Skip to main content

Burgemeesters & cyberspace

Tijdig ingrijpen bij diverse problemen kan online van grote meerwaarde zijn. Maar hoe zit het dan ook met de rol van de burgemeester in de cyberspace? Eind vorige week is een boek uitgekomen over handhaving van de (online) openbare orde. Nieuwsgierig? Bekijk dan dit artikel van Willem Bantema over het boek & onderzoek.

Eind vorige week is het boek ‘Burgemeesters in cyberspace – Handhaving van de openbare orde door bestuurlijke maatregelen in een digitale wereld’ uitgekomen. Het multidisciplinaire onderzoek, in opdracht van Politie en Wetenschap, is uitgevoerd door de onderzoeksgroep Cybersafety van NHL Stenden Hogeschool, in samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen. Al sinds 2013 is er in de onderzoeksgroep aandacht voor het thema (onder leiding van prof. dr. Wouter Stol) en sindsdien is er vanuit het openbaar bestuur steeds meer interesse voor het thema gekomen. Er is nu volop discussie over de rol van de burgemeester in cyberspace. Kort gezegd is onderzocht wat burgemeesters juridisch kunnen en mogen en welke rol ze voor zichzelf zien weggelegd in de praktijk.

Aanleiding voor het onderzoek was de discussie over de overbelaste strafrechtketen, de toenemende digitalisering en de maatschappelijke problemen die vaker ook online tot uiting komen of daar hun oorsprong kennen. Maar er is ook gekozen voor het perspectief vanuit de burgemeester omdat bestuurlijk optreden het wellicht mogelijk zou kunnen maken om preventief in te grijpen bij verstoringen. Door preventief in te grijpen zouden tevens dure maatregelen achteraf op straat voorkomen kunnen worden. Voorts valt het op dat er bij verstoringen op straat door burgemeesters maatregelen getroffen kunnen worden om de openbare orde te herstellen, maar dat dit zelden online gebeurt. De vraag is of dat komt door wat er juridisch kan en mag of dat het te maken heeft met opvattingen van burgemeesters zelf over hun rol in cyberspace.

Verder lezen bij de bron
IB&P

Lees ons boek

Gemeenten. Bewustzijn. Privacy.

Het handboek voor informatiebewustzijn bij de lokale overheid.

Nieuwsbrief

Deze versturen we 3-4x per jaar.

Recente blogs

Samenhang Europese digitale wetgeving: voorbereiding voor gemeenten
Tussen nu en 2026 krijg je als gemeente te maken met maar liefst 13 nieuwe wetten die de digitale toekomst van Europa vormgeven. Deze nieuwe digitale wetten hebben veel invloed op wat gemeenten doen. Om deze gevolgen beter te begrijpen, heeft de VNG een impactanalyse uitgevoerd.
Wat is een gerechtvaardigd belang?
Wanneer je als organisatie persoonsgegevens verwerkt, heb je altijd een zogeheten ‘grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens’ nodig. Eén van de grondslagen is een ‘gerechtvaardigd belang’. Maar wat houdt een ‘gerechtvaardigd belang’ eigenlijk in?
Het volwassenheidsmodel voor authenticatie
In de factsheet ‘Volwassen authenticeren – gebruik veilige middelen voor authenticatie’ adviseert het NCSC om accounts te beveiligen op een manier die past bij de gevoeligheid van de gegevens en middelen waar deze toegang toe bieden.

Meer recente berichten

Niemand wil een abonnement op Facebook of Instagram
Verder lezen
Schendingen van informatiebeveiliging door personeel richten evenveel schade aan als hacken, blijkt uit onderzoek van Kaspersky
Verder lezen
IBD publiceert aanpak cyberteam
Verder lezen
Overheid poogt data impasse te doorbreken
Verder lezen
Ministerie moet fraudesleepnetten in arme wijken definitief stoppen
Verder lezen
CIO beraad Rijk krijgt meerdere onderraden
Verder lezen
NIS2: tijdig voorbereid op Europese wettelijke cybersecurity regels
Verder lezen
Enschede probeert opnieuw onder boete van 6 ton voor privacy schending uit te komen
Verder lezen
Minister: bestuurder moet altijd toestemming geven voor delen voertuigdata
Verder lezen
Rekenkamercommissie komt met rapport informatieveiligheid
Verder lezen