Publicatie UWV Informatieplan

Op 2 januari jl. is het UWV Informatieplan gepubliceerd door de Tweede Kamer. In dit informatieplan lees je hoe het staat met o.a. de strategische veranderingen binnen het UWV met het oog op e-dienstverlening en de informatievoorziening. Het gehele document is te downloaden.

Vertrouwen in vakmanschap

UWV is ervan overtuigd dat mensen op hun best zijn als ze met werk kunnen deelnemen aan de maatschappij. Ook de maatschappij functioneert het best als zoveel mogelijk mensen aan het werk zijn. UWV heeft als missie om samen met zijn partners werken voor mensen te bevorderen. Als werken tijdelijk of langer onmogelijk is, zorgen we snel voor inkomen. Vertrouwen in vakmanschap is onze visie voor de komende jaren. Door te investeren in onze kennis en kunde werken we aan vakmanschap. Door vakmanschap te tonen, behalen we resultaat. Door resultaat te behalen, winnen we vertrouwen. Dat is voor ons essentieel. Vakmanschap is dan ook bepalend voor de keuzes die we maken bij de doorontwikkeling van onze ICT en daarmee ook onze dienstverlening aan onze klanten. Een stabiel, betrouwbaar en veilig ICT-landschap is voorwaardelijk voor de uitvoering van onze maatschappelijke taak en voor het kunnen bieden van (persoonlijke) dienstverlening aan onze klanten. Maar om ook in de toekomst onze maatschappelijke taak goed en betrouwbaar uit te kunnen voeren, werken we tijdig aan de vereenvoudiging en vernieuwing van onze ICT. Met moderne ICT ondersteunen we onze medewerkers, om vanuit hun vakmanschap goede dienstverlening aan onze klanten en partners te bieden die toekomstbestendig en wendbaar is. Deze focus op toekomstbestendigheid strekt zich uit over alle terreinen. Het betreft zowel het in lijn brengen van onze dienstverlening met de wensen in de maatschappij, als het moderniseren van de interne processen en ons ICT-landschap. Hiermee zetten we een volgende stap naar moderne dienstverlening.

Verder lezen bij de bron
IB&P

Lees ons boek

Gemeenten. Bewustzijn. Privacy.

Het handboek voor informatiebewustzijn bij de lokale overheid.

Nieuwsbrief

Deze versturen we 3-4x per jaar.

Recente blogs

Dataminimalisatie: waarom minder soms meer is.
: In de digitale wereld waarin we leven, verzamelen we een enorme hoeveelheid gegevens. Maar in deze tijd van dataverzameling is er gelukkig ook een AVG-principe dat steeds meer aandacht krijgt: gegevensminimalisatie.
Hoe zorg je dat een SaaS-leverancier voldoet aan je beveiligingseisen?
Gemeenten besteden het beheer van software steeds vaker uit en maken hierbij gebruik van SaaS. Bij de selectie van een SaaS-leverancier is het belangrijk dat de leverancier weet wat er van hen verwacht wordt als het gaat om informatiebeveiliging. Want hoe zorg je ervoor dat ook die oplossingen aan de eisen van de gemeente voldoen?
Wat zijn de verplichtingen rondom het melden van een datalek?
Elke organisatie die persoonsgegevens verwerkt, is verplicht om een melding te maken bij de AP wanneer er zich een datalek heeft voorgedaan, zo ook gemeenten. Maar wanneer en voor welke datalekken moet je de AP informeren? En wanneer moet je het datalek melden aan de betrokkenen? Je leest het in deze blog.

Meer recente berichten

Privacy: de poortwachter voor onze mensenrechten
Verder lezen
Nieuwe Archiefwet verslechtert positie burger
Verder lezen
Extra geld voor toezicht op nieuwe digitale wetgeving
Verder lezen
Oeps: gemeente Alkmaar maakt per ongeluk 236.000 euro over aan nepdirecteur
Verder lezen
Kuipers: dataopslag huisartsen is niet mijn zaak
Verder lezen
Consumentenbond klaagt Google aan en eist 750 euro per gebruiker
Verder lezen
Cisco VPN s zonder multifactorauthenticatie gericht op Akira Ransomware
Verder lezen
De dieven specialiseren zich. Er is een cybercrimineel voor iedereen
Verder lezen
Juridische strijdbijl weer opgegraven: Franse politicus wil Data Privacy Framework van tafel
Verder lezen
1 op de 3 mkb bedrijven onbekend met privacyregels
Verder lezen