Wees voorbereid Toolbox Cyberincident Digitale Overheid

Cyberincidenten vormen een steeds grotere bedreiging voor overheden, bedrijven en burgers. Deze incidenten kunnen desastreuze gevolgen hebben voor de dienstverlening. Daarom is het belangrijk dat de overheid haar informatieveiligheidsbeleid op orde heeft. Maar als er dan toch iets misgaat, is de overheid dan wel voldoende voorbereid?, vroeg oud Staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan de deelnemers van de Overheidsbrede Cyberoefening.

Weerbaarder worden

De basis op orde is een eerste vereiste. De Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) vertaalt dit vereiste in een gezamenlijk normenkader voor informatiebeveiliging binnen de gehele overheid. Overheidsorganisaties zijn verplicht om in 2020 deze baseline geimplementeerd te hebben. Er is meer. De tools onder deze stap zijn verdeeld over vier onderdelen die helpen weerbaarder te worden: scans en hulpmiddelen, tools voor bestuurders, bewustwording en games om te oefenen met een cyberincident. Tot slot vind je hier ook belangrijke achtergrondinformatie.

Scans en hulpmiddelen

Met de tools in het uitklapblok krijg je snel inzicht in de stand van zaken, risico s en verbetermaatregelen.

Verder lezen bij de bron
IB&P

Lees ons boek

Gemeenten. Bewustzijn. Privacy.

Het handboek voor informatiebewustzijn bij de lokale overheid.

Nieuwsbrief

Deze versturen we 3-4x per jaar.

Recente blogs

Dataminimalisatie: waarom minder soms meer is.
: In de digitale wereld waarin we leven, verzamelen we een enorme hoeveelheid gegevens. Maar in deze tijd van dataverzameling is er gelukkig ook een AVG-principe dat steeds meer aandacht krijgt: gegevensminimalisatie.
Hoe zorg je dat een SaaS-leverancier voldoet aan je beveiligingseisen?
Gemeenten besteden het beheer van software steeds vaker uit en maken hierbij gebruik van SaaS. Bij de selectie van een SaaS-leverancier is het belangrijk dat de leverancier weet wat er van hen verwacht wordt als het gaat om informatiebeveiliging. Want hoe zorg je ervoor dat ook die oplossingen aan de eisen van de gemeente voldoen?
Wat zijn de verplichtingen rondom het melden van een datalek?
Elke organisatie die persoonsgegevens verwerkt, is verplicht om een melding te maken bij de AP wanneer er zich een datalek heeft voorgedaan, zo ook gemeenten. Maar wanneer en voor welke datalekken moet je de AP informeren? En wanneer moet je het datalek melden aan de betrokkenen? Je leest het in deze blog.

Meer recente berichten

Privacy: de poortwachter voor onze mensenrechten
Verder lezen
Nieuwe Archiefwet verslechtert positie burger
Verder lezen
Extra geld voor toezicht op nieuwe digitale wetgeving
Verder lezen
Oeps: gemeente Alkmaar maakt per ongeluk 236.000 euro over aan nepdirecteur
Verder lezen
Kuipers: dataopslag huisartsen is niet mijn zaak
Verder lezen
Consumentenbond klaagt Google aan en eist 750 euro per gebruiker
Verder lezen
Cisco VPN s zonder multifactorauthenticatie gericht op Akira Ransomware
Verder lezen
De dieven specialiseren zich. Er is een cybercrimineel voor iedereen
Verder lezen
Juridische strijdbijl weer opgegraven: Franse politicus wil Data Privacy Framework van tafel
Verder lezen
1 op de 3 mkb bedrijven onbekend met privacyregels
Verder lezen