Onvermogen tot data delen

Het delen van data is nodig voor een integrale aanpak van maatschappelijk opgaven, maar in de praktijk lastig. We hebben een ander perspectief nodig waarbij de inzet van data en technologie niet standaard een bedreiging vormt voor privacy, maar juist kan bijdragen aan een meer inclusieve, eerlijkere en soms zelfs anoniemere maatschappij.

Toegang tot data is een voorwaarde voor de aanpak van maatschappelijke opgaven en om onderzoek mogelijk te maken, bijvoorbeeld naar oversterfte tijdens de COVID-19 pandemie. Toch blijkt toegang en het delen van data lastig, zeker wanneer dit de grenzen van de eigen organisatie overstijgt. Dit onvermogen om data te delen leidt tot ondermijning van het publiek belang.

In veel gevallen wordt privacy als reden gegeven voor het niet kunnen delen van data. De praktijk is vaak genuanceerder, waarbij het mag niet-argument deels een Pavlov-reactie is. Hiermee wordt de discussie doodgeslagen en de fragmentatie van het Nederlandse datalandschap in stand gehouden.

Het delen van data is echter nodig voor een integrale aanpak van maatschappelijk opgaven. Zo is het voor de aanpak van armoede cruciaal om te weten wie er bij de kwetsbare groep horen die nu door het ijs dreigt te zakken. Deze groep heeft bijvoorbeeld recht op een energietoeslag. De NOS berichtte echter afgelopen week dat in de vier grote steden naar schatting 26.000 kwetsbare huishoudens geen beroep doen op deze toeslag. Gemeenten gaan nu de straat op om mensen aan te spreken, maar de gegevens die nodig zijn om te bepalen wie recht heeft op de toelage zijn bekend.

Verder lezen bij de bron
IB&P

Lees ons boek

Gemeenten. Bewustzijn. Privacy.

Het handboek voor informatiebewustzijn bij de lokale overheid.

Nieuwsbrief

Deze versturen we 3-4x per jaar.

Recente blogs

Dataminimalisatie: waarom minder soms meer is.
: In de digitale wereld waarin we leven, verzamelen we een enorme hoeveelheid gegevens. Maar in deze tijd van dataverzameling is er gelukkig ook een AVG-principe dat steeds meer aandacht krijgt: gegevensminimalisatie.
Hoe zorg je dat een SaaS-leverancier voldoet aan je beveiligingseisen?
Gemeenten besteden het beheer van software steeds vaker uit en maken hierbij gebruik van SaaS. Bij de selectie van een SaaS-leverancier is het belangrijk dat de leverancier weet wat er van hen verwacht wordt als het gaat om informatiebeveiliging. Want hoe zorg je ervoor dat ook die oplossingen aan de eisen van de gemeente voldoen?
Wat zijn de verplichtingen rondom het melden van een datalek?
Elke organisatie die persoonsgegevens verwerkt, is verplicht om een melding te maken bij de AP wanneer er zich een datalek heeft voorgedaan, zo ook gemeenten. Maar wanneer en voor welke datalekken moet je de AP informeren? En wanneer moet je het datalek melden aan de betrokkenen? Je leest het in deze blog.

Meer recente berichten

AI en regelgeving zorgen voor nieuwe uitdagingen
Verder lezen
Privacy: de poortwachter voor onze mensenrechten
Verder lezen
Nieuwe Archiefwet verslechtert positie burger
Verder lezen
Extra geld voor toezicht op nieuwe digitale wetgeving
Verder lezen
Oeps: gemeente Alkmaar maakt per ongeluk 236.000 euro over aan nepdirecteur
Verder lezen
Kuipers: dataopslag huisartsen is niet mijn zaak
Verder lezen
Consumentenbond klaagt Google aan en eist 750 euro per gebruiker
Verder lezen
Cisco VPN s zonder multifactorauthenticatie gericht op Akira Ransomware
Verder lezen
De dieven specialiseren zich. Er is een cybercrimineel voor iedereen
Verder lezen
Juridische strijdbijl weer opgegraven: Franse politicus wil Data Privacy Framework van tafel
Verder lezen