Skip to main content

Nieuwe regels voor kredietregistratie schieten tekort

Op aandringen van de Autoriteit Persoonsgegevens, AP, komt het kabinet met nieuwe regels voor kredietregistratie in Nederland. Dat is op zichzelf een goede ontwikkeling. De nieuwe regels beschermen de rechten van betrokkenen echter nog onvoldoende. Het gaat hierbij om financiele informatie van miljoenen mensen. Daarvoor waarschuwt de AP na toetsing van het voorstel voor de Wet stelsel kredietregistratie. 

Dit wetsvoorstel moet op een aantal punten duidelijk worden verbeterd, concludeert de AP. Zo moet Stichting Bureau Krediet Registratie, BKR, privacygevoelige gegevens van mensen niet te lang bewaren. BKR is de private organisatie die in Nederland het stelsel van kredietregistratie beheert.

Financiele gegevens

BKR heeft financiele gegevens van meer dan 10 miljoen mensen. Het gaat onder meer om:

  • iemands naam, adres en geboortedatum
  • of diegene ooit rood stond en zo ja, hoe lang
  • of diegene ooit een betalingsachterstand had
  • de hoogte en looptijd van eventuele leningen

Wil iemand geld lenen bij de bank, een telefoonabonnement afsluiten of ergens iets kopen op afbetaling? Dan moet de bank of telecomprovider inschatten of iemand in staat is om de rekening te voldoen. Daartoe wisselen zij informatie over mensen uit met BKR. 

Eerdere constatering AP over BKR

De AP merkte in 2019 op dat nieuwe wetgeving nodig is om er voor te zorgen dat bij kredietregistratie vastgelegde persoonsgegevens beter worden beschermd. Want zulke wettelijke regels zijn er nog niet voor het al decennia oude stelsel, waarin wel steeds meer persoonsgegevens van mensen omgaan. Dat er nu een wetsvoorstel ligt, is een stap in de goede richting. Maar het voorstel moet nog wel worden verbeterd.

Verder lezen bij de bron
IB&P

Lees ons boek

Gemeenten. Bewustzijn. Privacy.

Het handboek voor informatiebewustzijn bij de lokale overheid.

Nieuwsbrief

Deze versturen we 3-4x per jaar.

Recente blogs

Het beheren van verwerkersovereenkomsten
Om ervoor te zorgen dat derde partijen ook de juiste beveiligingsmaatregelen nemen, moet je afspraken maken in een verwerkersovereenkomst. Het is niet genoeg om deze overeenkomst eenmalig af te sluiten; je moet regelmatig controleren of de verwerker zich aan de AVG houdt
Bedrijfscontinuïteit volgens BIO, NIS2, ISO 27001 en NEN 7510
BCM is een belangrijk onderdeel binnen verschillende belangrijke beveiligings- en normstandaarden, zoals de BIO, NIS2, ISO 27001 en NEN 7510.
De kracht van ambassadeurs
Hoe zorg je voor een informatieveilige omgeving en hoe maak je medewerkers bewust van hun belangrijke rol? Informatieveiligheidsambassadeurs kunnen hierin het verschil maken.

Meer recente berichten

Ook AIVD kijkt kritisch naar AWS cloudverhuizingsplan van SIDN
Verder lezen
Nederlandse bedrijven richten zich op quick wins bij implementatie NIS2
Verder lezen
Mogelijk steviger toezicht op cybersecurity gemeentelijke websites
Verder lezen
Slimme camera s geven ouderenzorg privacy
Verder lezen
Ook AIVD kijkt kritisch naar AWS cloudverhuizingsplan van SIDN
Verder lezen
Bestuurders moeten verantwoordelijkheid nemen voor cybersecurity
Verder lezen
Nieuwe subsidie beschikbaar voor verhogen cybersecurity in, zonne, energiesector
Verder lezen
AP: kritische rol van rechter nodig bij algoritmegebruik
Verder lezen
Minister Helder: VWS kan NZa niet stoppen met gevoelige ggz data
Verder lezen
CSR doet dringende oproep verhogen cyberweerbaarheid mkb
Verder lezen