Skip to main content

Overheid onderschat risico s van data verzamelen en delen

Te veel ambitie en een hardnekkig gebrek aan IT kennis zorgt ervoor dat de Nederlandse overheid risico s rondom wetten als Systeem Risico Indicatie, SyRI, en Wet Gegevensverwerking Samenwerkingsverbanden, WGS, onderschatten. De ambities zijn groot, de complexiteit van de toepassing van data hierbij worden onvoldoende overzien.

AG Connect stelt in een artikel dat te weinig besef van IT de bestuurbaarheid van Nederland in gevaar kan brengen. Ze baseren zich hierbij op (eerdere) uitspraken van oud-politicus Kees Verhoeven en Tijmen Wisman, voorzitter van het Platform Burgerrechten. Ook wordt het rapport van de Autoriteit Persoonsgegevens over het wetsvoorstel WGS aangehaald.

Kees Verhoeven stelt dat de drijfveren en de opgestelde beleidsdoelen voor de overheid begrijpelijk zijn. Maar te veel ambitie leidt ertoe dat de overheid zijn eigen wetten overtreedt, zoals de AVG. Verhoeven verwijst daarbij ook naar de nieuwe NCTV-wet waarbij de Nationaal Coordinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) ruimere bevoegdheden krijgt om informatie over burgers te verzamelen is zo n voorbeeld. Je kunt je afvragen of deze wetten binnen de kaders van de grondwet passen.

Tijmen Wisman stelt dat het WGS voorstel in strijd is met de Grondwet, zo gaf hij aan bij Binnenlands Bestuur. Artikel 10 van de Grondwet vereist dat de formele wetgever betrokken is bij het maken van wetgeving die ingrijpt in de persoonlijke levenssfeer. Maar in de WGS staat dat er nieuwe samenwerkingsverbanden kunnen worden opgezet onder een Algemene maatregel van bestuur (AMvB). Anders dan bij een reguliere wet kan een AMvB worden aangenomen door een minister. De Tweede en Eerste Kamer hebben daar geen inspraak over. Dit baart Wisman zorgen. De minister kan met een pennenstreek toestaan dat bijvoorbeeld de Belastingdienst, het OM, de politie, de grote banken, accountantskantoren en zelfs de AIVD samen gaan apenkooien met onze gegevens.

Verder lezen bij de bron
IB&P

Lees ons boek

Gemeenten. Bewustzijn. Privacy.

Het handboek voor informatiebewustzijn bij de lokale overheid.

Nieuwsbrief

Deze versturen we 3-4x per jaar.

Recente blogs

Wat is een gerechtvaardigd belang?
Wanneer je als organisatie persoonsgegevens verwerkt, heb je altijd een zogeheten ‘grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens’ nodig. Eén van de grondslagen is een ‘gerechtvaardigd belang’. Maar wat houdt een ‘gerechtvaardigd belang’ eigenlijk in?
Het volwassenheidsmodel voor authenticatie
In de factsheet ‘Volwassen authenticeren – gebruik veilige middelen voor authenticatie’ adviseert het NCSC om accounts te beveiligen op een manier die past bij de gevoeligheid van de gegevens en middelen waar deze toegang toe bieden.
Belangrijke vaardigheden voor een succesvolle Privacy Officer
Om de privacydoelen van de gemeente te bereiken en een succesvolle Privacy Officer te zijn, moet je over een aantal essentiële basisvaardigheden beschikken.

Meer recente berichten

NIS2: tijdig voorbereid op Europese wettelijke cybersecurity regels
Verder lezen
Enschede probeert opnieuw onder boete van 6 ton voor privacy schending uit te komen
Verder lezen
Minister: bestuurder moet altijd toestemming geven voor delen voertuigdata
Verder lezen
Rekenkamercommissie komt met rapport informatieveiligheid
Verder lezen
Ceo s hikken aan tegen cybersecurity investeringen
Verder lezen
EU hof oordeelt over kosteloos opvragen medisch dossier
Verder lezen
AP wederom kritisch over datasurveillancewet
Verder lezen
Cybersecurity in het quantumtijdperk: over dertig jaar ligt data op straat
Verder lezen
Hoe AI kan bijdragen aan cybersecurity in de zorg
Verder lezen
Chinese hackers hadden twee jaar lang toegang tot netwerk NXP
Verder lezen