Publicatie UWV Informatieplan

Op 2 januari jl. is het UWV Informatieplan gepubliceerd door de Tweede Kamer. In dit informatieplan lees je hoe het staat met o.a. de strategische veranderingen binnen het UWV met het oog op e-dienstverlening en de informatievoorziening. Het gehele document is te downloaden.

Vertrouwen in vakmanschap

UWV is ervan overtuigd dat mensen op hun best zijn als ze met werk kunnen deelnemen aan de maatschappij. Ook de maatschappij functioneert het best als zoveel mogelijk mensen aan het werk zijn. UWV heeft als missie om samen met zijn partners werken voor mensen te bevorderen. Als werken tijdelijk of langer onmogelijk is, zorgen we snel voor inkomen. Vertrouwen in vakmanschap is onze visie voor de komende jaren. Door te investeren in onze kennis en kunde werken we aan vakmanschap. Door vakmanschap te tonen, behalen we resultaat. Door resultaat te behalen, winnen we vertrouwen. Dat is voor ons essentieel. Vakmanschap is dan ook bepalend voor de keuzes die we maken bij de doorontwikkeling van onze ICT en daarmee ook onze dienstverlening aan onze klanten. Een stabiel, betrouwbaar en veilig ICT-landschap is voorwaardelijk voor de uitvoering van onze maatschappelijke taak en voor het kunnen bieden van (persoonlijke) dienstverlening aan onze klanten. Maar om ook in de toekomst onze maatschappelijke taak goed en betrouwbaar uit te kunnen voeren, werken we tijdig aan de vereenvoudiging en vernieuwing van onze ICT. Met moderne ICT ondersteunen we onze medewerkers, om vanuit hun vakmanschap goede dienstverlening aan onze klanten en partners te bieden die toekomstbestendig en wendbaar is. Deze focus op toekomstbestendigheid strekt zich uit over alle terreinen. Het betreft zowel het in lijn brengen van onze dienstverlening met de wensen in de maatschappij, als het moderniseren van de interne processen en ons ICT-landschap. Hiermee zetten we een volgende stap naar moderne dienstverlening.

Verder lezen bij de bron
IB&P

Lees ons boek

Gemeenten. Bewustzijn. Privacy.

Het handboek voor informatiebewustzijn bij de lokale overheid.

Nieuwsbrief

Deze versturen we 3-4x per jaar.

Recente blogs

Help! Een dataclassificatie, DPIA en een BIA?!
Vanuit de AVG en BIO zijn er diverse (verplichte) maatregelen waarmee je als gemeente in kaart brengt wat je relevante systemen zijn en/of data is en waar de risico’s liggen met betrekking tot het gebruik ervan, zoals een dataclassificatie, DPIA en BIA. Maar wat is de onderlinge samenhang en hoe kan je profijt hebben als je een van deze onderdelen al gedaan hebt?
Verantwoordelijkheden van de proceseigenaar binnen de BIO
Informatiebeveiliging is binnen de BIO een verantwoordelijkheid van de proceseigenaar. Maar waar ben je dan precies verantwoordelijk voor en wat houdt die verantwoordelijkheid in
De rol van de OR bij privacy op de werkvloer
De ondernemingsraad (OR) speelt een belangrijke rol in een organisatie, ook op het gebied van privacy op de werkvloer.

Meer recente berichten

Patiente krijgt 2000 euro omdat secretaresse ziekenhuis haar dossier bekeek
Verder lezen
De werking van de CLOUD Act bij dataopslag in Europa
Verder lezen
Begroting 23: Gegevensuitwisseling in de zorg speerpunt voor VWS
Verder lezen
Privacylaksheid Big Tech is kans voor Europa
Verder lezen
GroenLinks kritisch op cameratoezicht parkeergarage Dronten
Verder lezen
Politie gebruikt niet goedgekeurde commerciele hacksoftware
Verder lezen
IT professionals voorstander van verplichte basisbeveiliging
Verder lezen
Privacyfunctionarissen pessimistischer over gedragsverandering
Verder lezen
Hoogleraar: Herbezinning openbare registers noodzakelijk
Verder lezen
Verhaal achter cyberaanval op Hoppenbrouwers Techniek te lezen in boek Hack
Verder lezen