Politie vraagt om meer duidelijkheid online gegevensvergaring

Er moet meer duidelijkheid komen over de bevoegdheden waarbinnen de politie informatie mag verzamelen op internet. De wettelijke bevoegdheden waarbinnen agenten mogen opereren zijn momenteel verwarrend en vaag. Ook de taakverdeling en afstemming tussen organisatieonderdelen kan strakker.

Dat schrijven onderzoekers in het rapport Politiewerk op het web.

Cybercrime aan de orde van de dag

Criminaliteit speelt zich vandaag de dag steeds vaker op internet af. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) berekende in de Veiligheidsmonitor 2021 dat er afgelopen jaar 4,2 miljoen delicten zijn gemeld waarbij de slachtoffers financiele schade ondervonden. De meeste meldingen gingen over aankoop- en verkoopfraude. Naar schatting maakten internetoplichters zich zo n 157.000 keer schuldig aan fraude in het betalingsverkeer. Dat veroorzaakte in totaal 2,5 miljard euro aan schade, waarvan 261 miljoen euro is toe te schrijven aan spoofing.

Omdat criminaliteit zich steeds vaker in het digitale domein afspeelt, is de politie veel actief op internet. Agenten speuren het wereldwijde web af naar informatie om de openbare orde te handhaven of verdachten op te sporen. Dit noemen we ook wel Open Source Intelligence (OSINT).

Van online specialisten tot wijkagenten: informatie die agenten op internet vergaren worden door de gehele organisatie gebruikt. Daardoor ontstaan er vragen over de taakverdeling en afstemming van de verschillende organisatieonderdelen: het moet duidelijk zijn wie wat doet.

Onrechtmatig handelen

Het juridisch kader voor online gegevensvergaring door de politie is echter op dit moment nog gebaseerd op politiewerk in de fysieke wereld, zo staat er in het rapport Politiewerk op het web. De vertaling hiervan naar de online wereld zorgt in de praktijk voor onduidelijkheden.

Verder lezen bij de bron
IB&P

Lees ons boek

Gemeenten. Bewustzijn. Privacy.

Het handboek voor informatiebewustzijn bij de lokale overheid.

Nieuwsbrief

Deze versturen we 3-4x per jaar.

Recente blogs

Hoe voer je een DPIA uit?
Het uitvoeren van een DPIA is soms niet eenvoudig. In deze blog lees je daarom wat een DPIA precies is, wanneer je een DPIA uitvoert en welke stappen daarbij worden doorlopen.
Klaar voor actie: De rol van workshops in het voorbereiden van calamiteitenteams
Het uitvallen van belangrijke ICT-voorzieningen kan leiden tot een verstoring van de gemeentelijke dienstverlening. Vanuit de BIO is het inrichten van bedrijfscontinuïteit daarom verplicht. Maar wat is bedrijfscontinuïteit precies en hoe zorg je dat het calamiteitenteam op de hoogte is van hun taken en verantwoordelijkheden? Je leest het in deze blog.
Waarom is privacy eigenlijk belangrijk?
In onze huidige maatschappij, met alle computertechnologie, is privacy belangrijker dan ooit. In deze blog lees je waarom privacy zo belangrijk is, wat de gevaren zijn bij een gebrek eraan en hoe je als organisatie de privacy kan beschermen. Want, je hebt misschien niets te verbergen, maar wel altijd iets te beschermen…

Meer recente berichten

NCSC helpt met centraal securitymeldpunt: security.txt
Verder lezen
Kwart organisaties handelt inzageverzoeken niet goed af
Verder lezen
Passend beveiligen, hoe doe je dat?
Verder lezen
Deze lessen leerde Ticketcounter na datalek en afpersing
Verder lezen
NCSC ontvouwt plannen voor 2023
Verder lezen
WODC onderzoek: overheden blijven privacywetgeving overtreden
Verder lezen
Dataprivacy is geen ICT feestje: weet waarom je het doet en zoek de juiste mensen erbij
Verder lezen
Recordjaar voor cryptohackers die enkele miljarden aan dollars stelen
Verder lezen
Na een jaar oorlog in Oekraine trekt het NCSC vier belangrijke cybersecuritylessen
Verder lezen
Utrecht doet aangifte van niet bezorgde stempassen
Verder lezen