Advies verruimen gegevensuitwisseling

De Raad van State heeft negatief advies gegeven op het uitbreiden van wettelijke bevoegdheden van gemeenten en burgemeesters om informatie uit te wisselen bij de aanpak van ondermijning.

Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid had om het advies gevraagd naar aanleiding van de ‘Proeve van wetgeving’ van (regio)burgemeesters. Zij vroegen hun rol in het bewaken van de openbare orde uit te breiden naar het ‘voorkomen en bestrijden van criminele activiteiten’ in hun gemeenten. In de voorlichting die de Afdeling advisering van de RvS heeft uitgebracht staat dat deze voorgestelde uitbreiding van de openbare-ordetaak niet noodzakelijk is.

Volgens de adviseur bieden de bestaande bestuurlijke bevoegdheden voldoende ruimte om als gemeente een essentiële bijdrage te leveren aan de aanpak van ondermijnende criminaliteit. ‘Deze aanpak is vooral gebaat bij een intensieve samenwerking tussen gemeenten, politie, justitie en andere instanties. Het past niet in de rolverdeling om de burgemeester verantwoordelijk te maken voor het voorkomen en bestrijden van criminele activiteiten. Bovendien is deze uitbreiding van de openbare-ordetaak als grondslag voor gegevensuitwisseling onvoldoende specifiek,’ schrijft de raad in haar advies.

Nieuwe wetgeving

Ook vroegen de burgemeesters om belemmeringen in het kader van privacy bij het uitwisselen van signalen die wijzen op criminele activiteiten weg te nemen door middel van wetgeving. Net als de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) die hierover in februari nog een brief stuurde. De raad is het met de partijen eens dat de knelpunten die gemeenten ervaren bij het uitwisselen van persoonsgegevens serieuze aandacht moeten krijgen. ‘Maar op dit moment is niet voldoende aangetoond dat nieuwe wetgeving nodig is om deze knelpunten te verhelpen.’

Verder lezen bij de bron
IB&P

Lees ons boek

Gemeenten. Bewustzijn. Privacy.

Het handboek voor informatiebewustzijn bij de lokale overheid.

Nieuwsbrief

Deze versturen we 3-4x per jaar.

Recente blogs

Tips voor het beveiligen van Office 365
Eind april actualiseerde het Amerikaans ‘Cybersecurity & Infrastructure Security Agency’ (CISA) haar beveiligingsadvies voor Microsoft Office 365. Dat is relevante informatie omdat veel gemeenten momenteel, al dan niet versneld n.a.v. de noodzaak tot thuiswerken, bezig zijn met het uitrollen van Office 365. Daarom vandaag een blog waarin ik de belangrijkste beveiligingsinstellingen voor Office 365 bespreek.
Hoe bescherm ik mij als gemeente tegen ransomware-aanvallen?
Het kan gebeuren dat je als gemeente urenlang (of in het ergste geval dagen) niet kunt werken vanwege ransomware. In deze blog geef ik tips voor preventieve maatregelen die je kan treffen om besmetting te voorkomen. Toch getroffen? Dan vind je hier ook een handig stappenplan om de schade zoveel mogelijk te beperken.
Agenda Digitale Veiligheid 2020-2024: oude wijn in nieuwe zakken?
In februari publiceerde de VNG de Agenda Digitale Veiligheid 2020-2024 voor een veilige (digitale) gemeente. Biedt deze nieuwe agenda daadwerkelijk een nieuw handelingsperspectief? Of is het oude wijn in nieuwe zakken…

Meer recente berichten

G4 ontwikkelt handreiking voor bestrijding gevolgen cybercrises
Verder lezen
Twee belangrijke verschillen tussen security en privacy
Verder lezen
Boete voor BKR vanwege kosten bij inzage persoonsgegevens
Verder lezen
NTA 7516 certificering voor ZorgMail
Verder lezen
Gezichtsherkenning??
Verder lezen
VNG Realisatie E-Magazine #9
Verder lezen
Half jaar na Citrix-crisis zijn 25 Nederlandse organisaties gehackt. En ze weten zelf van niets
Verder lezen
Podcast #9 UPP: Uitwisseling persoonsgegevens en privacy
Verder lezen
Onderzoeksrapport juridische aspecten van algoritmen die besluiten nemen
Verder lezen
Aansluiten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet
Verder lezen