op het gebied van privacy op de werkvloer.
Het belang van patchmanagement
Als we het hebben over informatiebeveiliging, komen de termen patches en patchmanagementproces vaak voorbij. Maar wat betekenen deze termen nu eigenlijk? Waarom is patchmanagement zo belangrijk? En hoe richt je zo’n proces dan in? In deze blog lees je hoe je hier zelf mee aan de slag kan.
De AVG versus de Wet politiegegevens (Wpg)
: Naast de AVG hebben politie en justitie te maken met de Wet politiegegevens (Wpg). Maar ook als gemeente heb je te maken met de Wpg, namelijk bij het werk van Buitengewoon opsporingsambtenaren (Boa’s). In deze blog leggen we uit hoe de AVG en Wpg van toepassing zijn op het werk van Boa’s en waar je als gemeente aan moet voldoen bij het verwerken van gegevens.

Meer recente berichten

BoF: Gemeenten hebben AVG basis nog steeds niet op orde
Verder lezen
Incidentresponsplan Ransomware
Verder lezen
Nederlandse datacenters en DNS providers krijgen zorg en meldplicht
Verder lezen
Nederlandse gemeenten sturen onbewust data naar VS
Verder lezen
Overheden kunnen elkaar straks waarschuwen over criminele praktijken
Verder lezen
Wat hebben we geleerd van cyberaanvallen op kritieke infrastructuur?
Verder lezen
NCTV: Risico op ontwrichting groter door scheefgroei dreiging en weerbaarheid
Verder lezen
Een op de vijf IT beslissers heeft weinig vertrouwen in databescherming en privacy van de cloud
Verder lezen
Beschermt de Autoriteit Persoonsgegevens privacy, of verstoort ze de vrije markt?
Verder lezen
Het is geen keuze, beveilig die digitale ramen
Verder lezen