Hoogleraar: Herbezinning openbare registers noodzakelijk

Hoe zorg je ervoor dat openbare registers de privacy van burgers adequaat beschermen? En zijn openbare registers eigenlijk nog wel van deze tijd? Deze en andere vragen staan volgende week centraal in de oratie Openbare persoonsgegevens van prof. mr. dr. Anna Berlee. Dan wordt ze benoemd tot hoogleraar Gegevensbescherming en Privacyrecht.

In voorproefje van de oratie is nu al te lezen op de website van de Open Universiteit.

Openbare registers met privegegevens

We delen veel over onszelf op sociale media als Facebook, Twitter en Instagram. Tegelijkertijd wordt er ook veel informatie over ons gedeeld via zogeheten openbare registers. Dat zijn databases die voor iedereen toegankelijk zijn. Een voorbeeld daarvan is het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Daar is informatie te vinden over bedrijven, stichtingen en organisaties die actief zijn in ons land.

Er zijn ook openbare registers met gegevens over vastgoed, vermogen en burgerlijke staat. Bij het instellen van deze registers heeft de wetgever besloten dat bepaalde persoonsgegevens en andere data gedeeld mogen of moeten worden met het publiek. Zo tracht de overheid onder meer transparantie en rechtszekerheid in het handelsverkeer te bewerkstelligen.

Zo kun je nagaan of iemand ook daadwerkelijk is wie hij zegt dat hij is, of uitzoeken naar wie je een dagvaarding moet opsturen. Een ander doel dat de overheid met openbare registers probeert te bereiken, is het indammen van criminaliteit en terrorisme.

Verder lezen bij de bron
IB&P

Lees ons boek

Gemeenten. Bewustzijn. Privacy.

Het handboek voor informatiebewustzijn bij de lokale overheid.

Nieuwsbrief

Deze versturen we 3-4x per jaar.

Recente blogs

CISO versus ISO, wie doet wat?
Binnen de gemeente hebben we de (verplichte) CISO en/of ISO. Maar welke taken horen er nu eigenlijk bij de CISO te liggen en wat zou de ISO moeten doen? Kortom, hoe verhouden deze functies zich tot elkaar en wat zijn de verschillen?
Help! Een dataclassificatie, DPIA en een BIA?!
Vanuit de AVG en BIO zijn er diverse (verplichte) maatregelen waarmee je als gemeente in kaart brengt wat je relevante systemen zijn en/of data is en waar de risico’s liggen met betrekking tot het gebruik ervan, zoals een dataclassificatie, DPIA en BIA. Maar wat is de onderlinge samenhang en hoe kan je profijt hebben als je een van deze onderdelen al gedaan hebt?
Verantwoordelijkheden van de proceseigenaar binnen de BIO
Informatiebeveiliging is binnen de BIO een verantwoordelijkheid van de proceseigenaar. Maar waar ben je dan precies verantwoordelijk voor en wat houdt die verantwoordelijkheid in

Meer recente berichten

IT Auditors: overmaat audits frustreert ziekenhuizen
Verder lezen
Streng zijn met privacy levert nieuwe klanten op
Verder lezen
Ethiek is kritische factor voor succes ai
Verder lezen
Cybersecurity krijgt krachtige impuls
Verder lezen
Overheid werkt aan databescherming tegen kwantumgeweld
Verder lezen
Facebook aangeklaagd voor volgen van iPhone gebruikers
Verder lezen
Patiente krijgt 2000 euro omdat secretaresse ziekenhuis haar dossier bekeek
Verder lezen
De werking van de CLOUD Act bij dataopslag in Europa
Verder lezen
Begroting 23: Gegevensuitwisseling in de zorg speerpunt voor VWS
Verder lezen
Privacylaksheid Big Tech is kans voor Europa
Verder lezen