Skip to main content

Nulmeting Normenkader IBP: waar staat het funderend onderwijs met informatiebeveiliging?

Waar staan schoolbesturen in het funderend onderwijs op het gebied van informatiebeveiliging? Zijn zij goed voorbereid op een mogelijke cyberaanval? Of moet er nog een tandje bij? In een onafhankelijk en representatief onderzoek onder 15 schoolbesturen, met samen 80.000 leerlingen, is gekeken waar zij staan ten opzichte van het Normenkader Informatiebeveiliging en Privacy Funderend Onderwijs. Uit de resultaten blijkt dat, ondanks de verschillen tussen de besturen, nog geen enkel schoolbestuur volledig voldoet aan de normen en de verantwoordelijkheid voor digitaal veilig onderwijs. Besturen moeten daarom aan de slag om een digitaal weerbare en veilige schoolorganisatie te worden. Om hierbij te ondersteunen biedt het programma Digitaal Veilig Onderwijs handvatten en leidraden.

De nulmeting Normenkader IBP FO laat zien hoe schoolbesturen er nu voor staan en brengt de belangrijkste aandachtspunten in kaart op het gebied van informatiebeveiliging. Ook legt het de obstakels bloot die schoolbesturen ervaren bij het toepassen van het normenkader.

Resultaten nulmeting Normenkader IBP FO

Er was veel animo bij de 15 besturen om mee te doen aan het onderzoek. Schoolbesturen willen graag weten waar ze staan en dit ook zelf kunnen meten en benchmarken. Veel schoolbesturen zijn op de goede weg met informatiebeveiliging, maar er moet ook nog veel gebeuren om aan alle normen te voldoen. 

Uit het onderzoek blijkt onder andere dat informatiebeveiliging afhankelijk is van een kleine groep mensen die er binnen een schoolbestuur verantwoordelijk voor is. Daardoor dringt de noodzaak ervan niet in alle lagen van de organisatie door. Bestuurders en onderwijspersoneel zijn zich lang niet altijd bewust van het belang van informatiebeveiliging en privacy.  

Ook geeft het grootste deel van de besturen in het onderzoek aan dat er geen crisis- of herstelplannen zijn bij noodsituaties. Bij een groot incident zijn zij niet (goed) voorbereid en weten zij niet of scholen in dat soort situaties de normale werkzaamheden kunnen voortzetten. Vaak ontbreekt ook specifiek beleid voor toegangsbeveiliging in systemen en is er geen monitoring op toegangsrechten en gebruikers. Daardoor kunnen besturen niet proactief risico s ontdekken en preventief incidenten voorkomen. 

In de praktijk merken besturen ook dat de beleidsmatige eisen van scholen niet overeenkomen met wat leveranciers leveren. Scholen gaan dan vaak toch akkoord met de overeenkomsten van leveranciers, terwijl het belangrijk is dat zijzelf regie houden op hun inkoop. 

Verder lezen bij de bron
IB&P

Lees ons boek

Gemeenten. Bewustzijn. Privacy.

Het handboek voor informatiebewustzijn bij de lokale overheid.

Nieuwsbrief

Deze versturen we 3-4x per jaar.

Recente blogs

Samenhang Europese digitale wetgeving: voorbereiding voor gemeenten
Tussen nu en 2026 krijg je als gemeente te maken met maar liefst 13 nieuwe wetten die de digitale toekomst van Europa vormgeven. Deze nieuwe digitale wetten hebben veel invloed op wat gemeenten doen. Om deze gevolgen beter te begrijpen, heeft de VNG een impactanalyse uitgevoerd.
Wat is een gerechtvaardigd belang?
Wanneer je als organisatie persoonsgegevens verwerkt, heb je altijd een zogeheten ‘grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens’ nodig. Eén van de grondslagen is een ‘gerechtvaardigd belang’. Maar wat houdt een ‘gerechtvaardigd belang’ eigenlijk in?
Het volwassenheidsmodel voor authenticatie
In de factsheet ‘Volwassen authenticeren – gebruik veilige middelen voor authenticatie’ adviseert het NCSC om accounts te beveiligen op een manier die past bij de gevoeligheid van de gegevens en middelen waar deze toegang toe bieden.

Meer recente berichten

Niemand wil een abonnement op Facebook of Instagram
Verder lezen
Schendingen van informatiebeveiliging door personeel richten evenveel schade aan als hacken, blijkt uit onderzoek van Kaspersky
Verder lezen
IBD publiceert aanpak cyberteam
Verder lezen
Overheid poogt data impasse te doorbreken
Verder lezen
Ministerie moet fraudesleepnetten in arme wijken definitief stoppen
Verder lezen
CIO beraad Rijk krijgt meerdere onderraden
Verder lezen
NIS2: tijdig voorbereid op Europese wettelijke cybersecurity regels
Verder lezen
Enschede probeert opnieuw onder boete van 6 ton voor privacy schending uit te komen
Verder lezen
Minister: bestuurder moet altijd toestemming geven voor delen voertuigdata
Verder lezen
Rekenkamercommissie komt met rapport informatieveiligheid
Verder lezen