Privacy risico s in kaart brengen met een DPIA

Samen met het regionale partnerschap IGD Rijnmond, heeft het landelijk programmabureau op 31 maart een kennistafel georganiseerd over Data Privacy Impact Assessment, DPIA. Tijdens de bijeenkomst heeft Afke de Vries, Functionaris Gegevensbescherming van het Ikazia, de aanwezigen geinformeerd over de totstandkoming van de eerste DPIA en de benadering voor de toekomst. DPIA is een set van vragen bedoeld om mogelijke privacy risico s te identificeren en te evalueren.

Er werd gesproken over de eerste DPIA, waarbij het belangrijk is om te benadrukken dat een DPIA geen statisch proces is en regelmatig moet worden bijgewerkt in het geval van relevante ontwikkelingen. Er werd verkend of er mogelijkheden zijn om als regio s samen te werken op dit gebied. De Vries werd tijdens de sessie bijgestaan door twee van haar werkgroep collega s: Sandra van Hattem-Bout (werkzaam bij de kraamzorgorganisatie RST Zorgverleners) en Zeeger Beukenhorst (werkzaam bij het laboratorium en echocentrum Star-shl).

Werkgroep privacy en security

De Werkgroep Privacy en Security, die is voortgekomen uit een bestaande regionale samenwerking die zich bezighoudt met contractvraagstukken in ziekenhuizen (bijvoorbeeld bij de implementatie van Zorgplatform), heeft in samenwerking met leverancier HINQ een DPIA uitgevoerd in het partnerschap IGD Rijnmond. Deze bestaande groep is uitgebreid met vertegenwoordiging vanuit de eerste lijn (verloskundigen, kraamzorg, echo en Centrum Jeugd en Gezin) voor het VIPP Babyconnect project.

Verder lezen bij de bron
IB&P

Lees ons boek

Gemeenten. Bewustzijn. Privacy.

Het handboek voor informatiebewustzijn bij de lokale overheid.

Nieuwsbrief

Deze versturen we 3-4x per jaar.

Recente blogs

Dataminimalisatie: waarom minder soms meer is.
: In de digitale wereld waarin we leven, verzamelen we een enorme hoeveelheid gegevens. Maar in deze tijd van dataverzameling is er gelukkig ook een AVG-principe dat steeds meer aandacht krijgt: gegevensminimalisatie.
Hoe zorg je dat een SaaS-leverancier voldoet aan je beveiligingseisen?
Gemeenten besteden het beheer van software steeds vaker uit en maken hierbij gebruik van SaaS. Bij de selectie van een SaaS-leverancier is het belangrijk dat de leverancier weet wat er van hen verwacht wordt als het gaat om informatiebeveiliging. Want hoe zorg je ervoor dat ook die oplossingen aan de eisen van de gemeente voldoen?
Wat zijn de verplichtingen rondom het melden van een datalek?
Elke organisatie die persoonsgegevens verwerkt, is verplicht om een melding te maken bij de AP wanneer er zich een datalek heeft voorgedaan, zo ook gemeenten. Maar wanneer en voor welke datalekken moet je de AP informeren? En wanneer moet je het datalek melden aan de betrokkenen? Je leest het in deze blog.

Meer recente berichten

AI en regelgeving zorgen voor nieuwe uitdagingen
Verder lezen
Privacy: de poortwachter voor onze mensenrechten
Verder lezen
Nieuwe Archiefwet verslechtert positie burger
Verder lezen
Extra geld voor toezicht op nieuwe digitale wetgeving
Verder lezen
Oeps: gemeente Alkmaar maakt per ongeluk 236.000 euro over aan nepdirecteur
Verder lezen
Kuipers: dataopslag huisartsen is niet mijn zaak
Verder lezen
Consumentenbond klaagt Google aan en eist 750 euro per gebruiker
Verder lezen
Cisco VPN s zonder multifactorauthenticatie gericht op Akira Ransomware
Verder lezen
De dieven specialiseren zich. Er is een cybercrimineel voor iedereen
Verder lezen
Juridische strijdbijl weer opgegraven: Franse politicus wil Data Privacy Framework van tafel
Verder lezen