FAQ over standaard verwerkersovereenkomst VNG

Heb je vragen over de VNG ledenbrief van 8 mei over de standaard gemeentelijke verwerkersovereenkomst? Hier vind je de antwoorden van de VNG/IBD.

Inleiding

Met de vaststelling van een eigen verwerkersovereenkomst (VWO) kiezen wij als gemeenten voor uniforme afspraken over het verwerken van persoonsgegevens. Deze standaard is ontwikkeld door én voor gemeenten, in overleg met landelijke leveranciers. Uit een consultatie langs gemeenten in Nederland bleek dat veel gemeenten in een impasse zaten en daarmee niet aan de AVG voldoen. De standaard VWO lost dit probleem voor alle gemeenten in een keer op. Zowel het College van Dienstverleningszaken als het bestuur van de VNG adviseren om de standaard verbindend te verklaren per 1 januari 2020. Tot aan deze datum geldt het principe van ‘pas-toe-of-leg-uit’. In de ledenbrief geven wij een toelichting op de totstandkoming, het beheer en het monitoren van de standaard VWO.

De standaard geldt voor nieuwe verwerkingen en in gevallen waarin geen overeenkomst is gesloten wanneer dat wel benodigd is.

Het verschil tussen de fase van pas-toe-of-leg-uit en de verbindende fase is vooral gelegen in de wijze waarop gemeenten omgaan met uitzonderingen. In de pas-toe-of-leg-uit fase gaat iedere gemeente op zoek naar een eigen oplossing voor een knelpunt door bijvoorbeeld aanvullende bepalingen of andere contracten. In de fase waarin de standaard verbindend is melden gemeenten een knelpunt bij de helpdesk van de VNG en pakken gemeenten knelpunten gezamenlijk op en werken ze voor uitzonderingen die voor meerdere gemeenten gelden een generieke oplossing uit in lijn met de standaard.

Algemene informatie

Vragen en antwoorden

Naar aanleiding van de ledenbrief dd. 8 mei 2019 ontving de VNG/IBD vragen van gemeenten. Deze vragen beantwoorden wij op deze pagina.

Verder lezen bij de bron
IB&P

Lees ons boek

Gemeenten. Bewustzijn. Privacy.

Het handboek voor informatiebewustzijn bij de lokale overheid.

Nieuwsbrief

Deze versturen we 3-4x per jaar.

Recente blogs

Help! Een dataclassificatie, DPIA en een BIA?!
Vanuit de AVG en BIO zijn er diverse (verplichte) maatregelen waarmee je als gemeente in kaart brengt wat je relevante systemen zijn en/of data is en waar de risico’s liggen met betrekking tot het gebruik ervan, zoals een dataclassificatie, DPIA en BIA. Maar wat is de onderlinge samenhang en hoe kan je profijt hebben als je een van deze onderdelen al gedaan hebt?
Verantwoordelijkheden van de proceseigenaar binnen de BIO
Informatiebeveiliging is binnen de BIO een verantwoordelijkheid van de proceseigenaar. Maar waar ben je dan precies verantwoordelijk voor en wat houdt die verantwoordelijkheid in
De rol van de OR bij privacy op de werkvloer
De ondernemingsraad (OR) speelt een belangrijke rol in een organisatie, ook op het gebied van privacy op de werkvloer.

Meer recente berichten

Privacylaksheid Big Tech is kans voor Europa
Verder lezen
GroenLinks kritisch op cameratoezicht parkeergarage Dronten
Verder lezen
Politie gebruikt niet goedgekeurde commerciele hacksoftware
Verder lezen
IT professionals voorstander van verplichte basisbeveiliging
Verder lezen
Privacyfunctionarissen pessimistischer over gedragsverandering
Verder lezen
Hoogleraar: Herbezinning openbare registers noodzakelijk
Verder lezen
Verhaal achter cyberaanval op Hoppenbrouwers Techniek te lezen in boek Hack
Verder lezen
Nationale cybersecurity organisaties gaan krachten bundelen
Verder lezen
Privacy activist noyb maakt jacht op websites met illegale cookie banners
Verder lezen
Protesterende Google werknemer Ariel Koren: Ik kon niet blijven zwijgen
Verder lezen