Presentatie BIO / ENSIA Congrestival

De presentatie over de BIO in relatie tot ENSIA is beschikbaar gemaakt. In deze presentatie gaat men in op wat de BIO nu eigenlijk voor gemeenten betekent en waar de verschillen zitten met de BIG.

Informatiebeveiliging is een randvoorwaarde voor een professionele gemeente. We werken steeds meer samen met andere overheidslagen. Daarbij moeten we impliciet kunnen vertrouwen op een adequaat beveiligingsniveau van onze ketenpartners. Gemeenten hanteren sinds 2013 de Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten (BIG) als normenkader. Rijk, de waterschappen en provincies hanteren hun eigen respectievelijke normen, de BIR, BIWA en IBI. Deze zijn nu samen met de BIG gebundeld in de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO).  De nieuwe baseline wordt het nieuwe normenkader voor alle overheden. De BIO wordt op 1 januari 2020 van kracht. In 2019 kunnen gemeenten zich voorbereiden op de overgang van de BIG naar de BIO. De informatiebeveiligingsdienst (IBD) ondersteunt gemeenten daarbij met producten en regionale bijeenkomsten. De verantwoordingssystematiek ENSIA zal ook worden bijgewerkt naar de BIO.

Verder lezen bij de bron
Junior CISO bij Brielle en Westvoorne
Privacy uitdagingen voor gemeenten

Copyright © 2014 - 2019 IB&P B.V.
Onze algemene voorwaarden & privacyverklaring. Ook handig: de sitemap