Privacyfunctionarissen pessimistischer over gedragsverandering

Steeds meer functionarissen voor gegevensbescherming, FG s, geven aan te weinig tijd te hebben voor het uitoefenen van hun functie. Dat blijkt uit een enquete van het Centrum Informatiebeveiliging en Privacybescherming, CIP, onder 231 fg s bij overheden en andere publieke organisaties. Het lijkt er wel op dat de rol, die niet altijd de verdiende aandacht krijgt, steeds serieuzer wordt genomen.

Frictie

Het beeld, concludeert het CIP, is niet eenduidig: acht op de tien respondenten ervaren (sterke) verbetering in hun positie in de organisatie, maar daartegenover staat dat bijna de helft van hen nog als deeltijd-fg werkt, onvoldoende beschikbare tijd voor de functie-uitvoering zegt te hebben en toegenomen frictie ervaart met andere rollen.

Bijna de helft van de respondenten geeft aan te weinig tijd te hebben voor het uitoefenen van de functie – in 2018 was dat slechts een derde. Dat sentiment lijkt te worden bevestigd door het toenemende aantal respondenten (een stijging van 12 naar 33 procent) dat belangenconflicten zegt te ervaren of daarover bezorgd is. Hiervoor kunnen ook andere oorzaken zijn, zoals het feit dat ruim de helft van de FG s de functie in deeltijd uitvoert.

De budgetten zijn, in vergelijking met een CIP-enquete uit 2018, duidelijk schaarser en lager. Het voor de FG beschikbare personeel is afgenomen: Maar liefst 45 procent van de respondenten stuurt geen eigen medewerkers aan, iets dat in 2018 nog op 29 procent lag.

Verder lezen bij de bron
IB&P

Lees ons boek

Gemeenten. Bewustzijn. Privacy.

Het handboek voor informatiebewustzijn bij de lokale overheid.

Nieuwsbrief

Deze versturen we 3-4x per jaar.

Recente blogs

Jaarrapportage informatiebeveiliging; waar rapporteer je als CISO over?
Als Chief Information Security Officer (CISO) is het belangrijk om een duidelijk beeld te hebben van hoe het gesteld is met de informatiebeveiliging binnen de organisatie én om dit beeld te delen met het management/bestuur. Een jaarrapportage is hiervoor een uitstekend middel. In deze blog lees je waarom dit belangrijk is en welke onderwerpen je hierin kan opnemen.
Wat zet je in je jaarrapportage privacy?
Het is aan te raden om als Functionaris Gegevensbescherming (FG) te rapporteren over privacy. In de jaarrapportage staat beschreven welke acties en maatregelen er het afgelopen jaar zijn genomen op privacyvlak. Waarom dit belangrijk is en op welke onderdelen je allemaal moet rapporteren, lees je in deze blog.
Leren van de informatiebeveiligingsincidenten van het afgelopen jaar
: Ook al neem je nog zoveel beveiligingsmaatregelen, deze zijn niet altijd waterdicht. Vroeg of laat krijgt elke organisatie te maken met beveiligingsincidenten. Het is daarom belangrijk dat je goed voorbereid bent. In deze laatste blog van het jaar daarom een overzicht van een aantal informatiebeveiligingsincidenten van 2022 en wat we hiervan kunnen leren.

Meer recente berichten

Dag van de Privacy: Mag iemand een foto van mij op social media plaatsen?
Verder lezen
Onduidelijkheid over Google Analytics duurt voort: Complexe zaak
Verder lezen
Cisco legt pijnlijk probleem bloot door lekken in oudere routers te negeren
Verder lezen
Wat betekent NIS2 voor Nederlandse organisaties?
Verder lezen
Ministers van Financien EU: Digitale Euro moet privacy beschermen
Verder lezen
EC komt deze zomer met wetsvoorstel digitale euro
Verder lezen
Politiek wil mkb keurmerk voor cyber security leveranciers
Verder lezen
Kritiek op niet naleven securityregels overheidswebsites: geen rocketscience
Verder lezen
AP wordt landelijk coordinator algoritmetoezicht
Verder lezen
Studentengegevens mogen best in Amerikaanse cloud van kabinet 
Verder lezen