De ethiek van slimme steden

Een slimme stad maakt gretig gebruik van data en technologie en doet dat verantwoord. Dat klinkt simpel, tot we op zoek gaan naar de spelregels waaraan slimme steden moeten voldoen. Die blijken nog ontoereikend. Publieke waarden vragen om kaderstellende wet en regelgeving. Digitalisering stimuleert overheden actief aan de slag te gaan met ethiek.

Terwijl volop wordt geexperimenteerd, bijvoorbeeld met drones bij het regelen van bezoekersstromen bij evenementen, worden gemeenten geconfronteerd met vragen van ongeruste inwoners. Die onrust willen we natuurlijk voorkomen en dat kan in veel gevallen door zorgvuldig en op tijd te communiceren. Maar we moeten ook erkennen dat niemand volledig kan bevatten wat de impact is van kunstmatige intelligentie, virtual reality of big data. De mogelijkheden van dergelijke innovaties zijn onvoorstelbaar en onvoorspelbaar.

Publieke waarden en rechten

Sinds 2018 is de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Deze verordening regelt vooral de privacyrechten van inwoners en het stevige toezicht daarop van toezichthouders. Maar er zijn meer publieke waarden die vragen om kaderstellende wet- en regelgeving, zoals rechtvaardigheid en autonomie.

Op digitaleoverheid.nl is te lezen hoe het rijk samenwerkt met andere partners aan de borging van alle publieke waarden en rechten. Namelijk door de kansen en risico s van digitalisering te (laten) onderzoeken, door het ontwikkelen van beleid, door Nederlandse standpunten internationaal te agenderen en door in gesprek te gaan met nationale partners en inwoners. Het zal dus nog wel even duren voordat inwoners gerustgesteld kunnen worden door de wetenschap dat slimme steden zich houden aan de regels rondom digitalisering en data.

Verder lezen bij de bron
IB&P

Lees ons boek

Gemeenten. Bewustzijn. Privacy.

Het handboek voor informatiebewustzijn bij de lokale overheid.

Nieuwsbrief

Deze versturen we 3-4x per jaar.

Recente blogs

De rol van de gemeenteraad bij informatiebeveiliging en privacy
De gemeenteraad heeft een belangrijke rol om er op toe te zien dat informatiebeveiliging en privacybescherming goed wordt geborgd binnen de gemeentelijke organisatie. In deze blog lees je wat die rol inhoudt en welke taken en verantwoordelijkheden daarbij horen.
Gemeentelijke privacy: Een blik achter de schermen
De AVG bestaat dit jaar vijf jaar. Sinds 25 mei 2018 moeten alle organisaties, waaronder gemeenten, voldoen aan de verplichtingen uit de AVG bij het verwerken van persoonsgegevens. Maar hoe is het gesteld met de privacy bij gemeenten? Hebben ze de basis op orde? Je leest het in deze blog.
Hoe zet je Artificial Intelligence (AI) succesvol in?
Gemeenten maken steeds meer gebruik van AI, omdat dit ontzettend veel kansen biedt. Tegelijkertijd roept het gebruik van AI ook nieuwe vragen op. Je leest er meer over in deze blog

Meer recente berichten

Kaag: digitale euro moet anoniemer zijn dan huidige digitale valuta
Verder lezen
Aandacht van cybercriminelen verschuift naar mkb
Verder lezen
Privacy risico s in kaart brengen met een DPIA
Verder lezen
Beveiliging informatie geen prioriteit bij Ministerie van Buitenlandse Zaken
Verder lezen
NIS2: onduidelijke wet in combinatie met hoge boetes
Verder lezen
AP wil opheldering over fraude algoritme gemeenten
Verder lezen
Een tip of klacht indienen bij de AP
Verder lezen
Wegiz vraagt om aantal nieuwe NEN normen
Verder lezen
Hack bij gemeente: criminelen hadden toegang tot tienduizenden gegevens
Verder lezen
Kabinet heeft meer tijd nodig voor anonieme bsn s en socialemediamonitoring
Verder lezen