Skip to main content

Gebruik van echte persoonsgegevens in OTAP teststraten: biedt het Hof wel voldoende ruimte voor de praktijk?

Het gebruik van echte persoonsgegevens voor testdoeleinden kan risicovol en soms zelfs verboden zijn, zo schreef ik onlangs al. Tegelijkertijd is de praktijk dat veel bedrijven bij de ontwikkeling en onderhoud van IT werken met verschillende omgevingen, OTAP, en dat daarbinnen regelmatig toch met echte data wordt gewerkt. Zijn de strenge regels met de praktijk te verenigen? In deze blog verken ik dit nader.

Recente beslissing Hof van Justitie

Onlangs wees het Hof van Justitie een arrest over gebruik van echte persoonsgegevens voor testdoeleinden. Het komt er op neer dat gebruik van persoonsgegevens voor andere doeleinden dan het verzameldoel aan een verenigbaarheidstoets moet onderwerpen en dat persoonsgegevens die voor testen worden gebruikt niet langer mogen worden bewaard dan noodzakelijk voor dat testen. Voor verdere details verwijs ik graag naar de eerdere blog.

De praktijk

In de praktijk wordt in de IT veel gewerkt met de OTAP-werkwijze (of in het Engels: DTAP). Hierbij wordt gewerkt met een afzonderlijke omgeving voor de ontwikkeling, het testen, de acceptatie en de productie. Voordat de software (of een specifieke inrichting daarvan) in de productieomgeving wordt geplaatst, heeft deze dus eerst in die vorm in de ontwikkelomgeving, testomgeving en acceptatieomgeving gestaan.

Aangezien software in de kern altijd wel een bepaalde vorm van dataverwerking met zich brengt, veronderstelt dit ook bijna altijd dat in al die omgevingen ook data staan. En aangezien testen het meest realistisch werkt met echte persoonsgegevens, is de praktijk – zo laat ik me althans vertellen – dat er ook vaak echte persoonsgegevens worden gebruikt.

Verder lezen bij de bron
IB&P

Lees ons boek

Gemeenten. Bewustzijn. Privacy.

Het handboek voor informatiebewustzijn bij de lokale overheid.

Nieuwsbrief

Deze versturen we 3-4x per jaar.

Recente blogs

Wat is een gerechtvaardigd belang?
Wanneer je als organisatie persoonsgegevens verwerkt, heb je altijd een zogeheten ‘grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens’ nodig. Eén van de grondslagen is een ‘gerechtvaardigd belang’. Maar wat houdt een ‘gerechtvaardigd belang’ eigenlijk in?
Het volwassenheidsmodel voor authenticatie
In de factsheet ‘Volwassen authenticeren – gebruik veilige middelen voor authenticatie’ adviseert het NCSC om accounts te beveiligen op een manier die past bij de gevoeligheid van de gegevens en middelen waar deze toegang toe bieden.
Belangrijke vaardigheden voor een succesvolle Privacy Officer
Om de privacydoelen van de gemeente te bereiken en een succesvolle Privacy Officer te zijn, moet je over een aantal essentiële basisvaardigheden beschikken.

Meer recente berichten

Cybersecurity in het quantumtijdperk: over dertig jaar ligt data op straat
Verder lezen
Hoe AI kan bijdragen aan cybersecurity in de zorg
Verder lezen
Chinese hackers hadden twee jaar lang toegang tot netwerk NXP
Verder lezen
Partijen overtreden cookiewet met plaatsen volgcookies
Verder lezen
Omarming zero trust heeft in Europa meer tijd nodig
Verder lezen
Waarom klanten en partners steeds meer belang hechten aan jouw cyberbeveiligingsaanpak
Verder lezen
Rechtszaak: Stichting Data Bescherming Nederland beschuldigt Amazon van schending privacy rechten Nederlandse consumenten
Verder lezen
Principe akkoord over Europese variant DigiD
Verder lezen
Cyberaanval legt alarmeringssysteem voor ouderen en ernstig zieken plat
Verder lezen
Hackers komen niet meer langs de achterdeur, maar door je voordeur naar binnen
Verder lezen