Handleiding voor politieke partijen: privacy bij verkiezingscampagnes

Op 15 maart 2023 zijn de Provinciale Statenverkiezingen. Politieke partijen die campagne voeren, bijvoorbeeld via microtargeting, moeten zich daarbij aan de privacyregels houden. Daarom brengt de Autoriteit Persoonsgegevens, AP, opnieuw de handleiding over privacy bij verkiezingscampagnes onder de aandacht.

Politieke partijen gebruiken steeds vaker persoonsgegevens – of huren hiervoor bedrijven in – om zo gericht mogelijk hun leden en potentiele nieuwe leden te bereiken. Dit laatste wordt microtargeting genoemd.

Natuurlijk mogen politieke partijen campagne voeren. En in deze tijd gebeurt dat uiteraard vaak digitaal. Maar politieke partijen moeten zich hierbij wel aan de privacyregels houden.

In de Handleiding privacy verkiezingscampagnes staan 7 aandachtspunten voor politieke partijen die aan de slag willen met hun campagne. Het belangrijkste aandachtspunt is dat het om de verwerking van zogeheten bijzondere persoonsgegevens gaat, waarvoor speciale regels gelden.

Bijzonder persoonsgegeven

Het lidmaatschap van een politieke partij is een gegeven over de politieke opvatting van een persoon. En dat is volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) een bijzonder persoonsgegeven.

Het is in principe verboden om bijzondere persoonsgegevens te verwerken. Tenzij er een wettelijke uitzondering is.

Verder lezen bij de bron
IB&P

Lees ons boek

Gemeenten. Bewustzijn. Privacy.

Het handboek voor informatiebewustzijn bij de lokale overheid.

Nieuwsbrief

Deze versturen we 3-4x per jaar.

Recente blogs

Hoe krijg je informatiebeveiliging op de bestuurstafel?
Het ambtelijk bestuur is eindverantwoordelijk voor informatiebeveiliging. Het is dus belangrijk dat zij een goed beeld hebben van de risico’s die informatiebeveiliging met zich mee brengt. Maar hoe krijg je als lijnmanager of CISO informatiebeveiliging op de bestuurstafel?
Hoe voer je een DPIA uit?
Het uitvoeren van een DPIA is soms niet eenvoudig. In deze blog lees je daarom wat een DPIA precies is, wanneer je een DPIA uitvoert en welke stappen daarbij worden doorlopen.
Klaar voor actie: De rol van workshops in het voorbereiden van calamiteitenteams
Het uitvallen van belangrijke ICT-voorzieningen kan leiden tot een verstoring van de gemeentelijke dienstverlening. Vanuit de BIO is het inrichten van bedrijfscontinuïteit daarom verplicht. Maar wat is bedrijfscontinuïteit precies en hoe zorg je dat het calamiteitenteam op de hoogte is van hun taken en verantwoordelijkheden? Je leest het in deze blog.

Meer recente berichten

Recordaantal deelnemers bij SURF cybercrisisoefening, ook uit de zorg
Verder lezen
Privegegevens van inwoners Stadskanaal op straat: Daar gaat je privacy
Verder lezen
Spyware als macht
Verder lezen
Kleine ondernemer eveneens interessant voor hacker
Verder lezen
Pentesting uitvoeren: waarom het belangrijk is
Verder lezen
Drone gaat controleren of Deventenaar zich wel aan de regels houdt
Verder lezen
Passend beveiligen, hoe doe je dat?
Verder lezen
QR codes steeds vaker gebruikt voor phishing
Verder lezen
Amper oog voor cybersecurity bij waterschapsverkiezing
Verder lezen
Kadaster ontvangt tientallen schadeclaims wegens datalek
Verder lezen