Skip to main content

Verslag Lochemconferentie 2019

Ieder jaar komen burgemeesters samen op de Lochemconferentie, die dit jaar het thema van waardevol digitaliseren heeft. In dit artikel van VNG lees je de kernpunten van deze conferentie terug.

Een kop koffie drinken met hun CISO (Chief Information Security Officer) om te kijken hoe het in hun gemeente gesteld is met informatieveiligheid, en te vragen waar hij of zij van wakker ligt. Dat is wat veel burgemeesters direct op de agenda willen na het spelen van een cybergame.

Ieder jaar komen burgemeesters aan het begin van het jaar bijeen in Lochem. Daar vinden jaarlijks de Lochemconferenties plaats in de vorm van zes conferenties van 3 dagen. De conferenties hebben een informatief en informeel karakter; de mogelijkheid om ervaring te delen met collega’s maar ook het op doen van nieuwe kennis. Dit jaar gaat de Lochemconferentie over waardevol digitaliseren. Op verzoek van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters heeft de VNG een bijdrage geleverd met een serious game om het belang van informatieveiligheid onder de aandacht te brengen.

Data gestuurde samenleving

De lokale samenleving is steeds meer data-gestuurd. Het gaat niet alleen om technologische en economische innovaties, het draait vooral om de sociale inbedding ervan. Tijdens de Lochemconferenties gaan  burgemeesters in op deze informatiesamenleving en welke rol zij daarin hebben. Een aantal vragen dat daarbij aan de orde komt is: Hoe ziet de in formatiesamenleving er uit? Wat zijn de kansen en risico’s? Hoe verandert digitalisering de relatie tussen burgers, bestuur en politiek? En hoe kan de burgemeester op een maatschappelijk verantwoorde manier vorm en richting geven aan de digitale transitie? Wat zijn de (on)mogelijkheden van digitale technologie bij het versterken van de lokale democratie en participatie?

Verder lezen bij de bron
IB&P

Lees ons boek

Gemeenten. Bewustzijn. Privacy.

Het handboek voor informatiebewustzijn bij de lokale overheid.

Nieuwsbrief

Deze versturen we 3-4x per jaar.

Recente blogs

Wat is een gerechtvaardigd belang?
Wanneer je als organisatie persoonsgegevens verwerkt, heb je altijd een zogeheten ‘grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens’ nodig. Eén van de grondslagen is een ‘gerechtvaardigd belang’. Maar wat houdt een ‘gerechtvaardigd belang’ eigenlijk in?
Het volwassenheidsmodel voor authenticatie
In de factsheet ‘Volwassen authenticeren – gebruik veilige middelen voor authenticatie’ adviseert het NCSC om accounts te beveiligen op een manier die past bij de gevoeligheid van de gegevens en middelen waar deze toegang toe bieden.
Belangrijke vaardigheden voor een succesvolle Privacy Officer
Om de privacydoelen van de gemeente te bereiken en een succesvolle Privacy Officer te zijn, moet je over een aantal essentiële basisvaardigheden beschikken.

Meer recente berichten

NIS2: tijdig voorbereid op Europese wettelijke cybersecurity regels
Verder lezen
Enschede probeert opnieuw onder boete van 6 ton voor privacy schending uit te komen
Verder lezen
Minister: bestuurder moet altijd toestemming geven voor delen voertuigdata
Verder lezen
Rekenkamercommissie komt met rapport informatieveiligheid
Verder lezen
Ceo s hikken aan tegen cybersecurity investeringen
Verder lezen
EU hof oordeelt over kosteloos opvragen medisch dossier
Verder lezen
AP wederom kritisch over datasurveillancewet
Verder lezen
Cybersecurity in het quantumtijdperk: over dertig jaar ligt data op straat
Verder lezen
Hoe AI kan bijdragen aan cybersecurity in de zorg
Verder lezen
Chinese hackers hadden twee jaar lang toegang tot netwerk NXP
Verder lezen