Eerste Kamer neemt Wet Digitale Overheid aan

Op 21 maart 2023 is de Wet Digitale Overheid, Wdo, ook door de Eerste Kamer gekomen en definitief aangenomen. De Wdo geeft duidelijkheid over de eisen die er gesteld worden aan inlogmiddelen die gebruikt worden bij semi overheidsinstanties en bij aangewezen organisaties zoals de zorgsector. Het programmateam Toekomstbestendig maken UZI middelen is blij dat de Wdo is aangenomen. We weten nu dankzij de Wdo welke eisen er aan inlogmiddelen gesteld worden om straks toegelaten te worden.

In de Wdo staat welke instanties te maken krijgen met de nieuwe regels voor de toegang tot hun elektronische dienstverlening. Dit zijn onder meer bestuursorganen, DUO, RDW, aangewezen organisaties als de zorgsector, onderwijsinstellingen en pensioenfondsen. Deze kaderwet regelt algemene principes, verantwoordelijkheden en procedures, maar geen gedetailleerde regels. Zo biedt de Wdo bijvoorbeeld heldere randvoorwaarden voor het gebruik van inlogmiddelen in de zorg.

VEILIG INLOGGEN

De Wdo gaat dus over veilig inloggen op dienstverlening bij onder meer (semi-) overheidsinstanties en de zorg. Alleen middelen die door de overheid op veiligheid en betrouwbaarheid zijn gecontroleerd, worden toegelaten en zijn in het publieke domein toegestaan. De Wdo is  een zogeheten kaderwet: De wet zorgt zo voor flexibiliteit bij nieuwe ontwikkelingen. Maar ziet er ook op toe dat belangrijke waarden en zekerheden voor burgers, zoals gebruikersvriendelijkheid, betrouwbaarheid, veiligheid, privacy en digitale inclusie altijd geborgd zijn.

De Wdo sluit ook aan bij Europese ontwikkelingen in digitale overheidsdienstverlening en inloggen bij de overheid. De publieke en private inlogmiddelen die toegelaten worden, moeten voldoen aan de Europese eisen aan inlogmiddelen (eIDAS-verordening).

Verder lezen bij de bron
IB&P

Lees ons boek

Gemeenten. Bewustzijn. Privacy.

Het handboek voor informatiebewustzijn bij de lokale overheid.

Nieuwsbrief

Deze versturen we 3-4x per jaar.

Recente blogs

Dataminimalisatie: waarom minder soms meer is.
: In de digitale wereld waarin we leven, verzamelen we een enorme hoeveelheid gegevens. Maar in deze tijd van dataverzameling is er gelukkig ook een AVG-principe dat steeds meer aandacht krijgt: gegevensminimalisatie.
Hoe zorg je dat een SaaS-leverancier voldoet aan je beveiligingseisen?
Gemeenten besteden het beheer van software steeds vaker uit en maken hierbij gebruik van SaaS. Bij de selectie van een SaaS-leverancier is het belangrijk dat de leverancier weet wat er van hen verwacht wordt als het gaat om informatiebeveiliging. Want hoe zorg je ervoor dat ook die oplossingen aan de eisen van de gemeente voldoen?
Wat zijn de verplichtingen rondom het melden van een datalek?
Elke organisatie die persoonsgegevens verwerkt, is verplicht om een melding te maken bij de AP wanneer er zich een datalek heeft voorgedaan, zo ook gemeenten. Maar wanneer en voor welke datalekken moet je de AP informeren? En wanneer moet je het datalek melden aan de betrokkenen? Je leest het in deze blog.

Meer recente berichten

AI en regelgeving zorgen voor nieuwe uitdagingen
Verder lezen
Privacy: de poortwachter voor onze mensenrechten
Verder lezen
Nieuwe Archiefwet verslechtert positie burger
Verder lezen
Extra geld voor toezicht op nieuwe digitale wetgeving
Verder lezen
Oeps: gemeente Alkmaar maakt per ongeluk 236.000 euro over aan nepdirecteur
Verder lezen
Kuipers: dataopslag huisartsen is niet mijn zaak
Verder lezen
Consumentenbond klaagt Google aan en eist 750 euro per gebruiker
Verder lezen
Cisco VPN s zonder multifactorauthenticatie gericht op Akira Ransomware
Verder lezen
De dieven specialiseren zich. Er is een cybercrimineel voor iedereen
Verder lezen
Juridische strijdbijl weer opgegraven: Franse politicus wil Data Privacy Framework van tafel
Verder lezen