Onvermogen tot data delen

Het delen van data is nodig voor een integrale aanpak van maatschappelijk opgaven, maar in de praktijk lastig. We hebben een ander perspectief nodig waarbij de inzet van data en technologie niet standaard een bedreiging vormt voor privacy, maar juist kan bijdragen aan een meer inclusieve, eerlijkere en soms zelfs anoniemere maatschappij.

Toegang tot data is een voorwaarde voor de aanpak van maatschappelijke opgaven en om onderzoek mogelijk te maken, bijvoorbeeld naar oversterfte tijdens de COVID-19 pandemie. Toch blijkt toegang en het delen van data lastig, zeker wanneer dit de grenzen van de eigen organisatie overstijgt. Dit onvermogen om data te delen leidt tot ondermijning van het publiek belang.

In veel gevallen wordt privacy als reden gegeven voor het niet kunnen delen van data. De praktijk is vaak genuanceerder, waarbij het mag niet-argument deels een Pavlov-reactie is. Hiermee wordt de discussie doodgeslagen en de fragmentatie van het Nederlandse datalandschap in stand gehouden.

Het delen van data is echter nodig voor een integrale aanpak van maatschappelijk opgaven. Zo is het voor de aanpak van armoede cruciaal om te weten wie er bij de kwetsbare groep horen die nu door het ijs dreigt te zakken. Deze groep heeft bijvoorbeeld recht op een energietoeslag. De NOS berichtte echter afgelopen week dat in de vier grote steden naar schatting 26.000 kwetsbare huishoudens geen beroep doen op deze toeslag. Gemeenten gaan nu de straat op om mensen aan te spreken, maar de gegevens die nodig zijn om te bepalen wie recht heeft op de toelage zijn bekend.

Verder lezen bij de bron
IB&P

Lees ons boek

Gemeenten. Bewustzijn. Privacy.

Het handboek voor informatiebewustzijn bij de lokale overheid.

Nieuwsbrief

Deze versturen we 3-4x per jaar.

Recente blogs

Hoe voer je een DPIA uit?
Het uitvoeren van een DPIA is soms niet eenvoudig. In deze blog lees je daarom wat een DPIA precies is, wanneer je een DPIA uitvoert en welke stappen daarbij worden doorlopen.
Klaar voor actie: De rol van workshops in het voorbereiden van calamiteitenteams
Het uitvallen van belangrijke ICT-voorzieningen kan leiden tot een verstoring van de gemeentelijke dienstverlening. Vanuit de BIO is het inrichten van bedrijfscontinuïteit daarom verplicht. Maar wat is bedrijfscontinuïteit precies en hoe zorg je dat het calamiteitenteam op de hoogte is van hun taken en verantwoordelijkheden? Je leest het in deze blog.
Waarom is privacy eigenlijk belangrijk?
In onze huidige maatschappij, met alle computertechnologie, is privacy belangrijker dan ooit. In deze blog lees je waarom privacy zo belangrijk is, wat de gevaren zijn bij een gebrek eraan en hoe je als organisatie de privacy kan beschermen. Want, je hebt misschien niets te verbergen, maar wel altijd iets te beschermen…

Meer recente berichten

NCSC helpt met centraal securitymeldpunt: security.txt
Verder lezen
Kwart organisaties handelt inzageverzoeken niet goed af
Verder lezen
Passend beveiligen, hoe doe je dat?
Verder lezen
Deze lessen leerde Ticketcounter na datalek en afpersing
Verder lezen
NCSC ontvouwt plannen voor 2023
Verder lezen
WODC onderzoek: overheden blijven privacywetgeving overtreden
Verder lezen
Dataprivacy is geen ICT feestje: weet waarom je het doet en zoek de juiste mensen erbij
Verder lezen
Recordjaar voor cryptohackers die enkele miljarden aan dollars stelen
Verder lezen
Na een jaar oorlog in Oekraine trekt het NCSC vier belangrijke cybersecuritylessen
Verder lezen
Utrecht doet aangifte van niet bezorgde stempassen
Verder lezen