Skip to main content

Eerste Kamer neemt Wet Digitale Overheid aan

Op 21 maart 2023 is de Wet Digitale Overheid, Wdo, ook door de Eerste Kamer gekomen en definitief aangenomen. De Wdo geeft duidelijkheid over de eisen die er gesteld worden aan inlogmiddelen die gebruikt worden bij semi overheidsinstanties en bij aangewezen organisaties zoals de zorgsector. Het programmateam Toekomstbestendig maken UZI middelen is blij dat de Wdo is aangenomen. We weten nu dankzij de Wdo welke eisen er aan inlogmiddelen gesteld worden om straks toegelaten te worden.

In de Wdo staat welke instanties te maken krijgen met de nieuwe regels voor de toegang tot hun elektronische dienstverlening. Dit zijn onder meer bestuursorganen, DUO, RDW, aangewezen organisaties als de zorgsector, onderwijsinstellingen en pensioenfondsen. Deze kaderwet regelt algemene principes, verantwoordelijkheden en procedures, maar geen gedetailleerde regels. Zo biedt de Wdo bijvoorbeeld heldere randvoorwaarden voor het gebruik van inlogmiddelen in de zorg.

VEILIG INLOGGEN

De Wdo gaat dus over veilig inloggen op dienstverlening bij onder meer (semi-) overheidsinstanties en de zorg. Alleen middelen die door de overheid op veiligheid en betrouwbaarheid zijn gecontroleerd, worden toegelaten en zijn in het publieke domein toegestaan. De Wdo is  een zogeheten kaderwet: De wet zorgt zo voor flexibiliteit bij nieuwe ontwikkelingen. Maar ziet er ook op toe dat belangrijke waarden en zekerheden voor burgers, zoals gebruikersvriendelijkheid, betrouwbaarheid, veiligheid, privacy en digitale inclusie altijd geborgd zijn.

De Wdo sluit ook aan bij Europese ontwikkelingen in digitale overheidsdienstverlening en inloggen bij de overheid. De publieke en private inlogmiddelen die toegelaten worden, moeten voldoen aan de Europese eisen aan inlogmiddelen (eIDAS-verordening).

Verder lezen bij de bron
IB&P

Lees ons boek

Gemeenten. Bewustzijn. Privacy.

Het handboek voor informatiebewustzijn bij de lokale overheid.

Nieuwsbrief

Deze versturen we 3-4x per jaar.

Recente blogs

Het beheren van verwerkersovereenkomsten
Om ervoor te zorgen dat derde partijen ook de juiste beveiligingsmaatregelen nemen, moet je afspraken maken in een verwerkersovereenkomst. Het is niet genoeg om deze overeenkomst eenmalig af te sluiten; je moet regelmatig controleren of de verwerker zich aan de AVG houdt
Bedrijfscontinuïteit volgens BIO, NIS2, ISO 27001 en NEN 7510
BCM is een belangrijk onderdeel binnen verschillende belangrijke beveiligings- en normstandaarden, zoals de BIO, NIS2, ISO 27001 en NEN 7510.
De kracht van ambassadeurs
Hoe zorg je voor een informatieveilige omgeving en hoe maak je medewerkers bewust van hun belangrijke rol? Informatieveiligheidsambassadeurs kunnen hierin het verschil maken.

Meer recente berichten

Governance artikel in wetsvoorstel NIS2 geeft bestuurder te veel ruimte
Verder lezen
Cybersecurity vaak te laat in beeld: tips voor een fundamentele aanpak
Verder lezen
Britse toezichthouder roept publiek op om privacybeleid apps te lezen
Verder lezen
Ook AIVD kijkt kritisch naar AWS cloudverhuizingsplan van SIDN
Verder lezen
Nederlandse bedrijven richten zich op quick wins bij implementatie NIS2
Verder lezen
Mogelijk steviger toezicht op cybersecurity gemeentelijke websites
Verder lezen
Slimme camera s geven ouderenzorg privacy
Verder lezen
Ook AIVD kijkt kritisch naar AWS cloudverhuizingsplan van SIDN
Verder lezen
Bestuurders moeten verantwoordelijkheid nemen voor cybersecurity
Verder lezen
Nieuwe subsidie beschikbaar voor verhogen cybersecurity in, zonne, energiesector
Verder lezen