Cyber Security Raad ziet alternatieven voor achterdeurtjes in encryptie

Om kindermisbruik en andere criminaliteit te voorkomen en aan te pakken, moet er een achterdeurtje komen in encryptie, vinden diverse politici wereldwijd. Maar daarmee wordt de essentie van encryptie aangetast en wordt het systeem waardeloos, zeggen specialisten. De Cyber Security Raad adviseert nu om naar twee reele alternatieven te kijken.

Steeds meer berichtendiensten maken gebruik van end-to-end encryptie, waarmee voorkomen wordt dat anderen mee kunnen lezen met berichten en verzonden media. Maar critici stellen dat dit ook een vrij kanaal biedt aan kindermisbruikers, die zo ongezien kinderporno kunnen uitwisselen. En ook andere criminelen kunnen ongezien communiceren over hun activiteiten. Daarom zou er een achterdeurtje moeten komen, zodat wetshandhavers hier een oog op kunnen houden en in kunnen grijpen waar nodig. Maar met een achterdeurtje wordt encryptie dus waardeloos.

De Nederlandse Cyber Security Raad – een onafhankelijk adviesorgaan van het kabinet en bedrijfsleven – concludeert na een technische verkenning die zij hebben laten uitvoeren dat er naar reele alternatieven gekeken moet worden om de problemen aan te pakken. Advies daarover werd deze week naar de ministers van Justitie en Veiligheid en Economische Zaken en Klimaat gestuurd. 

Verder lezen bij de bron
IB&P

Lees ons boek

Gemeenten. Bewustzijn. Privacy.

Het handboek voor informatiebewustzijn bij de lokale overheid.

Nieuwsbrief

Deze versturen we 3-4x per jaar.

Recente blogs

Help! Een dataclassificatie, DPIA en een BIA?!
Vanuit de AVG en BIO zijn er diverse (verplichte) maatregelen waarmee je als gemeente in kaart brengt wat je relevante systemen zijn en/of data is en waar de risico’s liggen met betrekking tot het gebruik ervan, zoals een dataclassificatie, DPIA en BIA. Maar wat is de onderlinge samenhang en hoe kan je profijt hebben als je een van deze onderdelen al gedaan hebt?
Verantwoordelijkheden van de proceseigenaar binnen de BIO
Informatiebeveiliging is binnen de BIO een verantwoordelijkheid van de proceseigenaar. Maar waar ben je dan precies verantwoordelijk voor en wat houdt die verantwoordelijkheid in
De rol van de OR bij privacy op de werkvloer
De ondernemingsraad (OR) speelt een belangrijke rol in een organisatie, ook op het gebied van privacy op de werkvloer.

Meer recente berichten

Privacylaksheid Big Tech is kans voor Europa
Verder lezen
GroenLinks kritisch op cameratoezicht parkeergarage Dronten
Verder lezen
Politie gebruikt niet goedgekeurde commerciele hacksoftware
Verder lezen
IT professionals voorstander van verplichte basisbeveiliging
Verder lezen
Privacyfunctionarissen pessimistischer over gedragsverandering
Verder lezen
Hoogleraar: Herbezinning openbare registers noodzakelijk
Verder lezen
Verhaal achter cyberaanval op Hoppenbrouwers Techniek te lezen in boek Hack
Verder lezen
Nationale cybersecurity organisaties gaan krachten bundelen
Verder lezen
Privacy activist noyb maakt jacht op websites met illegale cookie banners
Verder lezen
Protesterende Google werknemer Ariel Koren: Ik kon niet blijven zwijgen
Verder lezen