De nieuwe Europese cyber security richtlijn is niet mals, mkb, bereid je voor

Ieder Europees bedrijf, groot of klein, dat essentiele activiteiten uitvoert of zakendoet met een essentieel bedrijf valt per 2023 onder nieuwe cyber security richtlijnen. Een hoop Nederlandse mkb bedrijven zullen volgend jaar ineens niet meer aan Europese wetgeving voldoen. Waar moet je straks allemaal aan voldoen? Hier lees je hoe het zit.

Cyberaanvallen richtten in 2021 wereldwijd voor bijna 7 miljard Dollar aan schade aan, zo rapporteerde de FBI in maart. Deze cijfers zijn alleen gebaseerd op daadwerkelijk gemelde gevallen van cybercriminaliteit: de daadwerkelijke schade valt nog hoger uit. Online aanvallen met soms desastreuse gevolgen hebben we ook in Nederland gezien, met onder meer de aanvallen op de Universiteit Maastricht en gemeente Hof van Twente.

Europese richtlijnen voor cyber security

Met de introductie van nieuwe Europese cyber security-richtlijnen, genaamd NIS2, wil de Europese Unie bedrijven daarom dwingen hun cybersecurity op orde te brengen. Het doel: voorkomen dat cyberaanvallen in de toekomst de gehele maatschappij of delen ervan kunnen ontwrichten. Dat die dreiging serieus is, zien we momenteel in onze eigen Europese achtertuin: Russische hackers blijken al sinds het begin van de invasie in Oekraine druk bezig met cyberaanvallen op Westerse doelwitten.

NIS2 heeft impact op groot en klein

NIS2 is de opvolger van NIS (Network and Information Systems, of in het Nederlands: netwerk- en informatiebeveiliging, NIB), de huidige cyber security-richtlijn. Nog nooit van gehoord? Logisch, want de toepassing van NIS beperkt zich tot grote ondernemingen in vitale sectoren, zoals elektriciteitsbedrijven, drinkwatervoorzieningen en telecombedrijven. NIS2 gaat echter meer – veel meer – impact op het bedrijfsleven hebben dan zijn voorganger, want het gaat voor meer sectoren gelden. Ook voor het mkb en dus niet meer alleen voor grote ondernemingen. In de komende periode zal daarom elk Nederlands bedrijf een serieuze inschatting moeten maken of NIS2 van toepassing is en de nodige cyber security-maatregelen nemen. Het niet naleven betekent namelijk een risico op een forse boete.

Verder lezen bij de bron
IB&P

Lees ons boek

Gemeenten. Bewustzijn. Privacy.

Het handboek voor informatiebewustzijn bij de lokale overheid.

Nieuwsbrief

Deze versturen we 3-4x per jaar.

Recente blogs

Help! Een dataclassificatie, DPIA en een BIA?!
Vanuit de AVG en BIO zijn er diverse (verplichte) maatregelen waarmee je als gemeente in kaart brengt wat je relevante systemen zijn en/of data is en waar de risico’s liggen met betrekking tot het gebruik ervan, zoals een dataclassificatie, DPIA en BIA. Maar wat is de onderlinge samenhang en hoe kan je profijt hebben als je een van deze onderdelen al gedaan hebt?
Verantwoordelijkheden van de proceseigenaar binnen de BIO
Informatiebeveiliging is binnen de BIO een verantwoordelijkheid van de proceseigenaar. Maar waar ben je dan precies verantwoordelijk voor en wat houdt die verantwoordelijkheid in
De rol van de OR bij privacy op de werkvloer
De ondernemingsraad (OR) speelt een belangrijke rol in een organisatie, ook op het gebied van privacy op de werkvloer.

Meer recente berichten

Begroting 23: Gegevensuitwisseling in de zorg speerpunt voor VWS
Verder lezen
Privacylaksheid Big Tech is kans voor Europa
Verder lezen
GroenLinks kritisch op cameratoezicht parkeergarage Dronten
Verder lezen
Politie gebruikt niet goedgekeurde commerciele hacksoftware
Verder lezen
IT professionals voorstander van verplichte basisbeveiliging
Verder lezen
Privacyfunctionarissen pessimistischer over gedragsverandering
Verder lezen
Hoogleraar: Herbezinning openbare registers noodzakelijk
Verder lezen
Verhaal achter cyberaanval op Hoppenbrouwers Techniek te lezen in boek Hack
Verder lezen
Nationale cybersecurity organisaties gaan krachten bundelen
Verder lezen
Privacy activist noyb maakt jacht op websites met illegale cookie banners
Verder lezen