Skip to main content

Provincie krijgt opdracht om cybersecurity te verbeteren

De provincie Zuid Holland moet een actieplan opstellen om de cybersecurity te verbeteren. De leden van Provinciale Staten hebben dit verzoek unaniem neergelegd bij het college van Gedeputeerde Staten. Vorig jaar werd een datalek in een intern informatiesysteem van de provincie ontdekt. Naar aanleiding daarvan staat Zuid Holland onder verscherpt toezicht bij de Autoriteit Persoonsgegevens, AP.

Statenlid Luuk Wilson van JA21, die de motie indiende, wees op het accountantsverslag bij de jaarrekening van 2023. Daarin staat dat nog aanzienlijke stappen moeten worden gezet op het gebied van informatiebeveiliging binnen onze provincie.

In een tijd waarin cyberdreiging toeneemt, is het van cruciaal belang dat onze informatiesystemen en bijbehorende beveiligingsmaatregelen up to date en effectief zijn, zegt Wilson. Hij riep op te investeren in beleid, in hardware, in procedures en in gedrag.

Datalek
Een werknemer van de provincie ontdekte in september vorig jaar een datalek in het interne systeem. Het bleek dat medewerkers bij privacygevoelige gegevens konden komen waar ze geen toegang toe hadden moeten krijgen. Zuid Holland lichtte de AP snel in, maar bracht, door de omvang van het onderzoek, de zaak pas in april naar buiten.

Verder lezen bij de bron
IB&P

Lees ons boek

Gemeenten. Bewustzijn. Privacy.

Het handboek voor informatiebewustzijn bij de lokale overheid.

Nieuwsbrief

Deze versturen we 3-4x per jaar.

Recente blogs

Het beheren van verwerkersovereenkomsten
Om ervoor te zorgen dat derde partijen ook de juiste beveiligingsmaatregelen nemen, moet je afspraken maken in een verwerkersovereenkomst. Het is niet genoeg om deze overeenkomst eenmalig af te sluiten; je moet regelmatig controleren of de verwerker zich aan de AVG houdt
Bedrijfscontinuïteit volgens BIO, NIS2, ISO 27001 en NEN 7510
BCM is een belangrijk onderdeel binnen verschillende belangrijke beveiligings- en normstandaarden, zoals de BIO, NIS2, ISO 27001 en NEN 7510.
De kracht van ambassadeurs
Hoe zorg je voor een informatieveilige omgeving en hoe maak je medewerkers bewust van hun belangrijke rol? Informatieveiligheidsambassadeurs kunnen hierin het verschil maken.

Meer recente berichten

Nederlandse bedrijven richten zich op quick wins bij implementatie NIS2
Verder lezen
Mogelijk steviger toezicht op cybersecurity gemeentelijke websites
Verder lezen
Slimme camera s geven ouderenzorg privacy
Verder lezen
Ook AIVD kijkt kritisch naar AWS cloudverhuizingsplan van SIDN
Verder lezen
Bestuurders moeten verantwoordelijkheid nemen voor cybersecurity
Verder lezen
Nieuwe subsidie beschikbaar voor verhogen cybersecurity in, zonne, energiesector
Verder lezen
AP: kritische rol van rechter nodig bij algoritmegebruik
Verder lezen
Minister Helder: VWS kan NZa niet stoppen met gevoelige ggz data
Verder lezen
CSR doet dringende oproep verhogen cyberweerbaarheid mkb
Verder lezen
Belgie gaat Nederland voor in NIS2 omzetting
Verder lezen