Hoogleraar: Herbezinning openbare registers noodzakelijk

Hoe zorg je ervoor dat openbare registers de privacy van burgers adequaat beschermen? En zijn openbare registers eigenlijk nog wel van deze tijd? Deze en andere vragen staan volgende week centraal in de oratie Openbare persoonsgegevens van prof. mr. dr. Anna Berlee. Dan wordt ze benoemd tot hoogleraar Gegevensbescherming en Privacyrecht.

In voorproefje van de oratie is nu al te lezen op de website van de Open Universiteit.

Openbare registers met privegegevens

We delen veel over onszelf op sociale media als Facebook, Twitter en Instagram. Tegelijkertijd wordt er ook veel informatie over ons gedeeld via zogeheten openbare registers. Dat zijn databases die voor iedereen toegankelijk zijn. Een voorbeeld daarvan is het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Daar is informatie te vinden over bedrijven, stichtingen en organisaties die actief zijn in ons land.

Er zijn ook openbare registers met gegevens over vastgoed, vermogen en burgerlijke staat. Bij het instellen van deze registers heeft de wetgever besloten dat bepaalde persoonsgegevens en andere data gedeeld mogen of moeten worden met het publiek. Zo tracht de overheid onder meer transparantie en rechtszekerheid in het handelsverkeer te bewerkstelligen.

Zo kun je nagaan of iemand ook daadwerkelijk is wie hij zegt dat hij is, of uitzoeken naar wie je een dagvaarding moet opsturen. Een ander doel dat de overheid met openbare registers probeert te bereiken, is het indammen van criminaliteit en terrorisme.

Verder lezen bij de bron
IB&P

Lees ons boek

Gemeenten. Bewustzijn. Privacy.

Het handboek voor informatiebewustzijn bij de lokale overheid.

Nieuwsbrief

Deze versturen we 3-4x per jaar.

Recente blogs

De rol van de gemeenteraad bij informatiebeveiliging en privacy
De gemeenteraad heeft een belangrijke rol om er op toe te zien dat informatiebeveiliging en privacybescherming goed wordt geborgd binnen de gemeentelijke organisatie. In deze blog lees je wat die rol inhoudt en welke taken en verantwoordelijkheden daarbij horen.
Gemeentelijke privacy: Een blik achter de schermen
De AVG bestaat dit jaar vijf jaar. Sinds 25 mei 2018 moeten alle organisaties, waaronder gemeenten, voldoen aan de verplichtingen uit de AVG bij het verwerken van persoonsgegevens. Maar hoe is het gesteld met de privacy bij gemeenten? Hebben ze de basis op orde? Je leest het in deze blog.
Hoe zet je Artificial Intelligence (AI) succesvol in?
Gemeenten maken steeds meer gebruik van AI, omdat dit ontzettend veel kansen biedt. Tegelijkertijd roept het gebruik van AI ook nieuwe vragen op. Je leest er meer over in deze blog

Meer recente berichten

Kaag: digitale euro moet anoniemer zijn dan huidige digitale valuta
Verder lezen
Aandacht van cybercriminelen verschuift naar mkb
Verder lezen
Privacy risico s in kaart brengen met een DPIA
Verder lezen
Beveiliging informatie geen prioriteit bij Ministerie van Buitenlandse Zaken
Verder lezen
NIS2: onduidelijke wet in combinatie met hoge boetes
Verder lezen
AP wil opheldering over fraude algoritme gemeenten
Verder lezen
Een tip of klacht indienen bij de AP
Verder lezen
Wegiz vraagt om aantal nieuwe NEN normen
Verder lezen
Hack bij gemeente: criminelen hadden toegang tot tienduizenden gegevens
Verder lezen
Kabinet heeft meer tijd nodig voor anonieme bsn s en socialemediamonitoring
Verder lezen