Skip to main content

ENSIA verantwoordingsmethodiek viert eerste lustrum

ENSIA bestaat vijf jaar. De Eenduidige Normatiek Single Information Audit is het middel waarmee gemeenten zich tegenover gemeenteraad en rijksoverheid verantwoorden over hun informatiebeveiliging. Wat heeft ENSIA opgeleverd in zijn prille bestaan? En waar mag de aandacht op liggen voor het volgende lustrum?

Tot de introductie van ENSIA in 2017, ging verantwoording over informatieveiligheid voor gemeenten gepaard met grote hoeveelheden vragenlijsten van landelijke toezichthouders. Ieder stelsel had een eigen uitvraag, herinnert Marco van Beek zich, de Chief Information Security Officer (CISO) van de gemeente Amsterdam. De landelijke toezichthouder voor DigiD wilde net weer iets anders weten dan zijn collega voor Suwinet, maar veel lijsten bevatten dezelfde onderwerpen. Dat betekende veel dubbel werk. Een Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten (BIG) was juist ontworpen om te komen tot een generiek normenkader waaraan elke gemeenten moet voldoen. Dus het was duidelijk dat ook de landelijke toezichthouders daarvan gebruik moesten gaan maken. Gemeenten zijn complexe organisaties met veel verschillende processen en applicaties, het is belangrijk om verantwoording en toezicht goed te stroomlijnen.

Baanbrekend

Melis van de Groep is burgemeester van de gemeente Bunschoten en hij was tot voor kort voorzitter van het Strategisch Overleg ENSIA. Over de totstandkoming van ENSIA zegt hij: De vraag was wat gemeenten aan zekerheden nodig hadden zodat zij konden waarborgen dat zij zorgvuldig omgingen met persoonsgegevens. Hoe zonder een enorm stelsel van controles, gemeenten kunnen aantonen dat zij in de uitvoering op een goede manier aan digitale veiligheid doen. Noem het gerust baanbrekend, dat dit tot stand is gekomen.

Verder lezen bij de bron
IB&P

Lees ons boek

Gemeenten. Bewustzijn. Privacy.

Het handboek voor informatiebewustzijn bij de lokale overheid.

Nieuwsbrief

Deze versturen we 3-4x per jaar.

Recente blogs

Wat is de rol van de Privacy Officer bij BCM?
Het is belangrijk dat de dienstverlening van de gemeente altijd doorgaat, ook in het geval van een incident of calamiteit. Dit noemen we bedrijfscontinuïteit. Nu is de vraag: wat is de rol van de Privacy Officer hierbij? Is dat alleen om de wet na te leven, of speel je ook een rol bij het draaiende houden van de dienstverlening in moeilijke tijden?
De rol van de proceseigenaar bij BCM
Net zoals elke organisatie, kan een gemeente te maken krijgen met incidenten die de continuïteit van de dienstverlening in gevaar kunnen brengen. BCM is daarom een term die je steeds vaker hoort binnen gemeenten. Vooral proceseigenaren spelen hierbij een belangrijke rol. Maar wat houdt BCM eigenlijk in en welke rol speelt de proceseigenaar hierbij?
Hoe kunnen functioneel beheerders en Privacy Officers elkaar ondersteunen?
De implementatie van de AVG of Wpg is niet uitsluitend de verantwoordelijkheid van de Privacy Officer. Het is een samenspel van diverse medewerkers uit verschillende vakgebieden, waaronder de functioneel beheerder. Hoe kunnen functioneel beheerders en Privacy Officers elkaar ondersteunen?

Meer recente berichten

Verkeerslichten maken contact met telefoons, zorgen om privacy
Verder lezen
Aantal datastelende malware infecties verzevenvoudigd sinds 2020
Verder lezen
Digitaal inbreken eitje voor deze hackers: Beveiliging is bij bedrijven heel groot probleem
Verder lezen
Booking.com meldt datalekken op tijd na ingrijpen AP
Verder lezen
AVG verzoek frauderende ambtenaar toch geen misbruik van recht, KPMG moet alsnog inzage geven
Verder lezen
Bedrijven investeren jaarlijks ruim 92.000 euro voor bijscholing cybersecurityteams
Verder lezen
Gartner: Identiteitsbeheer cruciaal voor cyberbeveiliging
Verder lezen
AP wijst politieke partijen op risico s persoonsgegevens rondom verkiezingen
Verder lezen
Delen videobeelden van misdragingen werknemer vormen geen inbreuk op AVG
Verder lezen
Onderzoek Cisco: slechts 3 procent organisaties volledig voorbereid op cyberaanval
Verder lezen