Gezamenlijke afspraken gegevensuitwisseling

Om meer uit digitale samenwerking te halen is het nodig om afspraken te maken over de gegevensuitwisseling. Denk hierbij aan een set waar gegevenshouders, gebruikers en leveranciers zich houden. Een zogeheten ‘Trust framework’. Meepraten over afsprakenstelsels? Kom naar het Gebruiker Centraal Festival!

Digitaal zaken regelen gaat het makkelijkst als je daar jouw gegevens voor kunt gebruiken. Dat noemen we ‘regie op je gegevens hebben’. Om zeker te weten dat deze gegevens op een veilige en betrouwbare manier worden uitgewisseld zijn gezamenlijke afspraken nodig.

Het programma Regie op Gegevens (RoG) heeft recentelijk een factsheet en een analyse over deze themathiek gepubliceerd. Daarnaast is er een speciale discussiegroep op de Pleio-community van RoG actief over het onderwerp.

Verder lezen bij de bron
IB&P

Lees ons boek

Gemeenten. Bewustzijn. Privacy.

Het handboek voor informatiebewustzijn bij de lokale overheid.

Nieuwsbrief

Deze versturen we 3-4x per jaar.

Recente blogs

CISO versus ISO, wie doet wat?
Binnen de gemeente hebben we de (verplichte) CISO en/of ISO. Maar welke taken horen er nu eigenlijk bij de CISO te liggen en wat zou de ISO moeten doen? Kortom, hoe verhouden deze functies zich tot elkaar en wat zijn de verschillen?
Help! Een dataclassificatie, DPIA en een BIA?!
Vanuit de AVG en BIO zijn er diverse (verplichte) maatregelen waarmee je als gemeente in kaart brengt wat je relevante systemen zijn en/of data is en waar de risico’s liggen met betrekking tot het gebruik ervan, zoals een dataclassificatie, DPIA en BIA. Maar wat is de onderlinge samenhang en hoe kan je profijt hebben als je een van deze onderdelen al gedaan hebt?
Verantwoordelijkheden van de proceseigenaar binnen de BIO
Informatiebeveiliging is binnen de BIO een verantwoordelijkheid van de proceseigenaar. Maar waar ben je dan precies verantwoordelijk voor en wat houdt die verantwoordelijkheid in

Meer recente berichten

IT Auditors: overmaat audits frustreert ziekenhuizen
Verder lezen
Streng zijn met privacy levert nieuwe klanten op
Verder lezen
Ethiek is kritische factor voor succes ai
Verder lezen
Cybersecurity krijgt krachtige impuls
Verder lezen
Overheid werkt aan databescherming tegen kwantumgeweld
Verder lezen
Facebook aangeklaagd voor volgen van iPhone gebruikers
Verder lezen
Patiente krijgt 2000 euro omdat secretaresse ziekenhuis haar dossier bekeek
Verder lezen
De werking van de CLOUD Act bij dataopslag in Europa
Verder lezen
Begroting 23: Gegevensuitwisseling in de zorg speerpunt voor VWS
Verder lezen
Privacylaksheid Big Tech is kans voor Europa
Verder lezen