7 vragen over ict beveilligingsrichtlijn NIB2, NIS2: wat zijn de gevolgen?

Meer ondernemers krijgen te maken met strengere regels over ict beveiliging. Het toepassingsgebied van de eerdere NIS wordt uitgebreid, zodat niet alleen kritieke infrastructuur beter wordt beveiligd en ondersteund, maar ook bedrijven die diensten leveren voor essentiele sectoren.

Wat is NIS2?

De Network and Information Security Directive 2 (NIS2) is een uitbreiding van de eerdere NIS (zie hieronder). In Nederland heet dit de Netwerk- en Informatiebeveiligingsrichtlijn (NIB2). Deze Europese regels om ict-beveiliging te verhogen worden in lidstaten elk in eigen wetgeving verwerkt.

Wat houdt NIB2 in?

De Europese Netwerk- en Informatiebeveiligingsrichtlijn stelt eisen aan de beveiliging van bedrijven die essentiele diensten verlenen. Voorheen waren dat bedrijven die verantwoordelijk zijn voor kritieke infrastructuur, maar NIB2 trekt het begrip van wat een vitale aanbieder precies is breder. De richtlijn wordt verwerkt in nationale regelgeving van lidstaten. Zo is er de Nederlandse Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen (Wbni) die is ontstaan uit de eerdere Europese richtlijn NIB. Deze wet is van toepassing op ondernemers in de vitale sector, bijvoorbeeld energiebedrijven en drinkwaterleidingen, of andere bedrijven of toeleveranciers die een essentiele dienst leveren.

Wat is een vitale aanbieder nu?

De Wbni geldt voor vitale aanbieders, de Rijksoverheid en digitale dienstverleners. Een vitale aanbieder is bijvoorbeeld een bedrijf dat werkt aan de drinkwatervoorziening, een verwerker van nucleair materiaal, een oliebedrijf of landelijk elektrabedrijf. Volgens de Nationaal Coordinator Terrorismebestrijding en Veiligheid gaat het hierbij om bedrijven in de infrastructuur met de volgende kenmerken:

  • Economische gevolgen: Groter dan ongeveer 50 miljard euro schade of circa 5 procent daling reeel inkomen
  • Fysieke gevolgen: meer dan 10.000 personen dood, ernstig gewond of chronisch ziek
Verder lezen bij de bron
IB&P

Lees ons boek

Gemeenten. Bewustzijn. Privacy.

Het handboek voor informatiebewustzijn bij de lokale overheid.

Nieuwsbrief

Deze versturen we 3-4x per jaar.

Recente blogs

Dataminimalisatie: waarom minder soms meer is.
: In de digitale wereld waarin we leven, verzamelen we een enorme hoeveelheid gegevens. Maar in deze tijd van dataverzameling is er gelukkig ook een AVG-principe dat steeds meer aandacht krijgt: gegevensminimalisatie.
Hoe zorg je dat een SaaS-leverancier voldoet aan je beveiligingseisen?
Gemeenten besteden het beheer van software steeds vaker uit en maken hierbij gebruik van SaaS. Bij de selectie van een SaaS-leverancier is het belangrijk dat de leverancier weet wat er van hen verwacht wordt als het gaat om informatiebeveiliging. Want hoe zorg je ervoor dat ook die oplossingen aan de eisen van de gemeente voldoen?
Wat zijn de verplichtingen rondom het melden van een datalek?
Elke organisatie die persoonsgegevens verwerkt, is verplicht om een melding te maken bij de AP wanneer er zich een datalek heeft voorgedaan, zo ook gemeenten. Maar wanneer en voor welke datalekken moet je de AP informeren? En wanneer moet je het datalek melden aan de betrokkenen? Je leest het in deze blog.

Meer recente berichten

Privacy: de poortwachter voor onze mensenrechten
Verder lezen
Nieuwe Archiefwet verslechtert positie burger
Verder lezen
Extra geld voor toezicht op nieuwe digitale wetgeving
Verder lezen
Oeps: gemeente Alkmaar maakt per ongeluk 236.000 euro over aan nepdirecteur
Verder lezen
Kuipers: dataopslag huisartsen is niet mijn zaak
Verder lezen
Consumentenbond klaagt Google aan en eist 750 euro per gebruiker
Verder lezen
Cisco VPN s zonder multifactorauthenticatie gericht op Akira Ransomware
Verder lezen
De dieven specialiseren zich. Er is een cybercrimineel voor iedereen
Verder lezen
Juridische strijdbijl weer opgegraven: Franse politicus wil Data Privacy Framework van tafel
Verder lezen
1 op de 3 mkb bedrijven onbekend met privacyregels
Verder lezen