7 vragen over ict beveilligingsrichtlijn NIB2, NIS2: wat zijn de gevolgen?

Meer ondernemers krijgen te maken met strengere regels over ict beveiliging. Het toepassingsgebied van de eerdere NIS wordt uitgebreid, zodat niet alleen kritieke infrastructuur beter wordt beveiligd en ondersteund, maar ook bedrijven die diensten leveren voor essentiele sectoren.

Wat is NIS2?

De Network and Information Security Directive 2 (NIS2) is een uitbreiding van de eerdere NIS (zie hieronder). In Nederland heet dit de Netwerk- en Informatiebeveiligingsrichtlijn (NIB2). Deze Europese regels om ict-beveiliging te verhogen worden in lidstaten elk in eigen wetgeving verwerkt.

Wat houdt NIB2 in?

De Europese Netwerk- en Informatiebeveiligingsrichtlijn stelt eisen aan de beveiliging van bedrijven die essentiele diensten verlenen. Voorheen waren dat bedrijven die verantwoordelijk zijn voor kritieke infrastructuur, maar NIB2 trekt het begrip van wat een vitale aanbieder precies is breder. De richtlijn wordt verwerkt in nationale regelgeving van lidstaten. Zo is er de Nederlandse Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen (Wbni) die is ontstaan uit de eerdere Europese richtlijn NIB. Deze wet is van toepassing op ondernemers in de vitale sector, bijvoorbeeld energiebedrijven en drinkwaterleidingen, of andere bedrijven of toeleveranciers die een essentiele dienst leveren.

Wat is een vitale aanbieder nu?

De Wbni geldt voor vitale aanbieders, de Rijksoverheid en digitale dienstverleners. Een vitale aanbieder is bijvoorbeeld een bedrijf dat werkt aan de drinkwatervoorziening, een verwerker van nucleair materiaal, een oliebedrijf of landelijk elektrabedrijf. Volgens de Nationaal Coordinator Terrorismebestrijding en Veiligheid gaat het hierbij om bedrijven in de infrastructuur met de volgende kenmerken:

  • Economische gevolgen: Groter dan ongeveer 50 miljard euro schade of circa 5 procent daling reeel inkomen
  • Fysieke gevolgen: meer dan 10.000 personen dood, ernstig gewond of chronisch ziek
Verder lezen bij de bron
IB&P

Lees ons boek

Gemeenten. Bewustzijn. Privacy.

Het handboek voor informatiebewustzijn bij de lokale overheid.

Nieuwsbrief

Deze versturen we 3-4x per jaar.

Recente blogs

Hoe krijg je informatiebeveiliging op de bestuurstafel?
Het ambtelijk bestuur is eindverantwoordelijk voor informatiebeveiliging. Het is dus belangrijk dat zij een goed beeld hebben van de risico’s die informatiebeveiliging met zich mee brengt. Maar hoe krijg je als lijnmanager of CISO informatiebeveiliging op de bestuurstafel?
Hoe voer je een DPIA uit?
Het uitvoeren van een DPIA is soms niet eenvoudig. In deze blog lees je daarom wat een DPIA precies is, wanneer je een DPIA uitvoert en welke stappen daarbij worden doorlopen.
Klaar voor actie: De rol van workshops in het voorbereiden van calamiteitenteams
Het uitvallen van belangrijke ICT-voorzieningen kan leiden tot een verstoring van de gemeentelijke dienstverlening. Vanuit de BIO is het inrichten van bedrijfscontinuïteit daarom verplicht. Maar wat is bedrijfscontinuïteit precies en hoe zorg je dat het calamiteitenteam op de hoogte is van hun taken en verantwoordelijkheden? Je leest het in deze blog.

Meer recente berichten

Recordaantal deelnemers bij SURF cybercrisisoefening, ook uit de zorg
Verder lezen
Privegegevens van inwoners Stadskanaal op straat: Daar gaat je privacy
Verder lezen
Spyware als macht
Verder lezen
Kleine ondernemer eveneens interessant voor hacker
Verder lezen
Pentesting uitvoeren: waarom het belangrijk is
Verder lezen
Drone gaat controleren of Deventenaar zich wel aan de regels houdt
Verder lezen
Passend beveiligen, hoe doe je dat?
Verder lezen
QR codes steeds vaker gebruikt voor phishing
Verder lezen
Amper oog voor cybersecurity bij waterschapsverkiezing
Verder lezen
Kadaster ontvangt tientallen schadeclaims wegens datalek
Verder lezen