Skip to main content

Nieuwe kabinetsvisie, samen sterker tegen cyberdreigingen

Kabinet wil bedrijven sneller kunnen waarschuwen voor cyberdreigingen. Digitale dreigingen blijven veranderen en worden steeds geavanceerder. Het is daarom belangrijk dat overheid, bedrijven en maatschappelijke organisaties hun digitale veiligheid goed regelen. Dit vraagt om meer en betere samenwerking tussen overheid en bedrijven. Daarom heeft het kabinet een toekomstplan gemaakt met een Cyberweerbaarheidsnetwerk. Hier lees je wat het is en wat het betekent voor ondernemers.

Toekomstvisie van het kabinet op digitale weerbaarheid

De toekomstvisie richt zich op het uitbreiden en versterken van het bestaande Landelijk Dekkend Stelsel van cybersecurity samenwerkingsverbanden tot een Cyberweerbaarheidsnetwerk. Dit netwerk zal meer organisaties bereiken met belangrijke informatie over cyberdreigingen. Het doel is niet alleen om incidenten te voorkomen en te bestrijden, maar ook om ervan te leren en snel te herstellen. Belangrijke thema s binnen dit netwerk zijn kennisuitwisseling, opleiding, training en oefening. De Nationaal Coordinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, NCTV, zal de centrale regie hebben, terwijl het Nationaal Cyber Security Centrum, NCSC, de coordinatie en uitvoering van de samenwerkingsinitiatieven op zich neemt.

Verder lezen bij de bron
IB&P

Lees ons boek

Gemeenten. Bewustzijn. Privacy.

Het handboek voor informatiebewustzijn bij de lokale overheid.

Nieuwsbrief

Deze versturen we 3-4x per jaar.

Recente blogs

Het beheren van verwerkersovereenkomsten
Om ervoor te zorgen dat derde partijen ook de juiste beveiligingsmaatregelen nemen, moet je afspraken maken in een verwerkersovereenkomst. Het is niet genoeg om deze overeenkomst eenmalig af te sluiten; je moet regelmatig controleren of de verwerker zich aan de AVG houdt
Bedrijfscontinuïteit volgens BIO, NIS2, ISO 27001 en NEN 7510
BCM is een belangrijk onderdeel binnen verschillende belangrijke beveiligings- en normstandaarden, zoals de BIO, NIS2, ISO 27001 en NEN 7510.
De kracht van ambassadeurs
Hoe zorg je voor een informatieveilige omgeving en hoe maak je medewerkers bewust van hun belangrijke rol? Informatieveiligheidsambassadeurs kunnen hierin het verschil maken.

Meer recente berichten

Ook AIVD kijkt kritisch naar AWS cloudverhuizingsplan van SIDN
Verder lezen
Nederlandse bedrijven richten zich op quick wins bij implementatie NIS2
Verder lezen
Mogelijk steviger toezicht op cybersecurity gemeentelijke websites
Verder lezen
Slimme camera s geven ouderenzorg privacy
Verder lezen
Ook AIVD kijkt kritisch naar AWS cloudverhuizingsplan van SIDN
Verder lezen
Bestuurders moeten verantwoordelijkheid nemen voor cybersecurity
Verder lezen
Nieuwe subsidie beschikbaar voor verhogen cybersecurity in, zonne, energiesector
Verder lezen
AP: kritische rol van rechter nodig bij algoritmegebruik
Verder lezen
Minister Helder: VWS kan NZa niet stoppen met gevoelige ggz data
Verder lezen
CSR doet dringende oproep verhogen cyberweerbaarheid mkb
Verder lezen