Gebruik van echte persoonsgegevens in OTAP teststraten: biedt het Hof wel voldoende ruimte voor de praktijk?

Het gebruik van echte persoonsgegevens voor testdoeleinden kan risicovol en soms zelfs verboden zijn, zo schreef ik onlangs al. Tegelijkertijd is de praktijk dat veel bedrijven bij de ontwikkeling en onderhoud van IT werken met verschillende omgevingen, OTAP, en dat daarbinnen regelmatig toch met echte data wordt gewerkt. Zijn de strenge regels met de praktijk te verenigen? In deze blog verken ik dit nader.

Recente beslissing Hof van Justitie

Onlangs wees het Hof van Justitie een arrest over gebruik van echte persoonsgegevens voor testdoeleinden. Het komt er op neer dat gebruik van persoonsgegevens voor andere doeleinden dan het verzameldoel aan een verenigbaarheidstoets moet onderwerpen en dat persoonsgegevens die voor testen worden gebruikt niet langer mogen worden bewaard dan noodzakelijk voor dat testen. Voor verdere details verwijs ik graag naar de eerdere blog.

De praktijk

In de praktijk wordt in de IT veel gewerkt met de OTAP-werkwijze (of in het Engels: DTAP). Hierbij wordt gewerkt met een afzonderlijke omgeving voor de ontwikkeling, het testen, de acceptatie en de productie. Voordat de software (of een specifieke inrichting daarvan) in de productieomgeving wordt geplaatst, heeft deze dus eerst in die vorm in de ontwikkelomgeving, testomgeving en acceptatieomgeving gestaan.

Aangezien software in de kern altijd wel een bepaalde vorm van dataverwerking met zich brengt, veronderstelt dit ook bijna altijd dat in al die omgevingen ook data staan. En aangezien testen het meest realistisch werkt met echte persoonsgegevens, is de praktijk – zo laat ik me althans vertellen – dat er ook vaak echte persoonsgegevens worden gebruikt.

Verder lezen bij de bron
IB&P

Lees ons boek

Gemeenten. Bewustzijn. Privacy.

Het handboek voor informatiebewustzijn bij de lokale overheid.

Nieuwsbrief

Deze versturen we 3-4x per jaar.

Recente blogs

Gemeentelijke privacy: Een blik achter de schermen
De AVG bestaat dit jaar vijf jaar. Sinds 25 mei 2018 moeten alle organisaties, waaronder gemeenten, voldoen aan de verplichtingen uit de AVG bij het verwerken van persoonsgegevens. Maar hoe is het gesteld met de privacy bij gemeenten? Hebben ze de basis op orde? Je leest het in deze blog.
Hoe zet je Artificial Intelligence (AI) succesvol in?
Gemeenten maken steeds meer gebruik van AI, omdat dit ontzettend veel kansen biedt. Tegelijkertijd roept het gebruik van AI ook nieuwe vragen op. Je leest er meer over in deze blog
Een DPIA uitgevoerd en dan?
Voor gegevensverwerkingen met een hoog privacyrisico geldt dat je een DPIA moet uitvoeren. Maar wat doe je met de uitkomsten van een DPIA en hoe zorg je ervoor dat een DPIA geen eenmalige actie is maar over een bepaalde tijd herhaald wordt?

Meer recente berichten

Privacy risico s in kaart brengen met een DPIA
Verder lezen
Beveiliging informatie geen prioriteit bij Ministerie van Buitenlandse Zaken
Verder lezen
NIS2: onduidelijke wet in combinatie met hoge boetes
Verder lezen
AP wil opheldering over fraude algoritme gemeenten
Verder lezen
Een tip of klacht indienen bij de AP
Verder lezen
Wegiz vraagt om aantal nieuwe NEN normen
Verder lezen
Hack bij gemeente: criminelen hadden toegang tot tienduizenden gegevens
Verder lezen
Kabinet heeft meer tijd nodig voor anonieme bsn s en socialemediamonitoring
Verder lezen
Europese Hof houdt onzekerheid over AVG in stand
Verder lezen
Organisatorische inbedding van maatregelen
Verder lezen