Veilig HTTP bij de overheid

Wil jij ook meer inzicht krijgen in de stand van zaken rondom HTTPS bij overheidsdomeinen? Zo’n 88% van de overheid ondersteunt HTTPS. Op de pagina van Open State lees je over het belang van veilig HTTP.

Deze website is gemaakt door de Open State Foundation om burgers en overheden inzicht te geven in de stand van zaken rondom HTTPS bij overheidsdomeinen.

Het gebruik van een door HTTPS beveiligde websiteverbinding is om verschillende redenen erg belangrijk:

  • Alle gegevens die via een onbeveiligde verbinding (HTTP) worden verstuurd zijn te onderscheppen door anderen. Vaak vraag je persoonlijke informatie op bij overheden en die moeten dus goed beschermd worden.
  • Ook verstuur je gevoelige gegevens naar overheidswebsites, door bijvoorbeeld een formulier in te vullen, documenten te verzenden of bepaalde zoektermen te gebruiken. Hierbij geldt ook dat een HTTP verbinding dit niet beveiligt.
  • Gegevens die via een HTTP verbinding worden verstuurd kunnen onderweg veranderd worden door anderen. Enkel bij een HTTPS verbinding weet je zeker dat de ontvangen of verstuurde gegevens niet aangepast zijn.
  • Websites die HTTPS gebruiken kunnen gebruik maken van het moderne HTTP/2 protocol dat zorgt voor een snellere verbinding.

De resultaten van Pulse komen geautomatiseerd tot stand en het kan zijn dat er fouten tussen zitten. We proberen maandelijks alle domeinen opnieuw te analyseren zodat de resultaten up to date blijven. We bieden geen individuele hulp bij het oplossen van HTTPS problemen. Desalniettemin staan hieronder handige tips en informatie om een betere score op Pulse te bewerkstelligen voor je domein. 

Verder lezen bij de bron
IB&P

Lees ons boek

Gemeenten. Bewustzijn. Privacy.

Het handboek voor informatiebewustzijn bij de lokale overheid.

Nieuwsbrief

Deze versturen we 3-4x per jaar.

Recente blogs

Help! Een dataclassificatie, DPIA en een BIA?!
Vanuit de AVG en BIO zijn er diverse (verplichte) maatregelen waarmee je als gemeente in kaart brengt wat je relevante systemen zijn en/of data is en waar de risico’s liggen met betrekking tot het gebruik ervan, zoals een dataclassificatie, DPIA en BIA. Maar wat is de onderlinge samenhang en hoe kan je profijt hebben als je een van deze onderdelen al gedaan hebt?
Verantwoordelijkheden van de proceseigenaar binnen de BIO
Informatiebeveiliging is binnen de BIO een verantwoordelijkheid van de proceseigenaar. Maar waar ben je dan precies verantwoordelijk voor en wat houdt die verantwoordelijkheid in
De rol van de OR bij privacy op de werkvloer
De ondernemingsraad (OR) speelt een belangrijke rol in een organisatie, ook op het gebied van privacy op de werkvloer.

Meer recente berichten

Patiente krijgt 2000 euro omdat secretaresse ziekenhuis haar dossier bekeek
Verder lezen
De werking van de CLOUD Act bij dataopslag in Europa
Verder lezen
Begroting 23: Gegevensuitwisseling in de zorg speerpunt voor VWS
Verder lezen
Privacylaksheid Big Tech is kans voor Europa
Verder lezen
GroenLinks kritisch op cameratoezicht parkeergarage Dronten
Verder lezen
Politie gebruikt niet goedgekeurde commerciele hacksoftware
Verder lezen
IT professionals voorstander van verplichte basisbeveiliging
Verder lezen
Privacyfunctionarissen pessimistischer over gedragsverandering
Verder lezen
Hoogleraar: Herbezinning openbare registers noodzakelijk
Verder lezen
Verhaal achter cyberaanval op Hoppenbrouwers Techniek te lezen in boek Hack
Verder lezen