Skip to main content

Publicatie UWV Informatieplan

Op 2 januari jl. is het UWV Informatieplan gepubliceerd door de Tweede Kamer. In dit informatieplan lees je hoe het staat met o.a. de strategische veranderingen binnen het UWV met het oog op e-dienstverlening en de informatievoorziening. Het gehele document is te downloaden.

Vertrouwen in vakmanschap

UWV is ervan overtuigd dat mensen op hun best zijn als ze met werk kunnen deelnemen aan de maatschappij. Ook de maatschappij functioneert het best als zoveel mogelijk mensen aan het werk zijn. UWV heeft als missie om samen met zijn partners werken voor mensen te bevorderen. Als werken tijdelijk of langer onmogelijk is, zorgen we snel voor inkomen. Vertrouwen in vakmanschap is onze visie voor de komende jaren. Door te investeren in onze kennis en kunde werken we aan vakmanschap. Door vakmanschap te tonen, behalen we resultaat. Door resultaat te behalen, winnen we vertrouwen. Dat is voor ons essentieel. Vakmanschap is dan ook bepalend voor de keuzes die we maken bij de doorontwikkeling van onze ICT en daarmee ook onze dienstverlening aan onze klanten. Een stabiel, betrouwbaar en veilig ICT-landschap is voorwaardelijk voor de uitvoering van onze maatschappelijke taak en voor het kunnen bieden van (persoonlijke) dienstverlening aan onze klanten. Maar om ook in de toekomst onze maatschappelijke taak goed en betrouwbaar uit te kunnen voeren, werken we tijdig aan de vereenvoudiging en vernieuwing van onze ICT. Met moderne ICT ondersteunen we onze medewerkers, om vanuit hun vakmanschap goede dienstverlening aan onze klanten en partners te bieden die toekomstbestendig en wendbaar is. Deze focus op toekomstbestendigheid strekt zich uit over alle terreinen. Het betreft zowel het in lijn brengen van onze dienstverlening met de wensen in de maatschappij, als het moderniseren van de interne processen en ons ICT-landschap. Hiermee zetten we een volgende stap naar moderne dienstverlening.

Verder lezen bij de bron
IB&P

Lees ons boek

Gemeenten. Bewustzijn. Privacy.

Het handboek voor informatiebewustzijn bij de lokale overheid.

Nieuwsbrief

Deze versturen we 3-4x per jaar.

Recente blogs

Het beheren van verwerkersovereenkomsten
Om ervoor te zorgen dat derde partijen ook de juiste beveiligingsmaatregelen nemen, moet je afspraken maken in een verwerkersovereenkomst. Het is niet genoeg om deze overeenkomst eenmalig af te sluiten; je moet regelmatig controleren of de verwerker zich aan de AVG houdt
Bedrijfscontinuïteit volgens BIO, NIS2, ISO 27001 en NEN 7510
BCM is een belangrijk onderdeel binnen verschillende belangrijke beveiligings- en normstandaarden, zoals de BIO, NIS2, ISO 27001 en NEN 7510.
De kracht van ambassadeurs
Hoe zorg je voor een informatieveilige omgeving en hoe maak je medewerkers bewust van hun belangrijke rol? Informatieveiligheidsambassadeurs kunnen hierin het verschil maken.

Meer recente berichten

Nieuwe subsidie beschikbaar voor verhogen cybersecurity in, zonne, energiesector
Verder lezen
AP: kritische rol van rechter nodig bij algoritmegebruik
Verder lezen
Minister Helder: VWS kan NZa niet stoppen met gevoelige ggz data
Verder lezen
CSR doet dringende oproep verhogen cyberweerbaarheid mkb
Verder lezen
Belgie gaat Nederland voor in NIS2 omzetting
Verder lezen
Gegevens 60.000 terugbetalers op straat na fout bij DUO
Verder lezen
Rabobank hoeft beleid voor betalen met Rabo Scanner niet aan te passen
Verder lezen
Tekort aan technische vaardigheden zet bestaand IT personeel onder druk
Verder lezen
Water, afval en energiesector harder geraakt door cybercriminelen
Verder lezen
Datalek bij Limburg.net trof meer dan 290.000 klanten
Verder lezen