ENSIA verantwoordingsmethodiek viert eerste lustrum

ENSIA bestaat vijf jaar. De Eenduidige Normatiek Single Information Audit is het middel waarmee gemeenten zich tegenover gemeenteraad en rijksoverheid verantwoorden over hun informatiebeveiliging. Wat heeft ENSIA opgeleverd in zijn prille bestaan? En waar mag de aandacht op liggen voor het volgende lustrum?

Tot de introductie van ENSIA in 2017, ging verantwoording over informatieveiligheid voor gemeenten gepaard met grote hoeveelheden vragenlijsten van landelijke toezichthouders. Ieder stelsel had een eigen uitvraag, herinnert Marco van Beek zich, de Chief Information Security Officer (CISO) van de gemeente Amsterdam. De landelijke toezichthouder voor DigiD wilde net weer iets anders weten dan zijn collega voor Suwinet, maar veel lijsten bevatten dezelfde onderwerpen. Dat betekende veel dubbel werk. Een Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten (BIG) was juist ontworpen om te komen tot een generiek normenkader waaraan elke gemeenten moet voldoen. Dus het was duidelijk dat ook de landelijke toezichthouders daarvan gebruik moesten gaan maken. Gemeenten zijn complexe organisaties met veel verschillende processen en applicaties, het is belangrijk om verantwoording en toezicht goed te stroomlijnen.

Baanbrekend

Melis van de Groep is burgemeester van de gemeente Bunschoten en hij was tot voor kort voorzitter van het Strategisch Overleg ENSIA. Over de totstandkoming van ENSIA zegt hij: De vraag was wat gemeenten aan zekerheden nodig hadden zodat zij konden waarborgen dat zij zorgvuldig omgingen met persoonsgegevens. Hoe zonder een enorm stelsel van controles, gemeenten kunnen aantonen dat zij in de uitvoering op een goede manier aan digitale veiligheid doen. Noem het gerust baanbrekend, dat dit tot stand is gekomen.

Verder lezen bij de bron
IB&P

Lees ons boek

Gemeenten. Bewustzijn. Privacy.

Het handboek voor informatiebewustzijn bij de lokale overheid.

Nieuwsbrief

Deze versturen we 3-4x per jaar.

Recente blogs

Dataminimalisatie: waarom minder soms meer is.
: In de digitale wereld waarin we leven, verzamelen we een enorme hoeveelheid gegevens. Maar in deze tijd van dataverzameling is er gelukkig ook een AVG-principe dat steeds meer aandacht krijgt: gegevensminimalisatie.
Hoe zorg je dat een SaaS-leverancier voldoet aan je beveiligingseisen?
Gemeenten besteden het beheer van software steeds vaker uit en maken hierbij gebruik van SaaS. Bij de selectie van een SaaS-leverancier is het belangrijk dat de leverancier weet wat er van hen verwacht wordt als het gaat om informatiebeveiliging. Want hoe zorg je ervoor dat ook die oplossingen aan de eisen van de gemeente voldoen?
Wat zijn de verplichtingen rondom het melden van een datalek?
Elke organisatie die persoonsgegevens verwerkt, is verplicht om een melding te maken bij de AP wanneer er zich een datalek heeft voorgedaan, zo ook gemeenten. Maar wanneer en voor welke datalekken moet je de AP informeren? En wanneer moet je het datalek melden aan de betrokkenen? Je leest het in deze blog.

Meer recente berichten

AI en regelgeving zorgen voor nieuwe uitdagingen
Verder lezen
Privacy: de poortwachter voor onze mensenrechten
Verder lezen
Nieuwe Archiefwet verslechtert positie burger
Verder lezen
Extra geld voor toezicht op nieuwe digitale wetgeving
Verder lezen
Oeps: gemeente Alkmaar maakt per ongeluk 236.000 euro over aan nepdirecteur
Verder lezen
Kuipers: dataopslag huisartsen is niet mijn zaak
Verder lezen
Consumentenbond klaagt Google aan en eist 750 euro per gebruiker
Verder lezen
Cisco VPN s zonder multifactorauthenticatie gericht op Akira Ransomware
Verder lezen
De dieven specialiseren zich. Er is een cybercrimineel voor iedereen
Verder lezen
Juridische strijdbijl weer opgegraven: Franse politicus wil Data Privacy Framework van tafel
Verder lezen