Politie vraagt om meer duidelijkheid online gegevensvergaring

Er moet meer duidelijkheid komen over de bevoegdheden waarbinnen de politie informatie mag verzamelen op internet. De wettelijke bevoegdheden waarbinnen agenten mogen opereren zijn momenteel verwarrend en vaag. Ook de taakverdeling en afstemming tussen organisatieonderdelen kan strakker.

Dat schrijven onderzoekers in het rapport Politiewerk op het web.

Cybercrime aan de orde van de dag

Criminaliteit speelt zich vandaag de dag steeds vaker op internet af. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) berekende in de Veiligheidsmonitor 2021 dat er afgelopen jaar 4,2 miljoen delicten zijn gemeld waarbij de slachtoffers financiele schade ondervonden. De meeste meldingen gingen over aankoop- en verkoopfraude. Naar schatting maakten internetoplichters zich zo n 157.000 keer schuldig aan fraude in het betalingsverkeer. Dat veroorzaakte in totaal 2,5 miljard euro aan schade, waarvan 261 miljoen euro is toe te schrijven aan spoofing.

Omdat criminaliteit zich steeds vaker in het digitale domein afspeelt, is de politie veel actief op internet. Agenten speuren het wereldwijde web af naar informatie om de openbare orde te handhaven of verdachten op te sporen. Dit noemen we ook wel Open Source Intelligence (OSINT).

Van online specialisten tot wijkagenten: informatie die agenten op internet vergaren worden door de gehele organisatie gebruikt. Daardoor ontstaan er vragen over de taakverdeling en afstemming van de verschillende organisatieonderdelen: het moet duidelijk zijn wie wat doet.

Onrechtmatig handelen

Het juridisch kader voor online gegevensvergaring door de politie is echter op dit moment nog gebaseerd op politiewerk in de fysieke wereld, zo staat er in het rapport Politiewerk op het web. De vertaling hiervan naar de online wereld zorgt in de praktijk voor onduidelijkheden.

Verder lezen bij de bron
IB&P

Lees ons boek

Gemeenten. Bewustzijn. Privacy.

Het handboek voor informatiebewustzijn bij de lokale overheid.

Nieuwsbrief

Deze versturen we 3-4x per jaar.

Recente blogs

Dataminimalisatie: waarom minder soms meer is.
: In de digitale wereld waarin we leven, verzamelen we een enorme hoeveelheid gegevens. Maar in deze tijd van dataverzameling is er gelukkig ook een AVG-principe dat steeds meer aandacht krijgt: gegevensminimalisatie.
Hoe zorg je dat een SaaS-leverancier voldoet aan je beveiligingseisen?
Gemeenten besteden het beheer van software steeds vaker uit en maken hierbij gebruik van SaaS. Bij de selectie van een SaaS-leverancier is het belangrijk dat de leverancier weet wat er van hen verwacht wordt als het gaat om informatiebeveiliging. Want hoe zorg je ervoor dat ook die oplossingen aan de eisen van de gemeente voldoen?
Wat zijn de verplichtingen rondom het melden van een datalek?
Elke organisatie die persoonsgegevens verwerkt, is verplicht om een melding te maken bij de AP wanneer er zich een datalek heeft voorgedaan, zo ook gemeenten. Maar wanneer en voor welke datalekken moet je de AP informeren? En wanneer moet je het datalek melden aan de betrokkenen? Je leest het in deze blog.

Meer recente berichten

Consumentenbond klaagt Google aan en eist 750 euro per gebruiker
Verder lezen
Cisco VPN s zonder multifactorauthenticatie gericht op Akira Ransomware
Verder lezen
De dieven specialiseren zich. Er is een cybercrimineel voor iedereen
Verder lezen
Juridische strijdbijl weer opgegraven: Franse politicus wil Data Privacy Framework van tafel
Verder lezen
1 op de 3 mkb bedrijven onbekend met privacyregels
Verder lezen
Politie Nederland deed mee met actie tegen botnet dat 700.000 pc s infecteerde
Verder lezen
Russische cybercrimebende Trickbot harder aangepakt door VS en VK
Verder lezen
Poging tot invoeren verplicht online ID sneuvelt bij Amerikaanse rechter
Verder lezen
Antwerpen worstelt met gevolgen hack
Verder lezen
Nulmeting Normenkader IBP: waar staat het funderend onderwijs met informatiebeveiliging?
Verder lezen