AP wordt landelijk coordinator algoritmetoezicht

De Autoriteit Persoonsgegevens, AP, heeft er sinds 1 januari 2023 officieel een taak bij. De privacy toezichthouder ziet toe op algoritmen. Het gaat om een coordinerende rol waarin het samenwerkt met bestaande colleges, markttoezichthouders en rijksinspecties.

De AP controleert zowel rekenmodellen die door de overheid worden gebruikt als algoritmen van commerciele bedrijven. Het onderzoekt op basis van klachten en tips en vanuit eigen initiatief. Bij geconstateerde overtredingen kunnen ook boetes opgelegd worden. AP-voorzitter Aleid Wolfsen kan desgevraagd nog niet voorspellen waneer bedrijven of overheden de eerste berispingen kunnen verwachten.

Voorlopig is de autoriteit sowieso nog in de opstartfase van haar nieuwe taak rondom algoritmetoezicht. Er moet nog een normenkader worden geschreven, een juridisch stuk waarin staat waaraan algoritmen die persoonsgegevens verwerken precies moeten voldoen. Dat gebeurt om burgers te beschermen tegen bijvoorbeeld discriminatie en uitsluiting. Ook werkt de AP aan een transparantieverklaring, met dat document kunnen partijen die algoritmen gebruiken inzage geven in de werking van dat rekenmodel en hoe het systeem tot een uitkomst komt. 

Algoritme-waakhond

Op een bijeenkomst in een gebouw vlakbij het Binnenhof, waar de AP sinds september 2022 is gehuisvest, gaven minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming), staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Digitalisering) en Aleid Wolfsen (voorzitter AP) de officiele aftrap voor die nieuwe activiteiten van de algoritme-waakhond. De coordinerende, sectoroverstijgende activiteiten zijn ondergebracht in een onderdeel van de AP dat de directie Coordinatie algoritmes, heet. 

Verder lezen bij de bron
IB&P

Lees ons boek

Gemeenten. Bewustzijn. Privacy.

Het handboek voor informatiebewustzijn bij de lokale overheid.

Nieuwsbrief

Deze versturen we 3-4x per jaar.

Recente blogs

Hoe krijg je informatiebeveiliging op de bestuurstafel?
Het ambtelijk bestuur is eindverantwoordelijk voor informatiebeveiliging. Het is dus belangrijk dat zij een goed beeld hebben van de risico’s die informatiebeveiliging met zich mee brengt. Maar hoe krijg je als lijnmanager of CISO informatiebeveiliging op de bestuurstafel?
Hoe voer je een DPIA uit?
Het uitvoeren van een DPIA is soms niet eenvoudig. In deze blog lees je daarom wat een DPIA precies is, wanneer je een DPIA uitvoert en welke stappen daarbij worden doorlopen.
Klaar voor actie: De rol van workshops in het voorbereiden van calamiteitenteams
Het uitvallen van belangrijke ICT-voorzieningen kan leiden tot een verstoring van de gemeentelijke dienstverlening. Vanuit de BIO is het inrichten van bedrijfscontinuïteit daarom verplicht. Maar wat is bedrijfscontinuïteit precies en hoe zorg je dat het calamiteitenteam op de hoogte is van hun taken en verantwoordelijkheden? Je leest het in deze blog.

Meer recente berichten

Recordaantal deelnemers bij SURF cybercrisisoefening, ook uit de zorg
Verder lezen
Privegegevens van inwoners Stadskanaal op straat: Daar gaat je privacy
Verder lezen
Spyware als macht
Verder lezen
Kleine ondernemer eveneens interessant voor hacker
Verder lezen
Pentesting uitvoeren: waarom het belangrijk is
Verder lezen
Drone gaat controleren of Deventenaar zich wel aan de regels houdt
Verder lezen
Passend beveiligen, hoe doe je dat?
Verder lezen
QR codes steeds vaker gebruikt voor phishing
Verder lezen
Amper oog voor cybersecurity bij waterschapsverkiezing
Verder lezen
Kadaster ontvangt tientallen schadeclaims wegens datalek
Verder lezen