Governance & Adviesraad IBD

Je bent waarschijnlijk wel bekend met de activiteiten van de Informatiebeveilgingsdienst, maar ken je ook de adviesraad van de IBD? In dit artikel op de website van de IBD vind je o.a. uit welke personen de adviesraad momenteel bestaat, inclusief verslagen van bijeenkomsten.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is opdrachtgever van de IBD. De Commissie Dienstverlening & Informatiebeleid (D&I)adviseert het bestuur van de VNG op het thema informatiebeveiliging, hieronder valt ook de dienstverlening van de IBD.

Adviesraad

De adviesraad adviseert VNG over de huidige en toekomstige dienstverlening van de IBD. De adviesraad IBD heeft een adviserende rol op basis van signalen van de werkvloer. Ook zijn adviesraadleden ambassadeur voor de IBD en het onderwerp informatiebeveiliging. De relatie met de Commissie D&I is belangrijk en die lijn wordt gevormd door Franc Weerwind als voorzitter van de adviesraad.

De adviesraad komt twee maal per jaar bij elkaar en bespreekt de activiteiten uit het jaarplan van de IBD. Gemeenten kunnen op de IBD communityagendapunten aandragen voor de agenda van de adviesraad.  Een samenvatting van het verslag wordt op deze pagina van de website gepubliceerd.

Verder lezen bij de bron
IB&P

Lees ons boek

Gemeenten. Bewustzijn. Privacy.

Het handboek voor informatiebewustzijn bij de lokale overheid.

Nieuwsbrief

Deze versturen we 3-4x per jaar.

Recente blogs

Hoe krijg je informatiebeveiliging op de bestuurstafel?
Het ambtelijk bestuur is eindverantwoordelijk voor informatiebeveiliging. Het is dus belangrijk dat zij een goed beeld hebben van de risico’s die informatiebeveiliging met zich mee brengt. Maar hoe krijg je als lijnmanager of CISO informatiebeveiliging op de bestuurstafel?
Hoe voer je een DPIA uit?
Het uitvoeren van een DPIA is soms niet eenvoudig. In deze blog lees je daarom wat een DPIA precies is, wanneer je een DPIA uitvoert en welke stappen daarbij worden doorlopen.
Klaar voor actie: De rol van workshops in het voorbereiden van calamiteitenteams
Het uitvallen van belangrijke ICT-voorzieningen kan leiden tot een verstoring van de gemeentelijke dienstverlening. Vanuit de BIO is het inrichten van bedrijfscontinuïteit daarom verplicht. Maar wat is bedrijfscontinuïteit precies en hoe zorg je dat het calamiteitenteam op de hoogte is van hun taken en verantwoordelijkheden? Je leest het in deze blog.

Meer recente berichten

Recordaantal deelnemers bij SURF cybercrisisoefening, ook uit de zorg
Verder lezen
Privegegevens van inwoners Stadskanaal op straat: Daar gaat je privacy
Verder lezen
Spyware als macht
Verder lezen
Kleine ondernemer eveneens interessant voor hacker
Verder lezen
Pentesting uitvoeren: waarom het belangrijk is
Verder lezen
Drone gaat controleren of Deventenaar zich wel aan de regels houdt
Verder lezen
Passend beveiligen, hoe doe je dat?
Verder lezen
QR codes steeds vaker gebruikt voor phishing
Verder lezen
Amper oog voor cybersecurity bij waterschapsverkiezing
Verder lezen
Kadaster ontvangt tientallen schadeclaims wegens datalek
Verder lezen