Skip to main content

Deze ICT onderwerpen krijgen de komende 4 jaar prioriteit van bedrijven, kennispartijen en overheden

Voor het eerst heeft Nederland een zogenoemde Kennis en Innovatieagenda voor Digitalisering, de KIA Digitalisering. Het gaat om een kader voor de investeringen rondom ICT onderzoek en innovatie voor de komende vier jaar. De KIA Digitalisering is onderdeel van het Kennis en Innovatieconvenant voor de periode 2024-2027, dat vandaag is bekrachtigd.

De Nederlandse samenleving heeft diverse uitdagingen die het hoofd geboden moeten worden. Denk aan vergrijzing, de energietransitie en ook de digitale transitie. Maar het is niet mogelijk om overal tegelijkertijd op in te springen. Daarom bestaat het Kennis- en Innovatieconvenant, KIC, waarin beschreven staat hoe het bedrijfsleven, de kennissector en de overheid samenwerken aan gestelde prioriteiten. Aan de hand van verschillende Kennis- en Innovatieagenda s (KIA s) wordt een kader geboden op verschillende onderwerpen. Voor het eerst gebeurt dat nu ook voor digitalisering, middels de gloednieuwe KIA Digitalisering.

Binnen alle topsectoren zijn allerlei middelen, subsidiegelden, beschikbaar, gericht op onderzoek en innovatie. Maar hoe zet je die dan precies in? Daar heb je een kader, raamwerk of agenda voor nodig, vertelt Frits Grotenhuis. Hij is directeur van Topsector ICT, die de coordinator is van de KIA Digitalisering. Dat is wat we nu ontwikkeld hebben, met tientallen partijen uit de achterban. Dat gaat echt van ministeries tot de Nederlandse AI Coalitie, het bedrijfsleven, wetenschappers en maatschappelijke organisaties. Dus het is een heel breed gedragen kader, met daarin beschreven waar we de komende vier jaar met elkaar op gaan investeren.

Wat heeft prioriteit?

Technologie is echter nogal breed. Van 5G tot AI en van software-ontwikkeling tot cybersecurity, er zijn tal van onderwerpen waar aandacht aan besteed kan worden. Dus wat heeft dan prioriteit? Allereerst wordt gekeken langs vijf centrale missies voor de Nederlandse samenleving: gezondheid en zorg, landbouw, water en voedsel, veiligheid, klimaat en energie, en circulaire economie. Missies waarbij misschien niet direct aan ICT gedacht wordt, maar waarbinnen technologie wel een rol speelt.

Verder lezen bij de bron
IB&P

Lees ons boek

Gemeenten. Bewustzijn. Privacy.

Het handboek voor informatiebewustzijn bij de lokale overheid.

Nieuwsbrief

Deze versturen we 3-4x per jaar.

Recente blogs

Wat is een gerechtvaardigd belang?
Wanneer je als organisatie persoonsgegevens verwerkt, heb je altijd een zogeheten ‘grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens’ nodig. Eén van de grondslagen is een ‘gerechtvaardigd belang’. Maar wat houdt een ‘gerechtvaardigd belang’ eigenlijk in?
Het volwassenheidsmodel voor authenticatie
In de factsheet ‘Volwassen authenticeren – gebruik veilige middelen voor authenticatie’ adviseert het NCSC om accounts te beveiligen op een manier die past bij de gevoeligheid van de gegevens en middelen waar deze toegang toe bieden.
Belangrijke vaardigheden voor een succesvolle Privacy Officer
Om de privacydoelen van de gemeente te bereiken en een succesvolle Privacy Officer te zijn, moet je over een aantal essentiële basisvaardigheden beschikken.

Meer recente berichten

Minister: bestuurder moet altijd toestemming geven voor delen voertuigdata
Verder lezen
Rekenkamercommissie komt met rapport informatieveiligheid
Verder lezen
Ceo s hikken aan tegen cybersecurity investeringen
Verder lezen
EU hof oordeelt over kosteloos opvragen medisch dossier
Verder lezen
AP wederom kritisch over datasurveillancewet
Verder lezen
Cybersecurity in het quantumtijdperk: over dertig jaar ligt data op straat
Verder lezen
Hoe AI kan bijdragen aan cybersecurity in de zorg
Verder lezen
Chinese hackers hadden twee jaar lang toegang tot netwerk NXP
Verder lezen
Partijen overtreden cookiewet met plaatsen volgcookies
Verder lezen
Omarming zero trust heeft in Europa meer tijd nodig
Verder lezen