Advies verruimen gegevensuitwisseling

De Raad van State heeft negatief advies gegeven op het uitbreiden van wettelijke bevoegdheden van gemeenten en burgemeesters om informatie uit te wisselen bij de aanpak van ondermijning.

Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid had om het advies gevraagd naar aanleiding van de ‘Proeve van wetgeving’ van (regio)burgemeesters. Zij vroegen hun rol in het bewaken van de openbare orde uit te breiden naar het ‘voorkomen en bestrijden van criminele activiteiten’ in hun gemeenten. In de voorlichting die de Afdeling advisering van de RvS heeft uitgebracht staat dat deze voorgestelde uitbreiding van de openbare-ordetaak niet noodzakelijk is.

Volgens de adviseur bieden de bestaande bestuurlijke bevoegdheden voldoende ruimte om als gemeente een essentiële bijdrage te leveren aan de aanpak van ondermijnende criminaliteit. ‘Deze aanpak is vooral gebaat bij een intensieve samenwerking tussen gemeenten, politie, justitie en andere instanties. Het past niet in de rolverdeling om de burgemeester verantwoordelijk te maken voor het voorkomen en bestrijden van criminele activiteiten. Bovendien is deze uitbreiding van de openbare-ordetaak als grondslag voor gegevensuitwisseling onvoldoende specifiek,’ schrijft de raad in haar advies.

Nieuwe wetgeving

Ook vroegen de burgemeesters om belemmeringen in het kader van privacy bij het uitwisselen van signalen die wijzen op criminele activiteiten weg te nemen door middel van wetgeving. Net als de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) die hierover in februari nog een brief stuurde. De raad is het met de partijen eens dat de knelpunten die gemeenten ervaren bij het uitwisselen van persoonsgegevens serieuze aandacht moeten krijgen. ‘Maar op dit moment is niet voldoende aangetoond dat nieuwe wetgeving nodig is om deze knelpunten te verhelpen.’

Verder lezen bij de bron
Risicomanagement & de BIO
Jaarcongres VNG

Copyright © 2014 - 2019 IB&P B.V.
Onze algemene voorwaarden & privacyverklaring. Ook handig: de sitemap