Gemeenten investeren flink in software Omgevingswet en Wet open overheid

De jaarlijkse IT kosten van gemeenten zijn in 2021 toegenomen met 3 euro naar 96 euro per inwoner. Deze stijging wordt onder meer veroorzaakt door hogere softwarekosten voor de Omgevingswet en de Wet open overheid. Ook informatiebeveiliging is een grote aanjager.

Personeelskosten en kosten voor infrastructuur dalen gemiddeld met 1 euro per inwoner, blijkt uit de ICT Benchmark Gemeenten van M en I/Partners. De kosten voor software stijgen met 4 euro per inwoner naar 33 euro per jaar.

We zien dat gemeenten  investeren in software voor beveiliging en voor de Omgevingswet. Daarnaast zorgt de verSaaSing (Software as a Service) voor een stijging van de softwarekosten. Het percentage softwarekosten dat naar SaaS-applicaties gaat, is gestegen van 21 procent in 2017 naar 44 procent in 2021. De verwachting is volgens M en I/Partners dat dit percentage in 2025 rond de 70 procent zal zijn.

Omdat er minder externe inhuur nodig is, dalen de personeelskosten met 1 euro. Er geldt een verschuiving van technisch personeel naar functioneel beheer. Steeds meer technische zaken komen bij de leverancier te liggen. De omvang van het ICT-personeel is nagenoeg gelijk aan vorig jaar. Volgens M en I/Partners is dit een trendbreuk ten opzichte van eerdere jaren.

Verder lezen bij de bron
IB&P

Lees ons boek

Gemeenten. Bewustzijn. Privacy.

Het handboek voor informatiebewustzijn bij de lokale overheid.

Nieuwsbrief

Deze versturen we 3-4x per jaar.

Recente blogs

Dataminimalisatie: waarom minder soms meer is.
: In de digitale wereld waarin we leven, verzamelen we een enorme hoeveelheid gegevens. Maar in deze tijd van dataverzameling is er gelukkig ook een AVG-principe dat steeds meer aandacht krijgt: gegevensminimalisatie.
Hoe zorg je dat een SaaS-leverancier voldoet aan je beveiligingseisen?
Gemeenten besteden het beheer van software steeds vaker uit en maken hierbij gebruik van SaaS. Bij de selectie van een SaaS-leverancier is het belangrijk dat de leverancier weet wat er van hen verwacht wordt als het gaat om informatiebeveiliging. Want hoe zorg je ervoor dat ook die oplossingen aan de eisen van de gemeente voldoen?
Wat zijn de verplichtingen rondom het melden van een datalek?
Elke organisatie die persoonsgegevens verwerkt, is verplicht om een melding te maken bij de AP wanneer er zich een datalek heeft voorgedaan, zo ook gemeenten. Maar wanneer en voor welke datalekken moet je de AP informeren? En wanneer moet je het datalek melden aan de betrokkenen? Je leest het in deze blog.

Meer recente berichten

Privacy: de poortwachter voor onze mensenrechten
Verder lezen
Nieuwe Archiefwet verslechtert positie burger
Verder lezen
Extra geld voor toezicht op nieuwe digitale wetgeving
Verder lezen
Oeps: gemeente Alkmaar maakt per ongeluk 236.000 euro over aan nepdirecteur
Verder lezen
Kuipers: dataopslag huisartsen is niet mijn zaak
Verder lezen
Consumentenbond klaagt Google aan en eist 750 euro per gebruiker
Verder lezen
Cisco VPN s zonder multifactorauthenticatie gericht op Akira Ransomware
Verder lezen
De dieven specialiseren zich. Er is een cybercrimineel voor iedereen
Verder lezen
Juridische strijdbijl weer opgegraven: Franse politicus wil Data Privacy Framework van tafel
Verder lezen
1 op de 3 mkb bedrijven onbekend met privacyregels
Verder lezen