Skip to main content

Politie gebruikt niet goedgekeurde commerciele hacksoftware

Om gebruik te maken van haar hackbevoegdheid, doet de politie een beroep op hacksoftware van commerciele partijen. Deze voldoet echter niet aan de goedkeuringseisen die de wet formuleert. Ook het toezicht op de inzet van de hackbevoegdheid laat te wensen over.

Dat concludeert het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) in haar evaluatierapport.

Afhankelijkheid van een tactisch team

In opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid deed het WODC onderzoek naar de Wet Computercriminaliteit III, die in maart 2019 in werking is getreden. Deze wetgeving vertelt hoe en wanneer de politie haar hackbevoegdheid mag inzetten en aan welke eisen voldaan dient te worden. De onderzoekers keken op welke wijze uitvoering wordt gegeven aan de hackbevoegdheid en welke knelpunten zich voordeden in de opsporingspraktijk.

Een van die knelpunten is dat het Digital Intrusion Team van het Openbaar Ministerie (Digit-OM) een prominente rol speelt bij de beoordeling over de inzet van de hackbevoegdheid. De inzet van deze bevoegdheid [vereist] zeer specialistische kennis waarover maar weinig mensen beschikken. Omdat Digit-OM uit twee personen bestaat en de verantwoordelijkheid dus vooral op die schouders rust, maakt dat de positie van Digit-OM kwetsbaar, zo staat er in het evaluatierapport.

Een ander struikelblok is dat voor het binnendringen in een geautomatiseerd werk het soms nodig is dat dit op locatie gebeurt. Volgens de onderzoekers heeft de wetgever daar geen rekening mee gehouden. Om toch op locatie aanwezig te kunnen zijn, moet Digit soms gebruikmaken van een (bijzondere) opsporingsbevoegdheid. Van deze opsporingsbevoegdheid kan echter alleen gebruik worden gemaakt als die toevallig al door een tactisch team in het opsporingsonderzoek wordt ingezet. Deze afhankelijkheid van een tactisch team vormt voor Digit een knelpunt, omdat een tactisch team niet altijd van plan is zo n bevoegdheid in te zetten.

De onderzoekers pleiten dan ook voor de invoering van een steunbevoegdheid.

Verder lezen bij de bron
IB&P

Lees ons boek

Gemeenten. Bewustzijn. Privacy.

Het handboek voor informatiebewustzijn bij de lokale overheid.

Nieuwsbrief

Deze versturen we 3-4x per jaar.

Recente blogs

Wat is een gerechtvaardigd belang?
Wanneer je als organisatie persoonsgegevens verwerkt, heb je altijd een zogeheten ‘grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens’ nodig. Eén van de grondslagen is een ‘gerechtvaardigd belang’. Maar wat houdt een ‘gerechtvaardigd belang’ eigenlijk in?
Het volwassenheidsmodel voor authenticatie
In de factsheet ‘Volwassen authenticeren – gebruik veilige middelen voor authenticatie’ adviseert het NCSC om accounts te beveiligen op een manier die past bij de gevoeligheid van de gegevens en middelen waar deze toegang toe bieden.
Belangrijke vaardigheden voor een succesvolle Privacy Officer
Om de privacydoelen van de gemeente te bereiken en een succesvolle Privacy Officer te zijn, moet je over een aantal essentiële basisvaardigheden beschikken.

Meer recente berichten

Rekenkamercommissie komt met rapport informatieveiligheid
Verder lezen
Ceo s hikken aan tegen cybersecurity investeringen
Verder lezen
EU hof oordeelt over kosteloos opvragen medisch dossier
Verder lezen
AP wederom kritisch over datasurveillancewet
Verder lezen
Cybersecurity in het quantumtijdperk: over dertig jaar ligt data op straat
Verder lezen
Hoe AI kan bijdragen aan cybersecurity in de zorg
Verder lezen
Chinese hackers hadden twee jaar lang toegang tot netwerk NXP
Verder lezen
Partijen overtreden cookiewet met plaatsen volgcookies
Verder lezen
Omarming zero trust heeft in Europa meer tijd nodig
Verder lezen
Waarom klanten en partners steeds meer belang hechten aan jouw cyberbeveiligingsaanpak
Verder lezen