Nederland werkt mee in 3 Large Scale Pilots Digitale Identiteit

Eind dit jaar wil de Europese Commissie de eerste versie van de technische specificaties en standaarden voor een Europese Digitale Identiteit publiceren. Dan starten ook vier grootschalige pilots. Nederland sluit zich aan bij 3 van de 4 consortia die in het kader van de Large Scale Pilots de Europese Digitale Identiteit gaan testen in belangrijke use cases.

De Europese Unie bereidt zich voor om in 2024 live te gaan met het eerste prototype van de European Digital Identity Wallet, waarmee alle EU-burgers digitale identiteitsreferenties kunnen opslaan, waaronder hun nationale identiteitsbewijs, rijbewijs en kwalificatie- en bankrekeninggegevens, volgens EU-bronnen. Inmiddels hebben zich vier consortia gevormd die gaan starten met grootschalige pilots. In deze pilots wordt de European Digital Identity Wallet ingezet in nationale eID-ecosystemen van de lidstaten.

Kansen voor Nederland

Welke kansen biedt de ontwikkeling van de Europese Digitale Identiteit voor het Nederlandse bedrijfsleven en wat kan de staatssecretaris doen om deze kansen te verzilveren? In antwoord op Kamervragen van het CDA laat staatssecretaris Van Huffelen weten dat Nederlandse partijen van plan zijn deel te nemen in drie van de vier consortia.

  • Het EUDI Wallet Consortium (EWC), richt zich op veilige e-commerce. In praktijkcases voor reizen wordt getest hoe eIDAS de veiligheid, beveiliging en het gemak van e-commerce kan garanderen voor grote aantallen Europese burgers.
  • Digital Credentials for Europe is gericht op het werken aan de use cases in verband met onderwijsreferenties en beroepskwalificaties, en sociale zekerheid, waarbij burgers volledige controle hebben over hun identiteit(en) en gegevens
Verder lezen bij de bron
IB&P

Lees ons boek

Gemeenten. Bewustzijn. Privacy.

Het handboek voor informatiebewustzijn bij de lokale overheid.

Nieuwsbrief

Deze versturen we 3-4x per jaar.

Recente blogs

De rol van de gemeenteraad bij informatiebeveiliging en privacy
De gemeenteraad heeft een belangrijke rol om er op toe te zien dat informatiebeveiliging en privacybescherming goed wordt geborgd binnen de gemeentelijke organisatie. In deze blog lees je wat die rol inhoudt en welke taken en verantwoordelijkheden daarbij horen.
Gemeentelijke privacy: Een blik achter de schermen
De AVG bestaat dit jaar vijf jaar. Sinds 25 mei 2018 moeten alle organisaties, waaronder gemeenten, voldoen aan de verplichtingen uit de AVG bij het verwerken van persoonsgegevens. Maar hoe is het gesteld met de privacy bij gemeenten? Hebben ze de basis op orde? Je leest het in deze blog.
Hoe zet je Artificial Intelligence (AI) succesvol in?
Gemeenten maken steeds meer gebruik van AI, omdat dit ontzettend veel kansen biedt. Tegelijkertijd roept het gebruik van AI ook nieuwe vragen op. Je leest er meer over in deze blog

Meer recente berichten

Kaag: digitale euro moet anoniemer zijn dan huidige digitale valuta
Verder lezen
Aandacht van cybercriminelen verschuift naar mkb
Verder lezen
Privacy risico s in kaart brengen met een DPIA
Verder lezen
Beveiliging informatie geen prioriteit bij Ministerie van Buitenlandse Zaken
Verder lezen
NIS2: onduidelijke wet in combinatie met hoge boetes
Verder lezen
AP wil opheldering over fraude algoritme gemeenten
Verder lezen
Een tip of klacht indienen bij de AP
Verder lezen
Wegiz vraagt om aantal nieuwe NEN normen
Verder lezen
Hack bij gemeente: criminelen hadden toegang tot tienduizenden gegevens
Verder lezen
Kabinet heeft meer tijd nodig voor anonieme bsn s en socialemediamonitoring
Verder lezen