Burgemeesters & cyberspace

Tijdig ingrijpen bij diverse problemen kan online van grote meerwaarde zijn. Maar hoe zit het dan ook met de rol van de burgemeester in de cyberspace? Eind vorige week is een boek uitgekomen over handhaving van de (online) openbare orde. Nieuwsgierig? Bekijk dan dit artikel van Willem Bantema over het boek & onderzoek.

Eind vorige week is het boek ‘Burgemeesters in cyberspace – Handhaving van de openbare orde door bestuurlijke maatregelen in een digitale wereld’ uitgekomen. Het multidisciplinaire onderzoek, in opdracht van Politie en Wetenschap, is uitgevoerd door de onderzoeksgroep Cybersafety van NHL Stenden Hogeschool, in samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen. Al sinds 2013 is er in de onderzoeksgroep aandacht voor het thema (onder leiding van prof. dr. Wouter Stol) en sindsdien is er vanuit het openbaar bestuur steeds meer interesse voor het thema gekomen. Er is nu volop discussie over de rol van de burgemeester in cyberspace. Kort gezegd is onderzocht wat burgemeesters juridisch kunnen en mogen en welke rol ze voor zichzelf zien weggelegd in de praktijk.

Aanleiding voor het onderzoek was de discussie over de overbelaste strafrechtketen, de toenemende digitalisering en de maatschappelijke problemen die vaker ook online tot uiting komen of daar hun oorsprong kennen. Maar er is ook gekozen voor het perspectief vanuit de burgemeester omdat bestuurlijk optreden het wellicht mogelijk zou kunnen maken om preventief in te grijpen bij verstoringen. Door preventief in te grijpen zouden tevens dure maatregelen achteraf op straat voorkomen kunnen worden. Voorts valt het op dat er bij verstoringen op straat door burgemeesters maatregelen getroffen kunnen worden om de openbare orde te herstellen, maar dat dit zelden online gebeurt. De vraag is of dat komt door wat er juridisch kan en mag of dat het te maken heeft met opvattingen van burgemeesters zelf over hun rol in cyberspace.

Verder lezen bij de bron
IB&P

Lees ons boek

Gemeenten. Bewustzijn. Privacy.

Het handboek voor informatiebewustzijn bij de lokale overheid.

Nieuwsbrief

Deze versturen we 3-4x per jaar.

Recente blogs

CISO versus ISO, wie doet wat?
Binnen de gemeente hebben we de (verplichte) CISO en/of ISO. Maar welke taken horen er nu eigenlijk bij de CISO te liggen en wat zou de ISO moeten doen? Kortom, hoe verhouden deze functies zich tot elkaar en wat zijn de verschillen?
Help! Een dataclassificatie, DPIA en een BIA?!
Vanuit de AVG en BIO zijn er diverse (verplichte) maatregelen waarmee je als gemeente in kaart brengt wat je relevante systemen zijn en/of data is en waar de risico’s liggen met betrekking tot het gebruik ervan, zoals een dataclassificatie, DPIA en BIA. Maar wat is de onderlinge samenhang en hoe kan je profijt hebben als je een van deze onderdelen al gedaan hebt?
Verantwoordelijkheden van de proceseigenaar binnen de BIO
Informatiebeveiliging is binnen de BIO een verantwoordelijkheid van de proceseigenaar. Maar waar ben je dan precies verantwoordelijk voor en wat houdt die verantwoordelijkheid in

Meer recente berichten

IT Auditors: overmaat audits frustreert ziekenhuizen
Verder lezen
Streng zijn met privacy levert nieuwe klanten op
Verder lezen
Ethiek is kritische factor voor succes ai
Verder lezen
Cybersecurity krijgt krachtige impuls
Verder lezen
Overheid werkt aan databescherming tegen kwantumgeweld
Verder lezen
Facebook aangeklaagd voor volgen van iPhone gebruikers
Verder lezen
Patiente krijgt 2000 euro omdat secretaresse ziekenhuis haar dossier bekeek
Verder lezen
De werking van de CLOUD Act bij dataopslag in Europa
Verder lezen
Begroting 23: Gegevensuitwisseling in de zorg speerpunt voor VWS
Verder lezen
Privacylaksheid Big Tech is kans voor Europa
Verder lezen